chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Contractuele personeelsleden

  Contractuele personeelsleden ontvangen een pensioen als werknemer in het stelsel van de privésector.

  De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) staat in voor de toekenning, de berekening en de uitbetaling van de pensioenen van de contractuele personeelsleden.

  Vanaf welke leeftijd kan een contractueel personeelslid met rustpensioen gaan?

  De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Als zijn loopbaan voldoende lang is, kan hij vervroegd met pensioen gaan en wel ten vroegste de maand volgend op zijn 60ste verjaardag.

  Opmerking:
  De programmawet van 28 december 2011 brengt hierin verandering (en verhoogt de minimumleeftijd om met vervroegd pensioen te kunnen gaan). De wijzigingen gaan evenwel pas in 2013 in. Dus personeelsleden die in 2012 60 jaar zijn of worden, en aan de andere (loopbaan)voorwaarden beantwoorden, kunnen in 2012 nog vervroegd pensioen opnemen. Deze website zal aangevuld worden zodra er duidelijkheid is over alle uitvoeringsbepalingen. 

  naar boven

  Hoe, waar en vanaf wanneer moet een contractueel personeelslid zijn rustpensioen aanvragen?

  • Een contractueel personeelslid dient zijn aanvraag in bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats of vraagt zijn pensioen online aan via de website www.pensioenaanvraag.be. Daarnaast deelt hij ook zijn werkgever schriftelijk mee dat hij op pensioen wenst te gaan. De verdere afhandeling gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen.
  • Het contractueel personeelslid dient zijn pensioenaanvraag in ten vroegste één jaar vóór de gekozen ingangsdatum. Wenst hij zijn pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd te laten ingaan, dan moet hij geen aanvraag indienen. De Rijksdienst voor Pensioenen zal dan zelf al het nodige doen om het pensioen tijdig in orde te brengen.

  naar boven

  Hoe kan een contractueel personeelslid een raming van zijn rustpensioen bekomen?

  De Rijksdienst voor Pensioenen biedt een waaier van diensten aan die het personeelslid toelaten het bedrag van zijn toekomstig pensioen te berekenen.

  Het personeelslid kan gebruikmaken van de website www.kenuwpensioen.be.

  Dit is een webtoepassing die het personeelslid toelaat zelf het bedrag van zijn rustpensioen te berekenen en te simuleren. Deze online simulator laat het personeelslid toe om, ongeacht zijn leeftijd, de impact van zijn beroepsloopbaan op zijn pensioenrechten te evalueren.

  In de maand volgend op zijn 55ste verjaardag, krijgt het personeelslid (zonder dat hij een aanvraag hoeft in te dienen) twee belangrijke documenten:

  • een samenvatting van zijn werknemersloopbaan (cf. een loopbaanoverzicht).
  • een raming van zijn wettelijk werknemerspensioen, op basis van de in de samenvatting vervatte officiële gegevens.

  Vanaf zijn 55ste verjaardag kan het personeelslid een raming vragen van het bedrag van zijn toekomstig pensioen

  Deze raming is berekend op basis van de officiële gegevens, tot op de leeftijd waarop hij zijn pensioen wenst te nemen. Formulieren voor de aanvraag van een raming zijn terug te vinden bij:

  Met vragen over uw raming kan u telefonisch terecht op het gratis nummer 1765.

  naar boven

  Meer informatie

  • 1765, de gratis Pensioenijn - Via het gratis telefoonnummer 1765 kunt u terecht bij de drie pensioeninstellingen (RVP, RSVZ en PDOS) voor al uw vragen over uw wettelijke pensioen. De Pensioenlijn is alle dagen van de week bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 17u. In deze leggen we u uit hoe u de Pensioenlijn best gebruikt.
  • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
  • Publicaties van de RVP
  • Nieuwe pensioenwetgeving

  Regelgeving

  Instrumenten

  Pensioenteller - bereken uw eigen pensioneringsdatum op de website van de PDOS