chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Wat betekent het coronavirus (COVID-19) voor de werking van de Vlaamse overheid? En hoe keren we geleidelijk aan terug naar de werkvloer? Deze webpagina bundelt alle maatregelen voor het Vlaams overheidspersoneel. Je kunt hierbij rekenen op hulp en ondersteuning.

  Maatregelen Vlaamse overheid

  • 1

   Geleidelijke terugkeer naar de werkvloer aangepast op 24 augustus 2021

   --> terugkeerdata, thuiswerk, hulp bij moeilijke thuiswerksituatie

   Terugkeer naar de werkvloer

   • Vanaf 28 juni 2021 hoef je niet meer verplicht thuis te werken, maar het blijft wel aanbevolen. Je komt dus naar kantoor voor zaken die je moeilijker van thuis uit kan doen, waarvoor je aanwezigheid op kantoor een meerwaarde heeft of voor een goed georganiseerde teamactiviteit. Je leidinggevende maakt hierover met jou afspraken.

   • Vanaf 1 september 2021 kan je weer veilig op kantoor werken. Werk je in Brussel? Daar is thuiswerk nog zeker tot en met 30 september 2021 aanbevolen. Je kan naar kantoor komen voor activiteiten die je moeilijk van thuis uit kunt doen, waarvoor je aanwezigheid op kantoor een meerwaarde heeft of voor veilig georganiseerde teamactiviteiten – net als in juli en augustus.

   Thuiswerk

   • Thuiswerk correct registreren: alle info op de webpagina 'hoe thuiswerken in coronatijden'.
   • Thuiswerken met kinderen: In geval van overmacht (wegvallen opvangmogelijkheid of quarantaine) blijft de combinatie van thuiswerk met opvang van kinderen voorlopig nog toegestaan. Is die combinatie 'thuis-/kantoorwerk - kinderen' moeilijk? Dan kun je een verlof aanvragen. De meest gebruikelijke verloven zijn jaarlijks vakantie, onbetaald verlof, … 
   • Terreinmedewerkers en contactfuncties: Je kunt thuisbezoeken, terreinwerk of inspecties uitvoeren, als je de hygiënemaatregelen respecteert, de afstandsregels naleeft en een mondmasker draagt. Combineer je taken op terrein of kantoor met thuiswerk.

   Moeilijke thuiswerksituatie
   Zit je in een moeilijke thuiswerksituatie? Bespreek dan met je leidinggevende of vertrouwenspersoon wat jou zou kunnen helpen. Of contacteer het 'meldpunt mentaal welzijn'.

  • 2

   Gebouwen zijn open, let op met verplaatsingen aangepast op 28 juni 2021

   --> woon-werkverkeer, maatregelen in de gebouwen

   Woon-werkverkeer

   Maatregelen in gebouwen van de Vlaamse overheid 
   Zowel in de publieke zones van je kantoorgebouw als in je eigen werkzone worden maatregelen genomen om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Je departement of agentschap zorgt er ook voor dat de maximumcapaciteit op de werkvloer niet overschreden wordt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van de maatregelen, tot zolang het nodig is. Er gelden praktische afspraken in de gebouwen van de Vlaamse overheid rond:

   • Openingstijden
   • Verplaatsing naar je gebouw (openbaar vervoer, wagen, fiets, shuttle)
   • Verplicht dragen mondmasker
   • Bewegen in je gebouw
   • Bezoekers
   • Capaciteit en gebruik van je werkplek
   • Sanitair
   • Schoonmaak
   • Catering
   • Postbedeling
   • ...
  • 3

   Vergaderingen, opleidingen, evenementen en selecties aangepast op 24 augustus 2021

   Vergaderingen en opleidingen

   • Fysieke vergaderingen zijn opnieuw mogelijk, als dat een meerwaarde heeft en binnen de maximumcapaciteit van de vergaderzalen past. Het Facilitair Bedrijf regelt een monitoring van de druk op de vergaderzalenOpleidingen kunnen fysiek doorgaan als dat een meerwaarde heeft. Omdat het niet mogelijk is om op korte termijn het opleidingsaanbod aan te passen, blijven al ingeplande online opleidingen maximaal digitaal doorgaan.
   • In gebouwen van de Vlaamse overheid moet je steeds rekening houden met de maximumcapaciteit van de (vergader)zalen. Lees meer op de webpagina met informatie over de maatregelen in de grote kantoorgebouwen.
   • Vanaf 1 september 2021 verdwijnt de capaciteitsbeperking in de vergaderzalen, zowel in Vlaanderen als in Brussel. De kruisen op de vergadertafels worden op 31 augustus verwijderd. Waar men niet voldoende afstand kan houden, draagt men een mondmasker. Het is de verantwoordelijkheid van de voorzitter én van elke individuele deelnemer om deze regel te hanteren. In functie van het vergaderdoel kunnen vergaderingen fysiek, hybride of digitaal plaatsvinden.

   Evenementen
   Teamactiviteiten en personeelsevenementen kunnen plaatsvinden conform de federale coronamaatregelen. 

   Vanaf 1 september 2021:

   • Fysieke personeelsevenementen zijn vanaf 1 september opnieuw mogelijk, conform de op het grondgebied geldende regels. Let op: die zijn in het Brussels gewest anders dan in Vlaanderen.
   • In de gebouwen in Vlaanderen versoepelen de regels voor evenementen. Zodra het horecaprotocol Vlaanderen verschijnt, werkt Het Facilitair Bedrijf die concreet uit. In de gebouwen in Brussel behoudt Het Facilitair Bedrijf de regels zoals die nu gelden

   Selectiegesprekken

   • Selectiegesprekken gebeuren digitaal waar dat kan. Op vraag van de klant kunnen voor alle functies fysieke gesprekken georganiseerd worden, mits men de hygiënemaatregelen respecteert.
   • Er gelden bijkomende bijkomende richtlijnen voor selectiegesprekken.
   • Vanaf 1 september 2021 kunnen gesprekken weer fysiek plaatsvinden. 
  • 4

   Binnenlandse en buitenlandse dienstreizen aangepast op 22 juli 2021

   --> dienstreizen, terugkeer uit buitenland, vast in buitenland

   Binnenlandse dienstreizen
   Binnenlandse dienstreizen kunnen doorgaan.

   Buitenlandse dienstreizen

   • Buitenlandse dienstreizen kunnen doorgaan als het om een essentiële en niet-uitstelbare dienstreis gaat.

   Terugkeer uit het buitenland

   • Vul net voor je terugkeer het Public Health Passenger Locator Form (PLF-formulier) in. Dat is verplicht voor buitenlandse verblijven binnen de EU, tenzij ze korter zijn dan 48 en je met de auto gaat, en voor buitenlandse verblijven buiten de EU (ongeacht de duur van het verblijf).  
   • Op basis van je antwoorden en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.
   • Krijg je een sms? Ga dan onmiddellijk in quarantaine en laat je testen op dag 1 en op dag 7. Je ontvangt hiervoor een activatiecode waarmee jezelf een afspraak maakt voor een test.
    • Is de test positief op dag 7? Dan moet je 10 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname. De isolatie duurt sowieso 10 dagen en eindigt als je minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen hebt. Vraag bij twijfel advies aan je huisarts.
    • Is de test negatief op dag 7? Dan mag je de quarantaine verlaten.
   • Krijg je geen sms? Dan hoef je niet in quarantaine.
   • Opgelet: als je minder dan 48 uur in België was (of minder dan 48 uur in een land van de EU verbleef en met de auto reist), hoef je geen PLF-formulier in te vullen. Je hoeft in dat geval ook niet in quarantaine of je te laten testen. Grensarbeiders kunnen dus gewoon naar het werk komen.
   • Lees onderaan deze pagina meer over de afspraken rond: ziekte, besmetting en quarantaine.

   Zit je in het buitenland om dienstredenen en geraak je niet (direct) terug thuis?

   • Breng je leidinggevende op de hoogte van je situatie.
   • Bekijk samen met je leidinggevende wat er moet gebeuren.
   • De dienstreis blijft verder lopen tot je terug bent.
  • 5

   Reizen naar het buitenland aangepast op 28 juni 2021

   --> reizen naar buitenland, terugkeer uit buitenland, vast in buitenland, regeling 'overmacht'

   Reizen naar het buitenland
   Reizen is mogelijk. Reizen naar landen buiten de Europese Unie wordt sterk afgeraden. Zie ook https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

   Terugkeer uit het buitenland

   • Vul het Public Health Passenger Locator Form (PLF-formulier) in. Dat is verplicht voor buitenlandse verblijven binnen de EU, tenzij je korter dan 48 uur met de auto op reis bent, en voor buitenlandse verblijven buiten de EU (ongeacht de duur van het verblijf).  
   • Op basis van je antwoorden en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.
   • Krijg je een sms? Ga dan onmiddellijk in quarantaine en laat je testen op dag 1 en op dag 7. Je ontvangt hiervoor een activatiecode waarmee je zelf een afspraak maakt voor een test.
    • Is de test positief op dag 7? Dan moet je 10 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname. De isolatie duurt sowieso 10 dagen en eindigt als je minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen hebt. Vraag bij twijfel advies aan je huisarts.
    • Is de test negatief op dag 7? Dan mag je de quarantaine verlaten.
   • Krijg je geen sms? Dan hoef je niet in quarantaine.
   • Opgelet: maak je om privéredenen een reis naar het buitenland en moet je na terugkeer in quarantaine? Raadpleeg dan je leidinggevende voor de geldende afspraken in je organisatie. Ga op voorhand in overleg en maak de nodige werkafspraken met het oog op thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Kan je niet thuiswerken tijdens een verplichte quarantaine na vakantie en was je reisbestemming bij afreis al oranje of rood? Dan moet je extra verlof nemen.
   • Lees onderaan deze pagina meer over de afspraken rond: ziekte, besmetting en quarantaine.

   Zit je in het buitenland om privéredenen en geraak je niet (direct) terug thuis?

   • Breng je leidinggevende op de hoogte van je situatie.
   • Was de kleurcode van de zone waarnaar je bent afgereisd op de dag van je vertrek oranje of rood? Dan is er geen sprake van ‘overmacht’. Dit betekent dat je extra verlof moet nemen.
   • Was de kleurcode van de zone waarnaar je bent afgereisd op de dag van je vertrek groen? Dan is er sprake van ‘overmacht’. Dit betekent dat je geen extra verlof hoeft op te nemen. Je moet 'overmacht' steeds aanvragen (zie onder).

   Hoe overmacht bewijzen en aanvragen als je vast zit in het buitenland?
   Je lijnmanager beslist op basis van de feitelijke situatie of het gaat over ‘overmacht’ als je niet (direct) thuis geraakt. Je lijnmanager kan vragen om een attest van de FOD Buitenlandse zaken te bezorgen dat die overmacht bewijst:

   • Vraagt je lijnmanager om dit attest?
    • Dan vraag je dit op via een contactformulier bij de FOD Buitenlandse Zaken. Vermeld op dit contactformulier dat je aanvraag voor ‘Crisiscentrum BUZA’ bestemd is, zo komt de vraag rechtstreeks bij de dienst terecht die instaat voor het opmaken en afleveren van de attesten.
    • Bezorg het attest aan je HR-verantwoordelijke. Die zorgt er dan voor dat de overmacht correct wordt geregistreerd bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
   • Besliste je lijnmanager dat er geen attest nodig is? Dan contacteer je je HR-verantwoordelijke. Die zorgt er dan voor dat de overmacht correct wordt geregistreerd bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
  • 6

   Richtlijnen ziekte, besmetting, quarantaine, vaccinatie en ongevallen aangepast op 28 juni 2021

   Ziekte, besmetting en quarantaine
   Houd rekening met de aangepaste richtlijnen rond ziekte, (vermoedelijke) besmetting en quarantaine (zie onderaan).

   Vaccinatie
   Je krijgt dienstvrijstelling voor vaccinatieHet crisismanagementteam roept alle personeelsleden van de Vlaamse overheid op om zich te laten vaccineren. 

   Arbeidsongevallen

   • Een ongeval tijdens het thuiswerken wordt beschouwd als een arbeidsongeval. Het is daarom belangrijk dat je thuiswerk altijd correct aanvraagt in Vlimpers.

   • Vergeet geen melding te maken van ongevallen tijdens het thuiswerken. Ook lichte ongevallen kun je best melden. Denk bijvoorbeeld aan verstuikingen, verrekkingen, enz. Dit is belangrijk mocht nadien toch een doktersbezoek nodig zijn.
   • De dienstverlening van MEDEX is tijdelijk aangepast.

   Beroepsziekte
   In bepaalde gevallen kan een besmetting met COVID-19 erkend worden als beroepsziekte.

  • 7

   Aangepaste dienstverlening voor personeel aangepast op 24 augustus 2021

   --> vrijwilligerswerk, personeelsadministratie, gezondheid, gezin, vrije tijd, sociaal advies, diversiteit, PLOEG, uitdienst

   Helpen in de zorg- en welzijnssector
   Op vlak van vrijwilligerswerk tijdens de diensturen en de vereenvoudigde terbeschikkingstelling voor de zorgsector kunnen genomen engagementen uitgedaan worden. Nieuwe engagementen moeten vanaf 1 juli 2021 gebeuren volgens de reguliere afspraken over vrijwilligerswerktijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever of detachering en tijdelijke mobiliteit. 

   Personeelsadministratie

   • Je moet telewerk, telewerk tijdens je quarantaine afwezigheid wegens quarantaine en beschikbaarheid zonder opdrachten correct regelen en registreren. Vanaf 1 september 2021 verdwijnt code ‘corona zonder opdracht’ in Vlimpers. Dat betekent dat vanaf dan niemand nog zonder opdracht thuis kan zijn omwille van de coronamaatregelen.
   • Je hoeft je NMBS-abonnement (al dan niet gecombineerd met De Lijn of MIVB) niet te verlengen als het abonnement afloopt
   • Werk je tijdelijk door corona in de zorg- of welzijnssector? Dan vraag je je nacht-, zaterdag- en zondagvergoeding aan met een aangepast formulier. 

   Gezondheid

   Gezin, kinderen en jongeren
   Je mag thuiswerk combineren met de opvang van je kinderen. Contacteer hiervoor je leidinggevende en maak transparante afspraken, vanuit vertrouwen en flexibiliteit. Is die combinatie 'thuiswerk - kinderen' moeilijk? Dan kun je een verlof aanvragen. De meest gebruikelijke verloven zijn jaarlijks vakantie, onbetaald verlof,... Vanaf 1 september 2021 is in geval van overmacht (wegvallen opvangmogelijkheid of quarantaine) de combinatie van thuiswerk met opvang van kinderen voorlopig nog toegestaan. Medewerkers maken ook dan concrete afspraken over bereikbaarheid en beschikbaarheid met hun leidinggevende.

   Vrije tijd
   Omwille van de coronamaatregelen, konden verschillende evenementen het afgelopen jaar helaas niet doorgaan. De vzw Sociale Dienst voorziet daarom een tijdelijk extra aanbod. Je kunt nu een museumpas bestellen aan een voordeeltarief voor jou en je gezinsleden.

   Sociaal en juridisch advies
   De hulpverlening van de vzw Sociale Dienst verloopt momenteel maximaal digitaal en/of telefonisch. Fysieke contacten worden beperkt omwille van de coronamaatregelen. Maar ook in deze moeilijke coronaperiode staat de vzw Sociale Dienst voor je klaar. Er gelden bijzondere richtlijnen voor contact met de maatschappelijk assistenten en voor juridisch advies.

   Diversiteit
   Heb je een handicap of chronische ziekte? Dan krijg je extra ondersteuning om digitaal te werken (bijvoorbeeld: workshops werken met Teams, een tolk Vlaamse gebarentaal). Bespreek dit tijdens je evaluatiegesprek of contacteer de dienst Diversiteitsbeleid: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be.

   Planning, opvolging en evaluatie
   Raadpleeg enkele tips waarmee je PLOEG-gesprekken vlot online voert.

   Uitdiensttreding en pensioen

  Hoe komen deze maatregelen tot stand?

  Crisismanagementteam Vlaamse overheid
  Deze maatregelen worden opgesteld door het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid, in samenspraak met de kern van het Voorzitterscollege en na een bevraging van de leidend ambtenaren en crisisverantwoordelijken in de entiteiten. 

  Uitgangspunten

  • De dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd.
  • Je veiligheid, zowel thuis, tijdens het woon-werkverkeer als op de werkvloer, is belangrijk.

  Ziekte, besmetting en quarantaine

  • 1

   Had je contact met iemand die COVID-19 heeft?

   Had je een laagrisicocontact? 

   • Dit betekent:
    • dat je minder dan 15 minuten of op meer dan 1,5 meter afstand contact had met een bevestigde coronapatiënt
    • of dat je wel een nauw contact had (<15 minuten/<1,5 meter) maar beide een mondmasker droeg.
   • Dan is er een laag risico op besmetting.
   • Je hoeft niet in quarantaine maar je leeft best de basisrichtlijnen na.
   • Je hoeft je niet te laten testen als je geen symptomen hebt.
   • Je kunt dit melden aan je leidinggevende als je dit nodig vindt.

   Had je een hoogrisicocontact?

   • Dit betekent:
    • dat je langer dan 15 minuten én binnen een afstand van 1,5 meter zonder mondmasker contact had met een bevestigde coronapatiënt.
    • of dat je langer dan 15 minuten in dezelfde kamer was met een bevestigde coronapatiënt.
    • of dat je direct fysiek contact had met een bevestigde coronapatiënt.
   • Ben je volledig gevaccineerd?
    • Ga in quarantaine. 
    • Je krijgt een test en de quarantaine wordt stopgezet zodra je de resultaten van je eerste test ontvangt.
    • Daarna laat je je nog eens testen op dag 7.
   • Ben je nog niet volledig gevaccineerd?
    • Ga in quarantaine.
    • Je krijgt een test:
     • Een eerste test (je moet niet getest worden als je laatste contact met de persoon die positief testte op corona meer dan 72 uur geleden is)
     • Een tweede test vindt plaats op de zevende dag na je laatste contact met de persoon die positief testte op corona.
    • Draag altijd een mondneusmasker en was vaak je handen. Laat geen andere personen binnen in je huis. Zelf mag je alleen naar de apotheek, de dokter en de supermarkt. 
    • Meet 2 keer per dag je temperatuur.
    • De quarantaine wordt opgeheven van zodra je het resultaat van je tweede test kreeg.

   Opgelet: volg onderstaande stappen als je symptomen hebt, in quarantaine moet of als je ziek bent.

  • 2

   Heb je symptomen van COVID-19?

   • Mogelijke klachten zijn: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn en diarree.
   • Isoleer jezelf onmiddellijk en contacteer je huisarts voor een test.
   • Is de test positief? Dan moet je 10 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname (of vanaf de start van de symptomen). De isolatie duurt sowieso 10 dagen en eindigt als je minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen hebt. Vraag bij twijfel advies aan je huisarts.
   • Is de test negatief? Dan mag je uit isolatie als je geen klachten meer hebt.
   • Verwittig je leidinggevende, die contact opneemt met de arbeidsarts.

   Opgelet: Volg onderstaande stappen als je in quarantaine moet of als je ziek bent.

  • 3

   Moet je in quarantaine?

   Moet je in quarantaine, maar ben je niet ziek?

   • Ga in overleg met je leidinggevende en maak de nodige werkafspraken met het oog op thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar. 
   • Registreer je thuiswerk, beschikbaarheid of afwezigheid wegens corona op de juiste wijze.
   • Heb je een quarantaineattest ontvangen? Bezorg dit niet aan het geneeskundig controleorgaan, maar houd dit zelf bij. Je leidinggevende kan dit eventueel opvragen.
   • Opgelet: ga je om privéredenen naar het buitenland en moet je na terugkeer in quarantaine? Raadpleeg dan je leidinggevende voor de geldende afspraken in je organisatie. Ga op voorhand in overleg en maak de nodige werkafspraken met het oog op thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Kan je niet thuiswerken tijdens een verplichte quarantaine na vakantie en was je reisbestemming bij afreis al oranje of rood? Dan moet je extra verlof nemen.

   Moet je in quarantaine en ben je wel ziek?

   • Volg onderstaande stappen als je ziek bent.

   Goed om weten:

   • In de voorgaande stappen lees je wanneer je in quarantaine moet na 'risicocontact' of 'vermoedelijke besmetting'.
   • In bovenstaande maatregelen rond (dienst)reizen lees je wanneer je in quarantaine moet bij terugkeer uit het buitenland.
  • 4

   Ben je ziek?

   • Meld dit volgens de afspraken van je organisatie aan je leidinggevende. Die zorgt ervoor dat de ziekte geregistreerd wordt in Vlimpers.
   • Bezorg het ziekte-attest van de Vlaamse overheid aan het geneeskundig controleorgaan.
   • Heb je een quarantaineattest ontvangen? Bezorg dit niet aan het geneeskundig controleorgaan, maar houd dit zelf bij. Je leidinggevende kan dit eventueel opvragen.

   Goed om weten: in de voorgaande stappen lees je wanneer je in quarantaine moet en wat je dan moet doen als je niet ziek bent.

  • 5

   Heb je (vermoedelijk) COVID-19 en had je contact met collega's of externen?

   Contact met collega's:

   • Had je 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of voor de positieve test nog nauw contact met collega's?
   • Meld dit aan je leidinggevende en identificeer samen alle interne contacten.
   • Je leidinggevende bezorgt de interne contacten aan de externe dienst voor preventie op het werk. Vaak is dit IDEWE, maar voor VDAB, De Lijn, Kind en Gezin en de Vlaamse Waterweg is dit een andere dienst.
   • De arbeidsarts adviseert welke collega's kunnen worden beschouwd als een nauw contact.
   • De externe dienst voor preventie op het werk licht alle betrokken collega's in.

   Contact met cliënten of externe partners:

   • Had je 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of voor de positieve test nog nauw contact met cliënten of externe partners?
   • Meld dit aan je leidinggevende en identificeer alle externe contacten samen met je leidinggevende.
   • Geef die contacten door aan de contactonderzoeker als die je opbelt.
   • De contactonderzoeker licht alle externe contacten in.

   Goed om weten: in de 1ste kader ('Had je contact met iemand die COVID-19 heeft') lees je wat 'nauw contact' is.

  Goed om weten: heb je het moeilijk? Contacteer het 'meldpunt mentaal welzijn'.

  Besmetting voorkomen

  • Laat je vaccineren zodra het kan (vrijwillig).
  • Zorg dat je altijd je mondmasker bij je hebt zodat je dit kunt opzetten op de plaatsen waar dit verplicht is. Sjaals, buffs en bandana's zijn niet toegestaan als alternatief voor een mondmasker.
  • Respecteer de hygiëneregels (handen wassen, hoesten/niezen in papieren zakdoek of binnenkant elleboog, gezicht niet aanraken).
  • Oefen activiteiten bij voorkeur uit in de buitenlucht.
  • Denk aan kwetsbare personen.
  • Hou 1,5m afstand.
  • Beperk je nauwe contacten.
  • Volg de regels over bijeenkomsten.
  • Help het contactonderzoek als je gebeld wordt via 02 214 19 19 en download vrijblijvend de app 'Coronalert'.
  • Blijf thuis als je ziek bent en/of in quarantaine moet.

  Hulp en ondersteuning

  Bovenstaande maatregelen dagen je uit om anders (samen) te werken. Omgaan met deze bijzondere situatie is niet vanzelfsprekend. Maak gebruik van de beschikbare hulp en ondersteuning:

  Blijf op de hoogte

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Werk je bij de Vlaamse overheid en heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).