chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Wat betekent het coronavirus (COVID-19) voor de werking van de Vlaamse overheid? Op deze webpagina vind je alle maatregelen voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. Je kunt hierbij rekenen op hulp en ondersteuning. Laatste aanpassing: 28 juli 2020.

  Voor wie?

  Deze webpagina bevat enkel informatie voor personeelsleden van de Vlaamse overheid.

  Opgelet: de laatste maatregelen gaan in vanaf woensdag 29 juli 2020.

  Maatregelen Vlaamse overheid

  • 1

   Maximaal thuiswerken aangepast op 28 juli

   --> maximaal thuiswerken, opvang kinderen, online samenwerken

   NIEUW: Maximaal thuiswerk

   • Medewerkers van de Vlaamse overheid werken minstens tot en met 31 augustus opnieuw maximaal van thuis uit. Je komt enkel naar kantoor voor activiteiten die je thuis niet kunt uitvoeren.
   • Vergaderingen verlopen maximaal digitaal. Fysieke vergaderingen houden immers een hoger risico op besmetting met COVID-19 in.
   • Je leeft de bijkomende maatregelen genomen door de gouverneur of de burgemeester van je woonplaats na, als dit het geval is. Als die maatregelen een impact (kunnen) hebben op de uitvoering van hun functie dan ga je hierover in dialoog met je leidinggevende. Het CCVO volgt mogelijke strengere lokale maatregelen ook op en neemt waar nodig bijkomende beslissingen in functie van onze medewerkers en/of de gebouwen.
   • Ook jobstudenten voeren hun taken maximaal van thuis uit. Het Agentschap Overheidspersoneel onderzoekt de juridische mogelijkheden om jobstudenten een aangepast takenpakket te geven of hun contract vroegtijdig te beëindigen. Daarover volgt later meer informatie.
   • Terreinmedewerkers en medewerkers met een contactfunctie kunnen hun werk blijven doen. Ze kunnen onder meer thuisbezoeken en inspecties uitvoeren, maar moeten de hygiënemaatregelen respecteren, de afstandsregels naleven en een mondmasker dragen. Entiteiten kunnen extra persoonlijk beschermingsmateriaal voorzien op eigen budget. Het Facilitair Bedrijf kan ondersteunen in de aankoop daarvan.
   • Je kunt rekenen op specifieke hulp en ondersteuning bij thuiswerk (zie onder).

   Kinderopvang en mantelzorg
   Werk je thuis en sta je (deels) in voor de opvang van je kind(eren) of voor mantelzorg? Probeer dan opvang te zoeken of neem een verlofstelsel. Er bestaat binnen de Vlaamse overheid geen omstandigheidsverlof voor opvang van je kind(eren). Je kunt wel gebruik maken van je jaarlijkse vakantie, onbetaald verlof of andere verlofvormen:

   VInd je geen oplossing? Contacteer dan je leidinggevende. Je departement of agentschap beslist zelf in welke mate je thuiswerk mag combineren met de opvang van je kind(eren) of mantelzorg.

   Online samenwerken
   Als je thuiswerkt zijn er verschillende digitale toepassingen om toch voldoende contact met je collega's en leidinggevende te houden. Je kunt rekenen op specifieke hulp, ondersteuning en webinars over deze toepassingen (zie onder).

  • 2

   Gebouwen blijven open aangepast op 28 juli

   --> maatregelen in de gebouwen, beschermingsmiddelen

   NIEUW: Maatregelen in gebouwen van de Vlaamse overheid 

   • De gebouwen blijven open en Het Facilitair Bedrijf blijft de bezetting monitoren.
   • Je draagt verplicht een mondmasker:
    • In de restaurants, koffiebar en broodjesbars van Vlaamse overheid, behalve wanneer je aan tafel zit om te eten of te drinken. 
    • In de publieke zones van de kantoorgebouwen (vanaf de toegangsdeuren van het gebouw tot aan de toegangspoortjes naar de kantoorzone). Ook op weg naar en van de vergaderzalen in de publieke zone moet je een mondmasker dragen. Het mondmasker is verplicht tot je gaat zitten. Deze regel geldt niet voor medewerkers achter een balie of loket met een scherm van plexigla
   • De dienstverlening van de catering zal teruggeschroefd worden, maar je kunt er wel nog broodjes kopen in de broodjesbars.
   • Schoonmaak (in de gebouwen van Het Facilitair Bedrijf): enkel de gebruikte bureaus worden schoongemaakt. Wie naar kantoor komt, meldt zich eerst aan het onthaal. De medewerker in kwestie krijgt een papier mee om op de werkplek te leggen, zodat de schoonmaakploeg gericht kan schoonmaken.
   • Verzending blijft open in de voormiddag.
   • Externe bezoekers zijn welkom op uitnodiging en als ze de veiligheidsmaatregelen opvolgen.

   Alle details kun je nalezen in het overzicht over de gebouwen en de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf.

   Mondmaskers en andere beschermmiddelen
   Je ontvangt mondmaskers van je werkgever. Op verschillende plaatsen in de gebouwen zijn ook handgels en reinigingsmateriaal berschikbaar. Lees meer in de rubriek 'Hoe besmetting voorkomen' waar je mondmaskers moet dragen.

  • 3

   Vergaderingen, evenementen en opleidingen NIEUW - aangepast op 28 juli

   Vergaderingen
   Vergader maximaal digitaal. Fysieke vergaderingen kunnen doorgaan als het noodzakelijk is. In een vergaderzaal mag maximaal de helft van de stoelen ingenomen zijn en moet 1,5 meter afstand tussen aanwezigen gegarandeerd worden. Op de webpagina met informatie over de maatregelen in de grote kantoorgebouwen vind je een overzicht van vergaderzalen waarvan de capaciteit de helft of minder is (onder maatregel 9).

   Evenementen
   Alle evenementen binnen de Vlaamse overheid worden minstens tot en met 31 augustus geannuleerd.

   Opleidingen
   Organiseer opleidingen maximaal digitaal (bijvoorbeeld webinars) minstens tot en met 31 augustus. Alle opleidingen uit het aanbod van het Agentschap Overheidspersoneel tot en met 31 augustus worden digitaal georganiseerd of uitgesteld tot het najaar als dit niet mogelijk is. 

   Lokale maatregelen
   Het CCVO volgt het crisisoverleg in Antwerpen op. Als er lokale maatregelen genomen worden met een impact op VO-medewerkers of VO-gebouwen, past het CCVO zich daar ook naar aan.

  • 4

   Binnenlandse en buitenlandse dienstreizen aangepast op 25 juli

   --> dienstreizen, terugkeer uit buitenland, vast in buitenland

   Binnenlandse dienstreizen
   Binnenlandse dienstreizen kunnen doorgaan.

   Buitenlandse dienstreizen

   • Buitenlandse dienstreizen naar en vanuit de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de 4 andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) kunnen doorgaan als aan de volgende voorwaarden (cumulatief) voldaan is:
    • het is een essentiële dienstreis (een verplaatsing voor het verrichten van essentieel werk moet gestaafd kunnen worden).
    • op de dag van vertrek heeft de bestemming de kleurcode ‘groen’ (raadpleeg de webpagina van de FOD Buitenlandse Zaken voor de meest actuele kleurcodes)
   • Als de groene kleurcode tijdens de dienstreis evolueert naar een oranje of rode code, contacteer je je leidinggevende en keer je best zo snel mogelijk terug. Alle kosten die hiermee gepaard gaan, worden in dit geval betaald door je departement of agentschap.
   • Het staat ieder land, met inbegrip van deze op de gepubliceerde lijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken, vrij om quarantaine in te stellen voor reizigers die op het grondgebied aankomen of om de verplichting op te leggen te beschikken over een attest van een recente, negatieve COVID-19 test. De lokale wetgeving primeert bij tegenstrijdigheid tussen Belgische en lokale codes.

   Terugkeer uit het buitenland

   • Er is een systeem met kleurencodes dat aanduidt welke reisbestemmingen veilig zijn in Europa:
    • Terugkeer uit een rode zone: dan moet je door het hoge risico op besmetting verplicht in quarantaine.
    • Terugkeer uit een oranje zone: dan is waakzaamheid aanbevolen.
   • NIEUW: Wanneer je terugkeert naar België, moet je een Public Health Passenger Locator Form (PDF) invullen. Dat is verplicht, of je nu terugkeert uit een groene, oranje of rode zone. Leidinggevenden zien erop toe dat medewerkers het formulier invullen, wanneer ze terugkeren van een buitenlandse dienstreis. 
   • Raadpleeg je leidinggevende voor de afspraken die gelden in je organisatie over (zelf)quarantaine na terugkeer uit een risicogebied. Ga in overleg en maak werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket.
   • Lees meer op de webpagina ‘in quarantaine door corona’.

   Zit je in het buitenland om dienstredenen en geraak je niet (direct) terug thuis?

   • Breng je leidinggevende op de hoogte van je situatie.
   • Bekijk samen met je leidinggevende wat er moet gebeuren.
   • De dienstreis blijft verder lopen tot je terug bent.
  • 5

   Vakantie in het buitenland aangepast op 25 juli

   --> reizen naar buitenland, vast in buitenland, regeling 'overmacht'

   Reizen naar het buitenland

   • Er is een systeem met kleurencodes dat aanduidt welke reisbestemmingen veilig zijn in Europa. Controleer dit voor je vertrekt, want dit heeft invloed op je terugkeer:
    • Terugkeer uit een rode zone: dan moet je door het hoge risico op besmetting verplicht in quarantaine.
    • Terugkeer uit een oranje zone: dan is waakzaamheid aanbevolen.
   • NIEUW: Wanneer je terugkeert naar België, moet je een Public Health Passenger Locator Form (online) invullen. Dat is verplicht, of je nu terugkeert uit een groene, oranje of rode zone.
   • Raadpleeg je leidinggevende voor de afspraken die gelden in je organisatie over (zelf)quarantaine na terugkeer uit een risicogebied. Ga in overleg en maak werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket.
   • Lees meer op de webpagina ‘in quarantaine door corona’.

   Zit je in het buitenland om privéredenen en geraak je niet (direct) terug thuis?

   • Breng je leidinggevende op de hoogte van je situatie.
   • Was de kleurcode van de zone waarnaar je bent afgereisd op de dag van je vertrek oranje of rood? Dan is er geen sprake van ‘overmacht’. Dit betekent dat je je afwezigheid moet regelen door jaarlijks verlof op te nemen, of door van een ander verlofstelsel gebruik te maken.
   • Was de kleurcode van de zone waarnaar je bent afgereisd op de dag van je vertrek groen? Dan is er sprake van ‘overmacht’. Dit betekent dat je geen jaarlijks verlof of een ander verlofstelsel hoeft op te nemen. Je moet 'overmacht' steeds aanvragen (zie onder).

   Hoe overmacht bewijzen en aanvragen?
   Je lijnmanager beslist op basis van de feitelijke situatie of het gaat over ‘overmacht’ als je niet (direct) thuis geraakt. Je lijnmanager kan vragen om een attest van de FOD Buitenlandse zaken te bezorgen dat die overmacht bewijst:

   • Vraagt je lijnmanager om dit attest?
    • Dan vraag je dit op via een contactformulier bij de FOD Buitenlandse Zaken. Vermeld op dit contactformulier dat je aanvraag voor ‘Crisiscentrum BUZA’ bestemd is, zo komt de vraag rechtstreeks bij de dienst terecht die instaat voor het opmaken en afleveren van de attesten.
    • Bezorg het attest aan je HR-verantwoordelijke. Die zorgt er dan voor dat de overmacht correct wordt geregistreerd bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
   • Besliste je lijnmanager dat er geen attest nodig is? Dan contacteer je je HR-verantwoordelijke. Die zorgt er dan voor dat de overmacht correct wordt geregistreerd bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
  • 6

   Richtlijnen rond ziekte en (vermoedelijke) besmetting

   Houd rekening met de aangepaste richtlijnen rond ziekte en (vermoedelijke) besmetting (zie onderaan). Je vindt er ook meer informatie over ziektecontrole en COVID-19 als beroepsziekte.

  • 7

   Wijzigingen van verloven en sociale voordelen

   --> ouderschapsverlof, vrijwilligerswerk, uitdiensttreding, sociaal advies, vakantieopvang, jongerenvakanties, familiehappening, sintactie

   Coronoa-ouderschapsverlof
   Je kunt tijdelijk gebruik maken van corona-ouderschapsverlof.

   Vrijwilligerswerk
   Je kunt vrijwilligerswerk opnemen in combinatie of bovenop je werk.

   Uitdiensttreding - pensionering

   • Houd rekening met aangepaste richtlijnen en tips rond uitdiensttreding en pensionering
   • Goed om weten: val je als contractueel personeelslid tijdens de coronacrisis op tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen? Dan wordt deze periode voor je wettelijk pensioen gelijkgesteld aan dienstactiviteit. Daardoor lopen de stortingen in de pensioenplannen gewoon door. De gelijkstelling start met terugwerkende kracht vanaf 13 maart en loopt tot 30 september 2020.

   Sociaal advies
   De hulpverlening van de vzw Sociale Dienst verloopt maximaal digitaal en/of telefonisch. Er gelden bijzondere richtlijnen voor de maatschappelijk assistenten en voor juridisch advies.

   Vakantieopvang
   Tijdens de zomervakantie wordt geen vakantieopvang georganiseerd. Ter compensatie is de vakantieopvang in de herfst- en kerstvakantie dit jaar gratis.

   Tegemoetkoming vakantie voor jongeren
   Er gelden bijzondere richtlijnen rond de tegemoetkoming vakantie voor jongeren.

   Familiehappening
   De familiehappening 2020 is geannuleerd.

   Sintactie
   Het bedrag van het sintgeschenk wordt in 2020 verhoogd

  Hoe komen deze maatregelen tot stand?

  Deze maatregelen en het plan voor de geleidelijke versoepelingen ervan werden opgesteld door het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid, in samenspraak met de kern van het Voorzitterscollege en na een bevraging van de leidend ambtenaren en crisisverantwoordelijken in de entiteiten. 

  Uitgangspunten:

  • De dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd.
  • Je veiligheid, zowel tijdens het woon-werkverkeer als op de werkvloer, is belangrijk.
  • De Vlaamse overheid houdt in haar beslissing om werknemers te laten terugkeren naar de werkvloer ook rekening met de beslissingen die in andere sectoren worden genomen, zoals onderwijs, kinderopvang en openbaar vervoer. Naast veilige omstandigheden staat ook een realistische balans werk-privé

  Hulp en ondersteuning

  Bovenstaande maatregelen dagen je uit om anders (samen) te werken. Omgaan met deze bijzondere situatie is niet vanzelfsprekend. Maak gebruik van de beschikbare hulp en ondersteuning:

  Ziekte en (vermoedelijke) besmetting

  • Heb je symptomen of vermoed je een besmetting met COVID-19? Zet een mondmasker op, ga onmiddellijk naar huis als je op het werk bent en contacteer telefonisch je huisarts. De huisarts stelt een diagnose en verwijst je eventueel door naar het ziekenhuis.
  • Ben je ziek? 
   • Meld dit volgens de afspraken van je organisatie aan je leidinggevende. Die zorgt ervoor dat de ziekte geregistreerd wordt in Vlimpers. Je bezorgt het ziekte-attest van de Vlaamse overheid aan het geneeskundig controleorgaan.
   • Ben je in de dagen voor besmetting op kantoor geweest? Meld dit aan je leidinggevende en de contactonderzoeker als die je contacteert. Die laatste zal de arbeidsarts op de hoogte brengen die eventueel maatregelen op de werkvloer kan opleggen.  
  • Ben je niet ziek, maar moet je in quarantaine van je huisarts of van de contactonderzoeker? 
   • Meld dit aan je leidinggevende en maak de nodige werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar.
   • Als je een quarantainegetuigschrift ontvangt, hou je dit goed bij. Je leidinggevende kan dit eventueel opvragen.
   • Lees meer op de webpagina ‘in quarantaine door corona’.
  Hoe verloopt de ziektecontrole?

  Bij afwezig wegens ziekte kan het medisch controleorgaan al dan niet op vraag van je werkgever – je afwezigheid op je woon- of verblijfplaats controleren. 

  Lees meer op de webpagina 'medische controle' over ziektecontrole.

  Besmetting voorkomen

  • NIEUW: Gebruik mondmaskers op het openbaar vervoer, in de publieke zones en auditoria van de kantoorgebouwen en op werkplekken waar fysieke afstand van 1,5 meter niet mogelijk is. Je ontvangt mondmaskers van je werkgever.
  • Help het contactonderzoek als je gebeld wordt via 02 214 19 19. 
  • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Reken zo'n 40 a 60 seconden per wasbeurt.
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze onmiddellijk weg.
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  • Vermijd handen geven.
  • Vermijd nauw contact met zieke personen.

  Ontvang updates

  • Maatregelen voor personeelsleden Vlaamse overheid: ontvang dringende berichten van het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) via e-mail/sms. Controleer hiervoor of de contactgegevens in Vlimpers correct en volledig zijn.
  • Maatregelen voor burgers: ontvang nieuwe maatregelen van de Vlaamse overheid via e-mail (bijvoorbeeld nieuwe premies, aangepaste openingsuren van loketten of keuringscentra, ...). Schrijf je in via de webpagina van de Vlaamse overheid.

  Goed om weten: je vindt alle informatie over COVID-19 ook terug op de webpagina van de federale overheid en de webpagina van de Vlaamse overheid.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Werk je bij de Vlaamse overheid en heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).