chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Wat betekent het coronavirus (COVID-19) voor de werking van de Vlaamse overheid? Deze webpagina bundelt alle maatregelen voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. Je kunt hierbij rekenen op hulp en ondersteuning. Laatste aanpassing: 23 november 2020.

  Maatregelen Vlaamse overheid

  Hoe komen deze maatregelen tot stand?

  Crisismanagementteam Vlaamse overheid
  Deze maatregelen worden opgesteld door het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid, in samenspraak met de kern van het Voorzitterscollege en na een bevraging van de leidend ambtenaren en crisisverantwoordelijken in de entiteiten. 

  Uitgangspunten

  • De dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd.
  • Je veiligheid, zowel thuis, tijdens het woon-werkverkeer als op de werkvloer, is belangrijk.

  Ziekte, besmetting en quarantaine

  • 1

   Had je contact met iemand die COVID-19 heeft?

   Had je minder dan 15 minuten of niet van dichtbij contact? Of hadden jullie wel een nauw contact, maar droegen jullie beide correct een mondmasker?

   • Dan is er een laag risico op besmetting.
   • Je hoeft niet in quarantaine maar je leeft best de basisrichtlijnen na.
   • Je hoeft je niet te laten testen als je geen symptomen hebt.
   • Je kunt dit melden aan je leidinggevende als je dit nodig vindt.

   Was je langer dan 15 minuten en van dichtbij in contact met de besmette persoon en droegen jullie geen mondmasker?

   • Dan is er een hoog risico op besmetting.
   • Ga onmiddellijk 7 dagen in quarantaine en laat je testen op dag 7 (te tellen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon). Je ontvangt hiervoor een activatiecode per sms waarmee je zelf een afspraak maakt voor een test.
   • Is de test negatief? Dan mag je de quarantaine verlaten. Bij een positieve test blijf je nog eens 7 dagen in isolatie.

   Opgelet:

  • 2

   Heb je symptomen van COVID-19?

   • Mogelijke klachten zijn: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn en diarree.
   • Isoleer jezelf onmiddellijk en contacteer je huisarts voor een test.
   • Is de test negatief? Dan mag je uit isolatie als je geen klachten meer hebtBij een positieve test blijf je 7 dagen in isolatie.
   • Verwittig je leidinggevende, die contact opneemt met de arbeidsarts.

   Opgelet:

  • 3

   Moet je in quarantaine?

   Moet je in quarantaine, maar ben je niet ziek?

   • Verwittig je leidinggevende en maak de nodige werkafspraken met het oog op maximaal thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar. Opgelet: dit geldt automatisch voor quarantaine na vakantie. 
   • Registreer je thuiswerk, beschikbaarheid of afwezigheid wegens corona op de juiste wijze.
   • Heb je een quarantaineattest ontvangen? Bezorg dit niet aan het geneeskundig controleorgaan (Certimed), maar houd dit zelf bij. Je leidinggevende kan dit eventueel opvragen.

   Moet je in quarantaine en ben je wel ziek?

   • Volg onderstaande stappen als je ziek bent.

   Goed om weten:

  • 4

   Ben je ziek?

   Goed om weten: in de voorgaande stappen lees je wanneer je in quarantaine moet en wat je dan moet doen als je niet ziek bent.

  • 5

   Heb je (vermoedelijk) COVID-19 en had je contact met collega's of externen?

   Had je 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of voor de positieve test nog contact met collega’s?

   • Meld dit aan je leidinggevende. Die bezorgt de contacten aan IDEWE.
   • De arbeidsarts adviseert welke collega's kunnen worden beschouwd als een nauw contact.
   • IDEWE licht alle betrokken collega's in.

   Had je 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of voor de positieve test nog contact met cliënten of externe partners?

   • Identificeer alle externe contacten samen met je leidinggevende.
   • Geef die contacten door aan de contactonderzoeker als die je opbelt.
   • De contactonderzoeker licht alle externe contacten in.

  Goed om weten: heb je het moeilijk? Contacteer het 'meldpunt mentaal welzijn'.

  Besmetting voorkomen

  • Zorg dat je altijd je mondmasker (veilig) bij je hebt zodat je dit kunt opzetten op de plaatsen waar de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd of waar dit verplicht is.
  • Respecteer de hygiëneregels (handen wassen, hoesten/niezen in papieren zakdoek of binnenkant elleboog, gezicht niet aanraken).
  • Oefen activiteiten bij voorkeur uit in de buitenlucht.
  • Denk aan kwetsbare personen.
  • Hou 1,5m afstand.
  • Beperk je nauwe contacten.
  • Volg de regels over bijeenkomsten.
  • Help het contactonderzoek als je gebeld wordt via 02 214 19 19 en download vrijblijvend de app 'Coronalert'.
  • Blijf thuis als je ziek bent en/of in quarantaine moet.

  Risicogroepen

  • Behoor je zelf tot een risicogroep (personen met ernstige hart- long- of nieraandoeningen, diabetes, immunosuppressie of actieve kwaadaardige aandoening) en word je fysiek op kantoor verwacht? Dan gebeurt dit steeds met bijzondere aandacht voor veilige werkomstandigheden. Je organisatie zal hiervoor de nodige maatregelen nemen, na een risicoanalyse met de preventieadviseur-arbeidsarts, en in dialoog met jou. Blijf ook zelf de richtlijnen om besmetting te voorkomen 
  • Ook als je samen woont met iemand uit een risicogroep, heb je misschien bijkomende vragen of bezorgdheden. Ga hierover in gesprek met je leidinggevende en vraag eventueel advies aan de betrokken huisarts. 
  • Bespreek je dit liever niet met je leidinggevende? Dan kan je ook in gesprek gaan met HR of een vertrouwenspersoon.

  Hulp en ondersteuning

  Bovenstaande maatregelen dagen je uit om anders (samen) te werken. Omgaan met deze bijzondere situatie is niet vanzelfsprekend. Maak gebruik van de beschikbare hulp en ondersteuning:

  Blijf op de hoogte

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Werk je bij de Vlaamse overheid en heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).