chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Wat betekent het coronavirus (COVID-19) voor de werking van de Vlaamse overheid? En hoe keren we geleidelijk aan terug naar de werkvloer? Deze webpagina bundelt alle maatregelen voor het Vlaams overheidspersoneel. Je kunt hierbij rekenen op hulp en ondersteuning.

  Maatregelen Vlaamse overheid

  • 1

   Thuis- en kantoorwerk aangepast op 23 december 2021

   --> maximaal thuiswerk voor de hele Vlaamse overheid

   • Vanaf 16 november 2021 werken alle medewerkers van de Vlaamse overheid opnieuw maximaal thuis
   • Heb je een telewerkbare functie? Dan werk je maximaal van thuis uitTot en met 28 januari 2022 kun je maximaal 1 dag per week naar kantoor komen. Je departement of agentschap zal daar de nodige afspraken over maken. Goed om te weten: per werkdag mag per vestigingseenheid maximaal 20% van de personeelsleden met een telewerkbare functie tegelijk aanwezig zijn. 
   • Heb je een niet-telewerkbare functie? Dan kun je je taken op het terrein of op kantoor blijven doen, in functie van de continuïteit van de dienstverlening. Je kunt dat eventueel combineren met thuiswerk. Je hebt opnieuw een attest nodig om de noodzaak van je aanwezigheid op het werk te kunnen aantonen. Je kunt thuisbezoeken, terreinwerk of inspecties uitvoeren, als je de hygiënemaatregelen respecteert, de afstandsregels naleeft en een mondmasker draagt.
   • Zit je in een moeilijke thuiswerksituatie? Bespreek dan met je leidinggevende of vertrouwenspersoon wat jou zou kunnen helpen. Of contacteer het 'meldpunt mentaal welzijn'. 

   Thuiswerk

   • Registreer je werktijd in Vlimpers:
    • Werk je thuis? Registreer dat met de vertrouwde code in Vlimpers. De goedkeuring gebeurt automatisch. 
    • Kun je door de coronamaatregelen je gewone taken niet uitvoeren? Bespreek met je leidinggevende of een alternatieve opdracht mogelijk is. Kan dat niet? Dan registreert je leidinggevende of doublure dat in Vlimpers met de code 'Corona zonder opdracht'. 
    • Moet je door corona in quarantaine en kun je niet telewerken? Dan registreert je leidinggevende of doublure dat in Vlimpers met de code ‘Corona quarantaine – geen PTOW’.
    • In deze twee laatste gevallen ontvang je, conform het VPS, geen maaltijdcheques en fietsvergoeding.
   • Op 19 november voerde de Vlaamse Regering het ‘tijdelijk opvangverlof door coronamaatregel’ voor de statutaire personeelsleden opnieuw in van 1 oktober tot en met 31 december 2021. Je kunt dit verlof met terugwerkende kracht aanvragen. Voor de contractuele personeelsleden voorziet het federale niveau in een vergelijkbare verlengingHeb je een zorgnood als gevolg van een coronamaatregel? Ga dan eerst het gesprek aan met je leidinggevende. Zoek samen naar een oplossing binnen het kader van hybride werken of binnen de bestaande verlofvormen. Om dit tijdelijk verlof op te kunnen nemen is het niet nodig dat al jouw andere verloven zijn uitgeput. Dit verlof staat naast de andere verloven. Opgelet: de herfstvakantie wordt niet beschouwd als een sluiting van de scholen. Je kunt het verlof in deze periode dus niet opnemen voor de opvang van schoolgaande kinderen. Meer informatie vind je op de webpagina ‘Tijdelijk opvangverlof door een coronamaatregel’.

  • 2

   Richtlijnen voor gebouwen en verplaatsingen aangepast op 30 september 2021

   --> woon-werkverkeer, maatregelen in de gebouwen

   Woon-werkverkeer

   • Kom je slechts af en toe naar kantoor? Je hoeft je abonnement openbaar vervoer niet te verlengen als het abonnement afloopt. Kies voor de voordeligste en duurzaamste optie, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Houd hierbij rekening met je aantal verplaatsingen, je eventuele afwezigheden en de afspraken die binnen je entiteit gelden.
   • Reis als het kan buiten de spitsuren. Kom bijvoorbeeld enkel naar kantoor voor specifieke activiteiten in plaats van de hele dag. Volg enkele handige tips voor een veilige verplaatsing naar het werk.

   Maatregelen in gebouwen van de Vlaamse overheid 
   Zowel in de publieke zones van je kantoorgebouw als in je eigen werkzone worden maatregelen genomen om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor het volgen van de maatregelen, tot zolang het nodig is. 

  • 3

   Vergaderingen, opleidingen, evenementen en selecties aangepast op 19 november 2021

   Vergaderingen en opleidingen

   • Vergaderingen en opleidingen kunnen doorgaan. Kies voor digitale of hybride alternatieven waar dat mogelijk is en stel niet-dringende fysieke opleidingen uit.
   • Kun je niet voldoende afstand (1,5 meter) houden? Draag dan een mondmasker. Dat moet sowieso wanneer je je in de ruimte verplaatst. 
   • Zorg voor een goede ventilatie en verlucht de vergader- of opleidingsruimte regelmatig. Verlaat bijvoorbeeld om het uur even de ruimte.  Is er catering voorzien? Hou 1,5 meter afstand tijdens het eten. 
   • Lees meer op de webpagina met informatie over de maatregelen in de grote kantoorgebouwen.

   Evenementen

   • Kies in de mate van het mogelijke voor digitale of hybride alternatieven.
   • Fysieke teambuildings en personeelsevenementen die enkel toegankelijk zijn voor medewerkers (en eventueel hun partners of gezinsleden) moeten worden beschouwd als private bijeenkomsten en zijn verboden, zowel binnen de eigen kantoorgebouwen als op een afgehuurde locatie.
   • Voor evenementen met extern publiek volgen de diensten van de Vlaamse overheid strikt de aangepaste regels voor publieke evenementen:
    • Binnen kunnen evenementen enkel doorgaan met een zittend publiek.
    • Buiten gelden de modaliteiten van de horeca (sluitingsuur) en moet er 1,5 meter afstand zijn tussen de gezelschappen.
    • Vanaf 50 personen binnen en 100 personen is het COVID Safe Ticket en voorafgaande toelating van een lokaal bestuur verplicht. 
    • Deelnemers vanaf 10 jaar moeten een mondmasker dragen.

   Selectiegesprekken

  • 4

   Binnenlandse en buitenlandse dienstreizen aangepast op 19 november 2021

   --> dienstreizen, terugkeer uit buitenland, vast in buitenland

   • Binnenlandse dienstreizen kunnen doorgaan, voor zover ze noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de dienstverlening. 
   • Buitenlandse dienstreizen kunnen doorgaan als het om een noodzakelijke dienstreis gaat. Wie reist, respecteert de regels voor terugkerende reizigers. 
   • Terugkeer uit het buitenland
    • Vul net voor je terugkeer het Public Health Passenger Locator Form (PLF-formulier) in. Dat is verplicht voor buitenlandse verblijven binnen de EU, tenzij ze korter zijn dan 48u en je met de auto gaat, en voor buitenlandse verblijven buiten de EU (ongeacht de duur van het verblijf).  
    • Op basis van je antwoorden en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.
    • Krijg je een sms? Ga dan onmiddellijk in quarantaine en laat je testen op dag 1 en op dag 7. Je ontvangt hiervoor een activatiecode waarmee jezelf een afspraak maakt voor een test.
     • Is de test positief op dag 7? Dan moet je 10 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname. De isolatie duurt sowieso 10 dagen en eindigt als je minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen hebt. Vraag bij twijfel advies aan je huisarts.
     • Is de test negatief op dag 7? Dan mag je de quarantaine verlaten.
    • Krijg je geen sms? Dan hoef je niet in quarantaine.
    • Opgelet: als je minder dan 48 uur in België was (of minder dan 48 uur in een land van de EU verbleef en met de auto reist), hoef je geen PLF-formulier in te vullen. Je hoeft in dat geval ook niet in quarantaine of je te laten testen. Grensarbeiders kunnen dus gewoon naar het werk komen.
    • Lees onderaan deze pagina meer over de afspraken rond: ziekte, besmetting en quarantaine.
  • 5

   Reizen naar het buitenland aangepast op 28 juni 2021

   --> reizen naar buitenland, terugkeer uit buitenland, vast in buitenland, regeling 'overmacht'

   Reizen naar het buitenland
   Reizen is mogelijk. Reizen naar landen buiten de Europese Unie wordt sterk afgeraden. Zie ook https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

   Terugkeer uit het buitenland

   • Vul het Public Health Passenger Locator Form (PLF-formulier) in. Dat is verplicht voor buitenlandse verblijven binnen de EU, tenzij je korter dan 48 uur met de auto op reis bent, en voor buitenlandse verblijven buiten de EU (ongeacht de duur van het verblijf).  
   • Op basis van je antwoorden en de kleurcode van het land van waaruit je vertrekt, berekent het formulier of je beschouwd wordt als een hoog risicocontact.
   • Krijg je een sms? Ga dan onmiddellijk in quarantaine en laat je testen op dag 1 en op dag 7. Je ontvangt hiervoor een activatiecode waarmee je zelf een afspraak maakt voor een test.
    • Is de test positief op dag 7? Dan moet je 10 dagen in isolatie, vanaf de datum van staalname. De isolatie duurt sowieso 10 dagen en eindigt als je minstens 3 dagen geen koorts of ademhalingsproblemen hebt. Vraag bij twijfel advies aan je huisarts.
    • Is de test negatief op dag 7? Dan mag je de quarantaine verlaten.
   • Krijg je geen sms? Dan hoef je niet in quarantaine.
   • Opgelet: maak je om privéredenen een reis naar het buitenland en moet je na terugkeer in quarantaine? Raadpleeg dan je leidinggevende voor de geldende afspraken in je organisatie. Ga op voorhand in overleg en maak de nodige werkafspraken met het oog op thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Kan je niet thuiswerken tijdens een verplichte quarantaine na vakantie en was je reisbestemming bij afreis al oranje of rood? Dan moet je extra verlof nemen.
   • Lees onderaan deze pagina meer over de afspraken rond: ziekte, besmetting en quarantaine.

   Zit je in het buitenland om privéredenen en geraak je niet (direct) terug thuis?

   • Breng je leidinggevende op de hoogte van je situatie.
   • Was de kleurcode van de zone waarnaar je bent afgereisd op de dag van je vertrek oranje of rood? Dan is er geen sprake van ‘overmacht’. Dit betekent dat je extra verlof moet nemen.
   • Was de kleurcode van de zone waarnaar je bent afgereisd op de dag van je vertrek groen? Dan is er sprake van ‘overmacht’. Dit betekent dat je geen extra verlof hoeft op te nemen. Je moet 'overmacht' steeds aanvragen (zie onder).

   Hoe overmacht bewijzen en aanvragen als je vast zit in het buitenland?
   Je lijnmanager beslist op basis van de feitelijke situatie of het gaat over ‘overmacht’ als je niet (direct) thuis geraakt. Je lijnmanager kan vragen om een attest van de FOD Buitenlandse zaken te bezorgen dat die overmacht bewijst:

   • Vraagt je lijnmanager om dit attest?
    • Dan vraag je dit op via een contactformulier bij de FOD Buitenlandse Zaken. Vermeld op dit contactformulier dat je aanvraag voor ‘Crisiscentrum BUZA’ bestemd is, zo komt de vraag rechtstreeks bij de dienst terecht die instaat voor het opmaken en afleveren van de attesten.
    • Bezorg het attest aan je HR-verantwoordelijke. Die zorgt er dan voor dat de overmacht correct wordt geregistreerd bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
   • Besliste je lijnmanager dat er geen attest nodig is? Dan contacteer je je HR-verantwoordelijke. Die zorgt er dan voor dat de overmacht correct wordt geregistreerd bij het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).
  • 6

   Richtlijnen ziekte, besmetting, quarantaine, vaccinatie en ongevallen aangepast op 24 december 2021

   --> ook dienstvrijstelling voor het begeleiden van minderjarige kinderen en personen met handicap bij vaccinatie

   Ziekte, besmetting en quarantaine
   Houd rekening met de aangepaste richtlijnen rond ziekte, (vermoedelijke) besmetting en quarantaine (zie onderaan).

   Vaccinatie
   Je krijgt dienstvrijstelling voor vaccinatieHet crisismanagementteam roept alle personeelsleden van de Vlaamse overheid op om zich te laten vaccineren. Je krijgt de dienstvrijstelling ook als je een minderjarig kind of een gehandicapt persoon begeleidt bij een vaccinatie tegen het coronavirus.

   Arbeidsongevallen

   • Een ongeval tijdens het thuiswerken wordt beschouwd als een arbeidsongeval. Het is daarom belangrijk dat je thuiswerk altijd correct aanvraagt in Vlimpers.

   • Vergeet geen melding te maken van ongevallen tijdens het thuiswerken. Ook lichte ongevallen kun je best melden. Denk bijvoorbeeld aan verstuikingen, verrekkingen, enz. Dit is belangrijk mocht nadien toch een doktersbezoek nodig zijn.
   • De dienstverlening van MEDEX is tijdelijk aangepast.

   Beroepsziekte
   In bepaalde gevallen kan een besmetting met COVID-19 erkend worden als beroepsziekte.

  • 7

   Aangepaste dienstverlening voor personeel aangepast op 21 december 2021

   --> personeelsadministratie, gezin, vrije tijd, sociaal advies, diversiteit, PLOEG, uitdienst

   Versterking in de vaccinatiecentra en de brede zorg- en welzijnssector

   Zowel in de vaccinatiecentra als in de bredere zorg- en welzijnssector is er op dit moment een grote vraag naar extra helpende handen.

   Personeelsadministratie

   • Je moet telewerk, telewerk tijdens je quarantaine afwezigheid wegens quarantaine en beschikbaarheid zonder opdrachten correct regelen en registreren

   Gezin, kinderen en jongeren
   Je mag thuiswerk in geval van overmacht combineren met de opvang van je kinderen. Contacteer hiervoor je leidinggevende en maak transparante afspraken over bereikbaarheid en beschikbaarheid, vanuit vertrouwen en flexibiliteit. Is die combinatie 'thuiswerk - kinderen' moeilijk? Dan kun je een verlof aanvragen. De meest gebruikelijke verloven zijn jaarlijks vakantie, onbetaald verlof,... 

   Sociaal en juridisch advies
   Ook in deze moeilijke coronaperiode staat de vzw Sociale Dienst voor je klaar. Er gelden bijzondere richtlijnen voor contact met de maatschappelijk assistenten en voor juridisch advies.

   Diversiteit
   Heb je een handicap of chronische ziekte? Dan krijg je extra ondersteuning om digitaal te werken (bijvoorbeeld: workshops werken met Teams, een tolk Vlaamse gebarentaal). Bespreek dit tijdens je evaluatiegesprek of contacteer de dienst Diversiteitsbeleid: onbeperktaandeslag@vlaanderen.be.

   Planning, opvolging en evaluatie
   Raadpleeg enkele tips waarmee je PLOEG-gesprekken vlot online voert.

   Uitdiensttreding en pensioen

  Hoe komen deze maatregelen tot stand?

  Crisismanagementteam Vlaamse overheid
  Deze maatregelen worden opgesteld door het crisismanagementteam van de Vlaamse overheid, in samenspraak met de kern van het Voorzitterscollege en na een bevraging van de leidend ambtenaren en crisisverantwoordelijken in de entiteiten. 

  Uitgangspunten

  • De dienstverlening blijft maximaal gegarandeerd.
  • Je veiligheid, zowel thuis, tijdens het woon-werkverkeer als op de werkvloer, is belangrijk.

  Ziekte, besmetting en quarantaine

  • 1

   Had je contact met iemand die COVID-19 heeft?

   Had je een laagrisicocontact? 

   • Dit betekent:
    • dat je minder dan 15 minuten of op meer dan 1,5 meter afstand contact had met een bevestigde coronapatiënt
    • of dat je wel een nauw contact had (<15 minuten/<1,5 meter) maar beide een mondmasker droeg.
   • Dan is er een laag risico op besmetting.
   • Je hoeft niet in quarantaine maar je leeft best de basisrichtlijnen na.
   • Je hoeft je niet te laten testen als je geen symptomen hebt.
   • Je kunt dit melden aan je leidinggevende als je dit nodig vindt.

   Had je een hoogrisicocontact?

   • Dit betekent:
    • dat je langer dan 15 minuten én binnen een afstand van 1,5 meter zonder mondmasker contact had met een bevestigde coronapatiënt.
    • of dat je direct fysiek contact had met een bevestigde coronapatiënt.
   • Volg de richtlijnen die je krijgt op het vlak van testen en quarantaine. De meest actuele richtlijnen staan op de website van Zorg en Gezondheid

   Opgelet: volg onderstaande stappen als je symptomen hebt, in quarantaine moet of als je ziek bent.

  • 2

   Heb je symptomen van COVID-19?

   • Mogelijke klachten zijn: hoest, kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van reuk- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn en diarree.
   • Isoleer jezelf onmiddellijk en contacteer je huisarts voor een test. Volg nauwgezet de richtlijnen die je krijgt voor quarantaine en testen! Op de website van Zorg en Gezondheid staat de meest actuele informatie. 
   • Verwittig je leidinggevende, die contact opneemt met de arbeidsarts.

   Opgelet: Volg onderstaande stappen als je in quarantaine moet of als je ziek bent.

  • 3

   Moet je in quarantaine?

   Moet je in quarantaine, maar ben je niet ziek?

   • Ga in overleg met je leidinggevende en maak de nodige werkafspraken met het oog op thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Is thuiswerk niet mogelijk of niet toegestaan? Dan blijf je beschikbaar. 
   • Registreer je thuiswerk, beschikbaarheid of afwezigheid wegens corona op de juiste wijze.
   • Heb je een quarantaineattest ontvangen? Bezorg dit niet aan het geneeskundig controleorgaan, maar houd dit zelf bij. Je leidinggevende kan dit eventueel opvragen.
   • Opgelet: ga je om privéredenen naar het buitenland en moet je na terugkeer in quarantaine? Raadpleeg dan je leidinggevende voor de geldende afspraken in je organisatie. Ga op voorhand in overleg en maak de nodige werkafspraken met het oog op thuiswerk en/of een aangepast takenpakket. Kan je niet thuiswerken tijdens een verplichte quarantaine na vakantie en was je reisbestemming bij afreis al oranje of rood? Dan moet je extra verlof nemen.

   Moet je in quarantaine en ben je wel ziek?

   • Volg onderstaande stappen als je ziek bent.

   Goed om weten:

   • In de voorgaande stappen lees je wanneer je in quarantaine moet na 'risicocontact' of 'vermoedelijke besmetting'.
   • In bovenstaande maatregelen rond (dienst)reizen lees je wanneer je in quarantaine moet bij terugkeer uit het buitenland.
  • 4

   Ben je ziek?

   • Meld dit volgens de afspraken van je organisatie aan je leidinggevende. Die zorgt ervoor dat de ziekte geregistreerd wordt in Vlimpers.
   • Bezorg het ziekte-attest van de Vlaamse overheid aan het geneeskundig controleorgaan.
   • Heb je een quarantaineattest ontvangen? Bezorg dit niet aan het geneeskundig controleorgaan, maar houd dit zelf bij. Je leidinggevende kan dit eventueel opvragen.

   Goed om weten: in de voorgaande stappen lees je wanneer je in quarantaine moet en wat je dan moet doen als je niet ziek bent.

  • 5

   Heb je (vermoedelijk) COVID-19 en had je contact met collega's of externen?

   Contact met collega's:

   • Had je 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of voor de positieve test nog nauw contact met collega's?
   • Meld dit aan je leidinggevende en identificeer samen alle interne contacten.
   • Je leidinggevende bezorgt de interne contacten aan de externe dienst voor preventie op het werk. Vaak is dit IDEWE, maar voor VDAB, De Lijn, Kind en Gezin en de Vlaamse Waterweg is dit een andere dienst.
   • De arbeidsarts adviseert welke collega's kunnen worden beschouwd als een nauw contact.
   • De externe dienst voor preventie op het werk licht alle betrokken collega's in.

   Contact met cliënten of externe partners:

   • Had je 2 dagen voor het ontstaan van de symptomen of voor de positieve test nog nauw contact met cliënten of externe partners?
   • Meld dit aan je leidinggevende en identificeer alle externe contacten samen met je leidinggevende.
   • Geef die contacten door aan de contactonderzoeker als die je opbelt.
   • De contactonderzoeker licht alle externe contacten in.

   Goed om weten: in de 1ste kader ('Had je contact met iemand die COVID-19 heeft') lees je wat 'nauw contact' is.

  Goed om weten: heb je het moeilijk? Contacteer het 'meldpunt mentaal welzijn'.

  Besmetting voorkomen

  • Laat je vaccineren zodra het kan (vrijwillig).
  • Zorg dat je altijd je mondmasker bij je hebt zodat je dit kunt opzetten op de plaatsen waar dit verplicht is. Sjaals, buffs en bandana's zijn niet toegestaan als alternatief voor een mondmasker.
  • Respecteer de hygiëneregels (handen wassen, hoesten/niezen in papieren zakdoek of binnenkant elleboog, gezicht niet aanraken).
  • Oefen activiteiten bij voorkeur uit in de buitenlucht.
  • Denk aan kwetsbare personen.
  • Hou 1,5m afstand.
  • Beperk je nauwe contacten.
  • Volg de regels over bijeenkomsten.
  • Help het contactonderzoek als je gebeld wordt via 02 214 19 19 en download vrijblijvend de app 'Coronalert'.
  • Blijf thuis als je ziek bent en/of in quarantaine moet.

  Hulp en ondersteuning

  Bovenstaande maatregelen dagen je uit om anders (samen) te werken. Omgaan met deze bijzondere situatie is niet vanzelfsprekend. Maak gebruik van de beschikbare hulp en ondersteuning:

  Blijf op de hoogte

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Werk je bij de Vlaamse overheid en heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).