chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  België (BeSt Add)

  Om efficiënt informatie tussen de verschillende overheden uit te wisselen was er nood aan een adresstandaard voor alle overheidsniveaus in België. De gewestelijke en federale partners starttten daarom het project ‘Belgian Streets and Addresses’ (‘BeSt Add’) op. Dit leidde tot het samenwerkingsakkoord “BeSt Add”, gepubliceerd in het Staatsblad op 22 januari 2016.

  Volgens de kern van dit akkoord zijn de drie gewesten beheerder van het adressenregister. De steden en gemeenten krijgen de rol van initiator van adressen.

  Het Adrescomité stuurt de uitvoering van het akkoord. In deze vergadering werd het adresmodel voor uitwisseling van adresgegevens vastgelegd, en werden regels bepaald rond het vaststellen en toekennen van adressen. Het Adrescomité stuurt ook de ontwikkeling van een gegevensuitwisselingsplatform, met het koppelen en ontsluiten van de gewestelijke adresgegevens naar de federale partners.

  Impact op het Adressenregister (CRAB)

  Er is geen technische impact op het Adressenregister (CRAB). Het uitwisselingsmodel BeSt Add is volledig compatibel met het Adressenregister.

  Bij de praktische uitwerking van BeSt Add is er aanzienlijke impact op data en applicaties die niet aangesloten zijn op het Adressenregister. De federale partners -zoals het Rijksregister (RR), de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), het kadaster (AAPD)- stemmen immers hun adresdata af op het BeSt Add model. Applicaties die de oude structuur volgen, moeten worden aangepast.

  Impact op het gegevensdelingsplatform MAGDA

  Doordat de federale bronnen (KBO, RR, AAPD) hun gegevens nu ook in het BeStAdd-formaat gaan aanbieden, is er wel technische impact op de webservices van het platform MAximale GegevensDeling tussen Administraties (MAGDA).

  Meer informatie over het gegevensdelingsplatform MAGDA vind je hier.

  De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord vind je hier