chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  CRAB onontbeerlijk bij in kaart brengen van ruimtelijke spreiding bevolking

  CRAB in het Actieplan Brussels Airport (GIM)

  In opdracht van het departement Landbouw, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid, werd door GIM, in samenwerking met SumResearch en Daidalos Peutz, een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen op het vlak van ruimtelijke ordening ter beheersing van het omgevingslawaai van de luchthaven Brussels Airport. Om de geluidsoverlast afdoende in kaart te kunnen brengen en de bijbehorende maatregelen te kunnen voorstellen, moet de studie ook aangeven op wie de overlast concreet betrekking heeft.

  “Als eindresultaat moet het onderzoek een instrument opleveren dat kosten ten opzichte van verwachte kwaliteiten in beeld brengt”, zegt Bart Tomas van GIM. “Het gaat met andere woorden om een algemeen referentiekader voor het ‘bouwen en wonen’ in de ruime luchthavenregio, rekening houdend met bepaalde milieukwaliteitsnormen (referentiewaarden) en beschikbare gegevens over de toekomstige geluidsbelasting.”

  GIM is in het Actieplan Brussels Airport voornamelijk verantwoordelijk voor de dataverzameling en -voorbereiding. “Door de hoge graad van detail die de studie vereist, wordt het gebied rond Brussels Airport in kaart gebracht tot op het individuele gebouwniveau met daaraan gekoppeld de indicatoren die van belang zijn voor het afleiden van de geluidsisolatiemaatregelen. Het aantal bewoners van een woning of de functie van een gebouw kunnen daarbij bijvoorbeeld relevante parameters zijn”, aldus Bart Thomas.

   

  Inschatten van het aantal bewoners en huishoudens

  Een belangrijk aspect in de studie gaat over de inschatting van het aantal blootgestelde inwoners en huishoudens binnen verschillende geluidscontouren. “Aangezien de analyse wordt uitgevoerd op het individuele gebouwniveau, waarbij CADMAP als bron wordt gebruikt, moet aan elk gebouw een indicatie van het aantal inwoners en huishoudens gekoppeld worden.

  Aangezien wij de bevolkingsaantallen enkel aangeleverd kregen op het niveau van statistische sectoren, is een herverdeling van deze statistieken noodzakelijk op basis van de karakteristieken van de onderliggende gebouwen. Hierbij is het van groot belang dat de bevolkingsaantallen enkel worden toegewezen aan gebouwen die (potentieel) bewoond zijn.

  Voor de bepaling van deze gebouwen hebben we de CRAB-dataset (adrespunten) gecombineerd met andere informatiebronnen die door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld, zoals het gewestplan, de AGIV-bedrijvenpercelen, etc. Daarenboven bevat het CRAB in sommige gevallen ook een indicatie van het aantal subadressen op een gegeven adreslocatie. Deze informatie kon worden gebruikt om bijkomende correcties te maken aan de functieclassificatie van de gebouwen, bijvoorbeeld in het geval van appartementsgebouwen.”

  Dankzij het gebruik van CRAB en de combinatie van deze dataset met andere geografische informatiebronnen, werd de functieclassificatie van de gebouwen naar gelang bewoning uitgevoerd met een nauwkeurigheid van meer dan 90%. “Dit was ruim voldoende om een goede inschatting te maken van de ruimtelijke spreiding van de bevolking tot op het individuele gebouwniveau”, zegt Bart Thomas. “Doordat de CRAB-adrespunten niet steeds verwijzen naar de exacte locatie van het gebouw, maar soms ook naar het centrum van het perceel, hebben we bijkomende GIS-operaties voorzien om ook in deze gevallen de koppeling met de overeenkomstige gebouwen te kunnen uitvoeren.”