chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gebruik LARA in afwachting van eigen applicatie

  Sinds 2009 is de stad Halle pilootgemeente voor het project rond het Gemeentelijk Referentieadressenbestand (GRAB). Dit hield in dat zowel de webGRAB-applicatie van het AGIV als de adrestoepassing van de eigen softwareleverancier (Geo-it) werden uitgetest en beoordeeld.

  Loket voor Authentieke Registratie

  “Het Loket voor Authentieke Registratie (LARA) is een kant en klare toepassing die bruikbaar is voor elke gemeente”, aldus Kristel Vansintjan, GIS-deskundige bij de stad Halle. “Overzichtelijke schermen leiden de adresbeheerder doorheen het proces van adrestoekenning, zonder dat specifieke kennis nodig is van de achterliggende structuur van de databank. Aan de hand van de lijsten van foutieve en verdachte gevallen kan de validatie gestart worden. Het aanpassen en opslaan van gegevens duurt soms echter lang of lukt op bepaalde dagen niet, afhankelijk van het internet.

  Eigen adresapplicatie

  In Halle gebruikt de GIS-cel een eigen adresapplicatie. “Het grote voordeel daarvan is dat ook de ingetekende verkavelingen, loten en bouwvergunningen en de grootschalige orthofoto beschikbaar zijn in dit geoloket, zeer nuttige informatie voor het adresbeheer. Alle aanpassingen gebeuren in dit geval op een lokale versie van het GRAB. De softwareleverancier heeft deze applicatie zodanig aangepast dat het lokale GRAB op regelmatige tijdstippen via de GRAB-service kan worden overgebracht in het CRAB. Door via deze lokale GRAB-versie te werken, zijn we minder afhankelijk van de goede werking van het internet en de webservice”, zegt Kristel Vansintjan.

  Integratie GRAB in nieuw proces adresbeheer

  Momenteel werkt Halle aan een nieuw proces voor adresbeheer. Daarin zal het GRAB geïntegreerd worden. Op basis van dit nieuwe proces zullen de toekomstige adresbeheerders aangeduid worden. “In afwachting ben ik, als GIS-deskundige, het contactpunt en heb ik de taak van validatie van het GRAB op mij genomen”, vertelt Kristel Vansintjan. “In het kader van het adresbeheer hebben we een werkgroep GRAB opgericht, waarin de diensten bevolking, GIS, ruimtelijke ordening, financiën, lokale economie en de wijkinspecteurs vertegenwoordigd zijn. Met deze werkgroep komen we maandelijks samen om eventuele problemen bij adresvalidatie en -toekenning te bespreken.”

  Validatie van het GRAB

  “In september 2011 gingen we van start met de validatie van het GRAB”, aldus Vansintjan. “De GRAB-werkgroep heeft voor de validatie een methode en timing uitgewerkt die voor elke betrokken dienst haalbaar is. We zullen alle GRAB-adressen controleren omdat we vaststelden dat er, naast de verdachte gevallen, nog andere foutieve (sub)adressen in het GRAB voorkomen.” Om al die GRAB-adressen te kunnen controleren, zuivert de bevolkingsdienst eerst haar adressenbestand uit (oude adressen worden gearchiveerd). In tweede instantie doet Kristel Vansintjan, als GIS-deskundige, de nodige aanpassingen in GRAB: alle actieve adressen uit het bevolkingsbestand worden opgenomen in het GRAB. Inactieve adressen die nog in het GRAB voorkomen, worden gearchiveerd. (Sub)adressen die enkel in het GRAB voorkomen, worden op terrein gecontroleerd. Indien nodig worden de andere diensten en de wijkinspecteurs ingeschakeld.

  “Voor de validatie gebruikten we tot hiertoe de AGIV-webapplicatie LARA. Nu de applicatie van onze eigen softwareontwikkelaar door het AGIV gevalideerd is, zullen we deze gebruiken voor het verdere adresbeheer zodat we alle bewerkingen kunnen uitvoeren binnen eenzelfde en vertrouwde geoloket”, besluit Kristel Vansintjan.