chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Handreiking CRAB-adresbeheer

  Sinds de inwerkingtreding van het CRAB-decreet zijn de Vlaamse steden en gemeenten de initiatoren van adresgegevens in het CRAB. Ze beheren exclusief en zelfstandig de CRAB-adresgegevens voor hun grondgebied.

  Om de steden en gemeenten optimaal te begeleiden bij het opnemen van hun rol, heeft Informatie Vlaanderen een aantal initiatieven genomen. Een daarvan is de aanmaak van een “Handreiking” rond CRAB-conform adresbeheer. Deze handreiking is een inspiratiebron, een leidraad voor gemeenten die hun adresbeheersprocessen op het CRAB zullen afstemmen. Er mag geen verwarring bestaan met een handleiding, waarin uitgelegd wordt hoe een bepaalde opdracht aangepakt moet worden.

  De regelgeving rond het CRAB en de regelgeving gerelateerd aan adresbeheer laat de steden en gemeenten immers veel vrijheid om een eigen traject naar het doel – een succesvol beheer en gebruik van het CRAB – te bepalen. De handreiking tracht hierbij te helpen door alle informatie aan te reiken die een gemeente nodig heeft om een eigen traject naar een CRAB-conform adresbeheer uit te stippelen.

  Daarnaast licht de handreiking ook toe wat de relatie is tussen het CRAB en het Gebouwen- en Adressenregister, en specifiek hoe CRAB-beheerders automatisch ook het Gebouwen- en Adressenregister beheren.

  De handreiking zal gaandeweg aangevuld worden met voorbeelden uit de praktijk en getuigenissen van adresbeheerders die ermee aan de slag gaan.

  Download de  Handreiking CRAB-adresbeheer

  CRAB-actiehandboek

  Het CRAB Actiehandboek is in de eerste plaats een aanvulling op de "Handreiking CRAB Adresbeheer". Het is een technisch document bedoeld voor steden en gemeenten die het beheer van het CRAB op een gestructureerde manier in gemeentelijke procesbeschrijvingen wensen op te nemen. 
  Bij het uittekenen van een implementatiescenario van CRAB-adresbeheer binnen de gemeentelijke administraties beschikt de gemeente over heel wat vrijheid. Er kan gekozen worden voor een heel gedetailleerd beheer, voor een minimaal beheer waarbij enkel aan de verplichtingen uit het CRAB-decreet voldaan wordt. Maar evengoed kan de stad of gemeente overgaan tot een beheer op maat van de eigen organisatie. Nadat bepaald is welke CRAB-objecten de gemeente zal gaan beheren, kan het beheer hiervan ingepast worden in de gemeentelijke processen. 

  De "Handreiking CRAB Adresbeheer" licht de mogelijke implementatiescenario's toe en vertaalt het gemeentelijke adresbeheer naar CRAB beheeracties. Het actiehandboek reikt alle mogelijke CRAB-beheeracties aan, beschrijft ze in detail en maakt het – aan de hand van actienummers – mogelijk deze acties eenvoudig te registreren in gemeentelijke procesbeschrijvingen. U vindt het CRAB Actiehandboek hieronder.

  CRAB actiehandboek