chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kandidaat pilootgemeente

  CRAB in Zwijndrecht.

  “Jarenlang heb ik gewacht met de introductie van het Centraal Referentieadressenbestand in onze GIS-omgeving”, zegt Roel Saeyvoet, GIS-coördinator in Zwijndrecht. “Het datamodel was immers complex, er waren geen of amper afspraken omtrent bijhouding en uitwisseling, onze organisatie was er niet klaar voor, er was onvoldoende draagvlak, de vele administratieve toepassingen binnen de gemeente konden er niet mee overweg, en ga zo maar verder. Maar toch beschikten we al in 2005 over een conform stratenbestand dat we op gezette tijden overmaakten aan het AGIV en dat eenduidig binnen alle gemeentelijke GIS-modules kon gebruikt worden zonder dat er dubbels voorkwamen.”

  CRAB: authentieke bron

  Nu, onder impuls van het AGIV en de VVSG, het CRAB-decreet een feit is, worden alle Vlaamse overheidsinstellingen verplicht tot het gebruik van deze authentieke bron. Roel Saeyvoet: “Elke gemeente kan zich nu beginnen toe te leggen op de aanmaak van zijn eigen Gemeentelijk Referentieadressenbestand, voorzien in een uitgewerkte datastructuur met centraal beheer door het AGIV, inclusief een geografische component en met de mogelijkheid om gebruik te maken van webservices. Wat wil een mens nog meer? Dat het zo snel mogelijk operationeel is binnen onze gemeentelijke, OCMW- en politiestructuur.”

  Gemeentesecretaris als eerste draagvlak

  Voor die operationalisering krijgen gemeenten vier jaar de tijd. Dat lijkt lang maar is het niet. Dat beseft ook Roel Saeyvoet. “Het zo even snel tussendoor implementeren is afbreuk doen aan de complexiteit van adresbeheer. Dus op tijd en evenwichtig starten met bijbehorend projectplan en -team is onontbeerlijk. Het bewust persoonlijk verantwoordelijk maken van alle gemeentesecretarissen was een goede zet van het AGIV. Als hoofd van de organisatie staan zij een groot deel in voor de beleidsplanning en de interne controle. Dit creëert al een eerste draagvlak en (technische) bewustmaking, een zeer belangrijke stap bij het introduceren van centraal adresbeheer.”

  Geen ondersteuning softwareleverancier

  In 2009 stelde Zwijndrecht zich kandidaat als pilootgemeente. “We hadden nog geen eigen adressenbestand. Er waren wel wat afspraken en richtlijnen tussen de diensten Ruimtelijke Ordening en Bevolking maar niets overkoepelends en niet altijd even eenduidig. Onze kandidatuurstelling beoogde twee zaken, enerzijds de kennis over adresbeheer te vergroten om het domein beter te kunnen afbakenen en anderzijds de impact van webservices op onze GIS-omgeving te kunnen vatten. Dankzij de door het AGIV ontwikkelde WebGrab-applicatie konden we van start gaan zonder ondersteuning van een softwareleverancier.”

  Witte, grijze en zwarte adressen

  Zwijndrecht opteerde voor een tweesporenbeleid met focus op data en databeheer en het organisatorische luik (procedures, processen, integratie binnen bestaande applicaties, …). “Het afgelopen jaar hebben we de bestaande CRAB-data aan een kritisch oog onderworpen, verbeterd en bijgestuurd waar nodig. Daar is iemand een drietal maanden voltijds mee bezig geweest, inclusief terreinbezoeken. Die zijn toch belangrijk om de kwaliteitscontrole goed te kunnen uitvoeren en vooral om inzicht te verwerven in de vele probleemgevallen van witte, zwarte en grijze adressen. Dit betekent niet dat ons CRAB-extract helemaal in orde is. Verre van. Maar we zijn op de goede weg.”

  Interne steun

  Intussen werd het samengestelde projectteam bekrachtigd door het managementteam en door het college. “Eigenlijk gaan we dus nu pas van start en hebben we nog een heel pad af te leggen”, beseft Roel Saeyvoet. “De volgende stap is een volledige doorlichting van het adresbeheer aan de hand van procesmanagement waarin de mensen en de organisatie centraal staan en dus niet zozeer de technologie.”

  "Rijksregister moet mee in CRAB-verhaal"

  Dankzij de sterke verankering (decreet) en de nodige steun van het AGIV gaat Roel Saeyvoet ervan uit dat het project binnen Zwijndrecht tot een goed einde kan gebracht worden. “Nu ook de nutsmaatschappijen actief mee op de kar springen, kan het snel gaan. Maar het grote spanningsveld tussen federale en Vlaamse wetgeving blijft ook hier als een zwaard van Damocles boven onze hoofden hangen. Elke gemeente is immers verplicht tot het houden van een bevolkingsregister met onder meer richtlijnen afkomstig van het rijksregister, richtlijnen die niet altijd in overeenstemming zijn met het CRAB. De dag dat het rijksregister inziet dat meegaan in het CRAB-verhaal een enorme toegevoegde waarde is voor iedereen, dan pas zal het draagvlak optimaal zijn en kunnen we 'Belgische toestanden' vermijden.”