chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Komst GRAB zeer positief onthaald

  Van CRAB naar GRAB in Vorselaar.

  De veelzijdigheid van een gemeentelijke dienstverlening zorgt voor heel wat overlappende taken tussen verschillende diensten. Het nastreven van een optimale en goed geïntegreerde werking is een must, maar is zeker niet evident. Een (al dan niet doorgedreven) gebruik van GIS kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn. “Dat is alvast het geval in onze gemeente Vorselaar”, zegt Elly Beirinckx, stedenbouwkundige binnen de Antwerpse gemeente. “GIS neemt zo een deel van de vereiste en soms tijdsrovende communicatie tussen de verschillend diensten op zich.”

  Fouten en onnauwkeurigheden in initiële CRAB-databank

  Vorselaar sprong al heel snel mee op de GIS-trein. “Al van bij het begin leek het Centraal Referentieadressenbestand, of CRAB, handig bij de afhandeling van stedenbouwkundige dossiers en bij de dienstverlening aan het loket”, meent Elly Beirinckx. “Steeds meer medewerkers uit verschillende diensten gingen gebruik maken van het GIS en, alhoewel de meesten de term CRAB waarschijnlijk niet direct kunnen thuisbrengen, gebeuren de meeste opzoekingen via deze databank. Al snel bleek echter dat de initiële CRAB-databank heel wat fouten en onnauwkeurigheden bevatte, zoals tegenstrijdigheden met het rijksregister, het kadaster, etc. Dit leidde tot extra opzoekwerk en overleg, en bijgevolg tot een inefficiënte werking.”

  Correcte databank is onmiskenbare meerwaarde

  “Toen bekend werd dat er een CRAB-decreet op komst was waarbij de gemeenten als beheerder zouden fungeren, was mijn interesse dan ook groot. Eén centrale en correcte adressendatabank, of anders gezegd de initiële validatie van het CRAB, was voor ons een absolute prioriteit”, aldus Elly Beirinckx. “Eén databank met correcte gegevens zou voor zowel de interne gemeentelijke dienstverlening alsook voor allerhande aanverwante diensten (politie, brandweer, medische sector, nutsmaatschappijen, ...) een belangrijke meerwaarde zijn. Veiligheidsdiensten kunnen bijvoorbeeld maar correct geïnformeerd worden door gebruik te maken van een correcte adressendatabank.”

  Voorkomen en uitdoven van illegale bewoning

  De sterkste motivatie om tot een snelle implementatie van het GRAB over te gaan, heeft wellicht vooral te maken met een andere beleidskeuze die de laatste jaren in Vorselaar heel wat aandacht kreeg. Begin 2010 werd binnen de gemeente immers een beleid uitgestippeld rond het voorkomen en uitdoven van illegale bewoning, zowel van weekendverblijven als van onvergunde woongelegenheden. “In overleg met de politiezone en de dienst Burgerzaken hebben we een procedure uitgewerkt”, zegt Elly Beirinckx. “Al snel bleek echter dat, naast een goede samenwerking tussen de betrokken diensten, ook andere hulpmiddelen vereist waren om op een efficiënte en foutloze manier probleemgevallen te kunnen vermijden, opsporen en opvolgen.”

  Dienst Ruimtelijke Ordening beheert GRAB

  In Vorselaar zal het Gemeentelijk Referentieadressenbestand beheerd worden vanuit de dienst Ruimtelijke Ordening. “Die keuze is logisch aangezien deze dienst via verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningsaanvragen als eerste op de hoogte is van nieuwe adressen. Het GRAB zal daarbij een uitstekend medium zijn om op een eenvoudige wijze informatie te koppelen aan adressen”, meent Elly Beirinckx. “Zo zullen we ons handhavingsbeleid consequenter kunnen opvolgen en zullen we nog meer de nadruk kunnen leggen op een preventieve werking. Voorkomen is immers beter dan genezen. Met een goed opgebouwde en geïnformatiseerde databank zullen we kunnen vermijden dat mensen nog zonder waarschuwing zullen ingeschreven worden in onvergunde wooneenheden. En uiteraard zal deze informatie ook een belangrijke meerwaarde bieden aan eigenaars en kopers van onroerende goederen, die hierdoor meer rechtszekerheid krijgen.”

  Verdachte adressen behandeld

  Ook al is het CRAB voor velen nog steeds een term zonder veel betekenis, voor Elly Beirinckx was het alleszins snel duidelijk dat er heel wat argumenten voorhanden zijn om snel over te gaan tot de initiële validatie van het CRAB. “Inmiddels hebben we dankzij het Loket voor Authentieke Registratie alle verdachte adressen op een vrij eenvoudige manier behandeld en kregen we zo een nagenoeg foutloze databank. In de komende maanden zal het verdere beheer binnen onze gemeente meer vorm krijgen en zal dieper nagedacht worden over de verdere implementatie, ter optimalisatie van allerhande gemeentelijke en aanverwante dienstverleningen. Wij onthalen de komst van het GRAB alvast zeer positief en wensen ook de andere gemeenten veel succes met het beheer ervan”, besluit Elly Beirinckx.