chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is het CRAB- project?

  Hoe wordt het CRAB aangemaakt, met wie wordt er overlegd en wie zijn de belanghebbenden?

  Aanmaak van het CRAB

  Het CRAB werd tot 1 juni 2011 centraal beheerd door het AGIV dat eigen bronbestanden integreerde met bestanden van het Rijksregister, de Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (vKBO) en Navteq. Er werd ook gesynchroniseerd met het GRB. Op 1 juni 2011 is overgegaan naar decentraal beheer: de 308 Vlaamse gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beheer van adresgegevens op hun grondgebied. Er is een overgangsfase voorzien van vier jaar om het decentrale beheer volledig operationeel te krijgen. Het AGIV (nu Informatie Vlaanderen) behoudt wel het technische beheer van de CRAB-databank.

  Overlegplatformen

  Over adressen wordt overlegd op verschillende niveaus. Naast het federaal en Vlaams overleg, wordt er ook samengewerkt op Europees (INSPIRE) en gemeentelijk (VVSG)niveau.

  Belanghebbenden

  Er zijn verschillende organisaties die belang hebben bij het CRAB: de Coördinatiecel Vlaams E-government (CORVE), het Rijksregister (RR), het Kadaster (AAPD), deKruispuntbank Ondernemingen (KBO), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de deelnemers aan GDI-Vlaanderen.

  Inhoud van het CRAB

  De CRAB-databank is gestructureerd aan de hand van een aantal datatabellen en relaties tussen deze tabellen.

  Kenmerken van het CRAB