chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  XGRAB-toepassingen

  De GRAB services laten toe dat gemeentes - vanuit hun rol als adresinitiator - de CRAB databank rechstreeks kunnen bijwerken. In vele gevallen beschikt de gemeente echter reeds over een eigen adressenbestand dat in meer of mindere mate CRAB compatibel is, maar hoogst waarschijnlijk qua actualiteit en kwaliteit afwijkt van wat het AGIV op dit moment aan adresgegevens heeft. In dat geval is het logisch eerst een synchronisatie tussen de twee omgevingen te organiseren alvorens met de services aan de slag te gaan. Maar ook indien een gemeente nog helemaal geen eigen adressenbestand heeft, is het dikwijls aangewezen de gemeente eerst te voorzien van een lokale kopij.

  Een beschrijving van alle entiteiten die in het xGRAB uitwisselingsformaat zijn opgenomen vindt u in de CRAB objectcataloog .

  Technisch

  De uitwisseling gebeurt met behulp van xml bestanden wat verschillende voordelen biedt:

  • goed ingeburgerde W3C standaard,
  • taal- en platformonafhankelijk,
  • human readable,
  • alle entiteiten in een enkel bestand,
  • eenvoudige vormelijke en inhoudelijke validatie.

  De structuur van het uitwisselingsformaat is beschreven met behulp van XML Schema. Deze legt bovendien een aantal waardebeperkingen op, bevat surrogaatsleutels en uniciteitsregels. Merk op dat het formaat ook gebruik maakt van Geography Markup Language voor wat betreft de geometrische entiteiten.

  Omdat het formaat toelaat ook verschilbestanden uit te wisselen en omdat meer complexe beperkingen zich niet altijd in een XML Schema laten gieten wordt er ook gebruik gemaakt van Schematron, een rijkere validatietaal die toelaat uitspraken te doen over het al dan niet voorkomen van bepaalde patronen in een xml bestand en tevens een internationale standaard (ISO/IEC 19757-3:2006). Meer bepaald gaat het in voorliggend geval om surrogaatsleutels en uniciteitsregels voor actuele exemplaren, verwijzende sleutels, checks op temporele integriteit, beperkingen opgelegd aan de organisatiecode en een aantal algemenere checks zoals degene die zegt dat de einddatum van een exemplaar groter moet zijn dan de begindatum van datzelfde exemplaar.

  Alhoewel Schematron reeds door een aantal internationale instanties wordt gebruikt (bv. de INSPIRE Metadata Validator), is het nog niet zo goed ingeburgerd als XML Schema of Relax NG. Dientengevolge is het aanbod aan software die de standaard ondersteunen momenteel eerder aan de magere kant. Op de website vanSchematron kan je een XSLT implementatie vinden die door verschillende engines kan worden aangewend. Werk je met Java of .Net dan is Probatron zeker een aanrader.

  Uitwisselingsbestanden die aan AGIV worden bezorgd, moeten de validatietest zowel ten opzichte van het XML Schema als ten opzichte van het Schematron bestand doorstaan, zoniet worden deze onherroepelijk verworpen. Let wel dat de validatietijd bij grote bestanden behoorlijk kan oplopen. Voor een gemeente als Gent duurt dit makkelijk 8 dagen! 

  xgrab.zip (XML Schema en Schematron)

  Voorbeeldbestand

  Om het gebruik van het uitwisselingsformaat toe te lichten, stellen wij een voorbeeld ter beschikking dat één enkele straat in de gemeente Boom bevat. Over de inhoudelijke correctheid van de gegevens doet het AGIV geen uitspraak. Het bestand dient louter en alleen om aan te tonen hoe een uitwisselingsbestand er vormelijk uit dient te zien. Wellicht zijn er ook gevallen te bedenken die in het voorbeeld niet worden afgedekt voor wat betreft de constraints opgelegd door het XML Schema of het Schematron bestand. 

  12007_Boomstraat.xml