chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel VIII. Tuchtregeling - Titel 1

  Titel 1. Tuchtstraffen

  Art. VIII 1. - Toelichting - Interpretatie

  De ambtenaar kan worden onderworpen aan een tuchtprocedure:

  bij tekortkoming aan zijn plichten, bepaald in deel II;
  na strafrechtelijke veroordeling.
  Art. VIII 2. - Toelichting - Interpretatie

  De volgende tuchtstraffen kunnen worden uitgesproken:

  blaam;
  inhouding van salaris;
  tuchtschorsing;
  lagere inschaling;
  terugzetting in graad;
  ontslag van ambtswege;
  afzetting.
  Art. VIII 3. - Toelichting - Interpretaties

  De inhouding van salaris wordt toegepast gedurende ten hoogste drie maanden en mag niet meer dan één vijfde van de nettobezoldiging bedragen.

  Art. VIII 4. - Toelichting

  De tuchtschorsing wordt uitgesproken voor ten hoogste drie maanden en kan aanleiding geven tot een inhouding van salaris die niet hoger mag liggen dan één vijfde van de nettobezoldiging.

  Tijdens de tuchtschorsing bevindt de ambtenaar zich in de administratieve toestand non-activiteit met behoud van salaris, onverminderd het eerste lid. De ambtenaar heeft geen recht op bevordering in graad en op verhoging in salaris en salarisschaal.

  Art. VIII 5. - Toelichting

  De lagere inschaling is de toekenning van een lagere salarisschaal binnen dezelfde graad.

  De ambtenaar neemt in de nieuwe salarisschaal rang in op de datum waarop de lagere salarisschaal uitwerking heeft.

  De lagere inschaling mag er in geen geval toe leiden dat de betrokken ambtenaar een lager salaris geniet dan indien hij werd teruggezet in graad.

  Art. VIII 6. - Toelichting

  De terugzetting in graad is de toekenning van een graad van een lagere rang die binnen hetzelfde niveau of binnen een lager[9] niveau is ingedeeld.

  De terugzetting in graad heeft tot gevolg dat de salarisschaal wordt toegekend die verbonden is aan de graad waarin de ambtenaar wordt teruggezet.

  De ambtenaar neemt in de nieuwe graad rang in op de datum waarop de lagere graad uitwerking heeft.

  naar boven