chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Deel X. De verloven en dienstvrijstellingen - Titel 8-9

  Titel 8. Vormingsverlof en dienstvrijstelling voor vorming

  Art. X 59. - Toelichting

  De lijnmanager kent het vormingsverlof en de dienstvrijstelling voor vorming toe.

  Art. X 60. - Toelichting

  Onverminderd artikel X 59 krijgt het personeelslid dienstvrijstelling voor alle interne of externe opleidingsactiviteiten die worden toegestaan.
  De periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

  Titel 9. Omstandigheidsverlof

  Art. X 61. - Toelichting - Interpretaties

  Aan het personeelslid wordt omstandigheidsverlof toegekend naar aanleiding van de gebeurtenissen en binnen de perken zoals hierna vermeld:

  Huwelijk van het personeelslid en het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid 4 werkdagen
  (...) (...)[37]
  Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 4 werkdagen
  Huwelijk of wettelijke samenwoning[37] van een kind van het personeelslid, van de echtgeno(o)t(e) of van de samenwonende partner 2 werkdagen
  Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner in om het even welke graad die onder hetzelfde dak woont als het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner[6] 2 werkdagen
  Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind die niet onder hetzelfde dak woont als het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner[6] 1 werkdag
  Huwelijk of wettelijke samenwoning[37] van een bloed- of aanverwant
  - in de eerste graad, die geen kind is,
  - of in de tweede graad, van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner
  de dag van de plechtigheid[37]

  Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.

  3e lid opgeheven[37]

  4e lid opgeheven[37]

  Titel 9bis. Geboorteverlof

  Art. X 61bis - Toelichting

  §1. Een ambtenaar heeft recht op geboorteverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs de zijde van de ambtenaar vaststaat.[37]

  Bij ontstentenis van een persoon die geboorteverlof opneemt op grond van de afstamming met het kind, heeft de ambtenaar die gehuwd is of samenwoont met de moeder van het kind recht op het geboorteverlof.[37]

  Het recht op moederschapsverlof, vermeld in artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971, sluit voor een zelfde ouder het recht op geboorteverlof uit.[37]

  Het geboorteverlof bedraagt tien werkdagen. Het wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het geboorteverlof moet binnen een termijn van vier maanden die start op de dag waarop het kind geboren wordt, worden opgenomen.[37]

  Het geboorteverlof wordt in mindering gebracht van het recht op opvangverlof vermeld in artikel X 16.[37]

  §2. Het contractueel personeelslid heeft recht op geboorteverlof op grond van de arbeidsovereenkomstenwet en de uitvoeringsbesluiten.[37]

  Het geboorteverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit. Gedurende de eerste drie werkdagen heeft het contractueel personeelslid recht op salaris. Gedurende de zeven resterende werkdagen heeft het contractueel personeelslid onverminderd de toepassing van artikel VII 108bis geen recht op salaris.[37]