chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definitie personeelsaantal

  Personeelsaantal

  Het personeelsaantal wordt gedefinieerd als het aantal personen dat bij een entiteit in dienst is. Een persoon is in dienst bij de Vlaamse overheid als hij/zij een juridische band (tewerkstellingsrelatie) heeft met minstens één entiteit, in de vorm van een aanstellingsbesluit (statutair) of een tewerkstellingscontract, ongeacht of deze al dan niet bezoldigd wordt. Het personeelsaantal wordt uitgedrukt in ‘personeelsleden’ en wordt steeds berekend op een bepaald moment (bijvoorbeeld 31 december).

  Personeelsleden die onbeschikbaar zijn voor een entiteit omdat ze gebruik maken van enkele specifieke verloftypes worden toch meegeteld in het personeelsaantal van de entiteit omdat er aan het verlof van het betrokken personeelslid telkens een terugkeerrecht gekoppeld is. Dat betekent dat de tewerkstelling in de betrokken entiteit enkel wordt geschorst en dat de juridische tewerkstellingsrelatie tussen het personeelslid en de entiteit dus op geen enkel moment wordt verbroken.

  Meer informatie over berekeningswijze

  Meer gedetailleerde informatie over de gebruikte definitie van personeelsaantal vindt u op de webpagina 'Definities personeelseffectieven' waar er een overzicht is opgenomen van personeelsgroepen die door de toepassing van bovenstaande definitie niet meegeteld worden als personeelslid van de Vlaamse overheid. Het betreft:

  • Bestuurders bij een extern publiek of privaatrechterlijke rechtspersoon
  • Prestatiecontracten
  • Werkervaringsovereenkomsten
  • Tewerkstelling onder andere statuten
  • Losse medewerkers/occasioneel personeel

  Hiernaast vindt u ook meer gedetailleerde informatie over de onbeschikbaarheden op de webpagina 'Berekening personeelsbeschikbaarheid en onbeschikbaarheden'.