chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definitie telewerk

  Telewerken verwijst naar werken tijdens de werkuren op een andere locatie dan de arbeidsplaats (bv. thuis of in een satellietkantoor).

  De definitie die gebruikt wordt bij de rapportering voor 2012, 2013 en 2014 is gedeeltelijk gebaseerd op de omzendbrief over telewerk uit 2006. In deze rapporteringsdefinities (december 2011) wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  1. De randvoorwaarden voor telewerk
  2. De frequentie van telewerk

  Naar aanleiding van de nieuwe omzendbrief plaats- en tijdsonafhankelijk werken, die op 1 juni 2014 in werking trad, worden de definities rond telewerk en de bijhorende rapportering in de loop van 2014 herbekeken. Rapportering volgens de gewijzigde definitie zal pas in de loop van 2016 mogelijk zijn. Telewerk vormt slechts een onderdeel van het concept plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

  Bekijk hieronder een overzicht van de definities m.b.t. telewerk waarop de rapportering voor 2012, 2013 en 2014 gebaseerd is.

  De randvoorwaarden voor telewerk

  Eerst en vooral wordt er informatie verzameld over de mate waarin een entiteit inspanningen heeft geleverd om telewerk formeel en praktisch binnen de entiteit mogelijk te maken voor de personeelsleden. Dat gebeurt door na te gaan voor hoeveel personeelsleden van de entiteit de randvoorwaarden zodanig zijn geregeld dat zij in principe tijdens de werkuren kunnen telewerken. Indien dit geregeld is, wordt een personeelslid een ‘telewerker’ genoemd.

  Een personeelslid kan dus pas als een telewerker worden beschouwd als aan volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. Het personeelslid heeft de formele toestemming om aan telewerk te doen. Een formele toestemming impliceert dat er een formeel akkoord is tussen personeelslid en de organisatie dat stelt dat het personeelslid aan telewerk mag doen (bv. besluit van het afdelingshoofd, op het directiecomité of managementcomité).
  2. Het personeelslid krijgt de nodige ICT-infrastructuur ter beschikking om aan telewerk te doen. Dat houdt in dat een entiteit minstens een laptop én een internetverbinding beschikbaar stelt, betaald door de entiteit.

  Mobiele werkers zijn geen telewerkers

  Net zoals in de omzendbrief van 2006 worden mobiele werkers niet beschouwd als telewerkers. Mobiele werkers zijn telewerkers van wie mobiliteit deel uitmaakt van hun takenpakket en die eventueel na hun plaatsbezoeken, thuis de verslaggeving e.a. korte administratieve taken uitvoeren (cfr. omschrijving in de omzendbrief). Voorbeelden zijn inspecteurs, controleurs van de werven,…..

  De frequentie van telewerk

  Daarnaast wordt er informatie verzameld over de frequentie waarmee de personeelsleden in de praktijk aan telewerk doen, los van de formele en ICT-randvoorwaarden waarbinnen telewerk gebeurt. Een personeelslid doet in de praktijk aan telewerk wanneer het minstens één keer gewerkt heeft op zijn/haar woonplaats of op een satellietkantoor, al dan niet als formele ‘telewerker’. Daarmee kan in kaart gebracht worden hoeveel ‘telewerkers’ er in de praktijk zijn. Telewerk wordt enkel meegerekend als het tijdens de voorziene werkuren plaatsvindt (excl. wachtdiensten) en wordt in volle of halve werkdagen gerekend.