chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities ziekteafwezigheid

  Ziekteafwezigheid is het aantal dagen dat men afwezig is op het werk door ziekte. Afwezigheden wegens zwangerschapsverlof (cfr. moederschapsrust) worden niet bij ziekte meegeteld, deeltijdse ziekte wel. Afwezigheden van personeelsleden die oorspronkelijk werden geregistreerd als arbeidsongeval, maar waarvan het vermeende arbeidsongeval nadien wordt verworpen, worden wel meegeteld. Alle ziektes, zowel ééndagsafwezigheden als afwezigheden die langer duren worden geteld, ook als ze betaald worden door het ziekenfonds.

  Drie ziekte-indicatoren

  Ziekte wordt in de Vlaamse overheid aan de hand van drie indicatoren beschreven. De eerste indicator, het ziekteafwezigheidspercentage, is in eerste instantie een managementindicator die weergeeft hoeveel beschikbare dagen er verloren zijn gegaan door ziekte in het voorbije jaar.

  Daarnaast geven de overige twee (meer inhoudelijke) indicatoren het aantal ziekteperiodes in het voorbije jaar (meldingsfrequentie) weer met de bijbehorende gemiddelde ziekteduur. Terwijl de meldingsfrequentie verband houdt met motivatie, is de gemiddelde ziekteduur een goede indicator van het globale welzijnsbeleid.

  De drie indicatoren worden als volgt berekend:

  1. Het ziekteafwezigheidspercentage is het totaal aantal ziektedagen/het totaal aantal beschikbare dagen in een jaar. Deze indicator geeft het aantal dagen op 100 weer dat een personeelslid afwezig is wegens ziekte. Het wordt berekend door het aantal ziektedagen af te zetten tegenover het totaal aantal beschikbare dagen in een jaar.
  1. De meldingsfrequentie beschrijft het aantal nieuw begonnen afwezigheidsperiodes wegens ziekte in een jaar ten opzichte van het totaal aantal VTE (voltijds equivalent) in diezelfde periode. Indien ziekteperiodes onderbroken worden door minstens één kalenderdag, is er sprake van een nieuwe ziekteperiode (en nieuwe ziektemelding).
  2. De gemiddelde ziekteduur geeft een beeld van hoeveel kalenderdagen iemand gemiddeld afwezig is per ziektemelding.