chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

  Oprichting

  Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Het personeel van het Departement Werk en Sociale Economie valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd).

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

   Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006)
   gewijzigd bij

   • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)
  •  

   Raad van beroep

   Het Departement Werk en Sociale Economie valt onder het toepassingsgebied van de raad van beroep. Meer info en het huishoudelijke reglement zijn terug te vinden op de webpagina van de raad van beroep.

   Bijkomende of specifieke opdrachten

  • Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)
   gewijzigd bij
   • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
   • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (

    )

  Arbeidsreglement

  Het arbeidsreglement van het Departement Werk en Sociale Economie vindt u hier terug.

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Hospitalisatieverzekering

  De personeelsleden van dit departement kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Ethias. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Departement Werk en Sociale Economie is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
   gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten

  Het Departement Werk en Sociale Economie valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII en onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.

  naar boven