chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

  Oprichting

  Het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2006. De feitelijke opstart van het departement vond plaats op 1 april 2006.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (B.S. 22.09.2005)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 12.05.2006)

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 houdende de toewijzing van de goederen, de rechten en de verplichtingen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, aan het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en aan het Departement Werk en Sociale Economie (B.S. 26.07.2007)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van diverse besluiten als gevolg van de opheffing van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en de integratie van de taken in het Departement Werk en Sociale Economie (B.S. 20.10.2014)
  • Besluit van de secretaris-generaal van 30 mei 2014 tot vaststelling van de organisatiestructuur (B.S. 06.08.2014)
  • Decreet 23 december 2016 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen m.b.t. het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S.  )

  naar boven

  Personeelsregelgeving

  Het personeel van het Departement Werk en Sociale Economie valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 (ook wel 'het raamstatuut' genoemd).

  • Decreet van 3 februari 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. (B.S. )
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)
   gewijzigd bij verscheidene besluiten

  • Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid [Dit reglement werd, in toepassing van artikel I 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006, vastgesteld op 29 maart 2006.]

  • Bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (inzonderheid art. 6 ivm politiek verlof) (B.S. 17.10.2006)
   gewijzigd bij
   • Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)
  • Ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 26.05.2008)
   gewijzigd bij
   • Ministerieel besluit van 16 januari 2009 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 16.03.2009)
   • Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid (

    )

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 09 mei 2014 houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan het Departement Werk en Sociale Economie (B.S.27/05/2014)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen (B.S. 28.01.2015)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende overdracht van personeelsleden van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding aan het Departement Werk en Sociale Economie (B.S. 16.12.2015)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende overdracht van personeelsleden van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap v.z.w. ESF-Agentschap aan het Departement Werk en Sociale Economie (B.S. 16.12.2015)
  • Arbeidsreglement Departement WSE (extranet)

  naar boven

  Sociale zekerheid

  Pensioenregeling

  Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit departement onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

  Kinderbijslagregeling

  Zowel het administratieve beheer van de kinderbijslagdossiers als de berekening van de kinderbijslag wordt uitgevoerd door de RKW.

  Hospitalisatieverzekering

  De personeelsleden van dit departement kunnen een beroep doen op de collectieve verzekering gezondheidszorgen die werd afgesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Ethias. Als hoofdverzekerden wordt hun basispremie betaald door de werkgever. Nevenverzekerden kunnen aansluiten tegen gunstige tarieven.

  naar boven

  Syndicaal statuut

  Het Departement Werk en Sociale Economie is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

  • Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)
   gewijzigd bij verscheidene wetten en koninklijke besluiten

  naar boven