chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Derde vastgoedforum

  Op 13 november 2014 werd het derde vastgoedforum van de Vlaamse overheid georganiseerd in het Kasteel Ter Ham te Steenokkerzeel. Het thema van dit vastgoedforum was onroerend erfgoed. Op het programma stond de studie en uiteindelijke herbestemming van het Kasteel Ter Ham; de lopende projecten van de Vlaamse Erfgoedkluis; het nieuwe onroerend erfgoeddecreet van kracht op 1/01/2015; de nieuwe webkaart van de Vlaamse overheidsgronden; de linken tussen het nieuwe grond- en pandenbeleid en het vastgoedbeleid. 

  • De V13, motor van het Vlaamse vastgoed - Gert Potoms, Het Facilitair Bedrijf
   Als eerste spreker kwam Gert Potoms, afdelingshoofd Vastgoed, aan bod. Hij lichtte besproken punten op het laatste  overleg van de V13 toe, zijnde een stand van zaken van de vastgoeddatabank; de conclusies uit het eerste EER-overleg en de aanpak  van de energie-efficiëntierichtlijn (EER) binnen Het Facilitair bedrijf; het bestek voor de studie om het vastgoedportefeuillebeheer van de V13 in kaart te brengen; de gezamenlijke aanwezigheid op de internationale vastgoedbeurs MIPIM 2015. 

  • Toelichting Kasteel Ter Ham  - Sara Vermeulen, Onroerend Erfgoed, en Gert Potoms, Het Facilitair Bedrijf 
   Het vinden van een bestemming voor een kasteel dat in onbruik is geraakt is niet evident. Het Kasteel Ter Ham is zo’n voorbeeld. Sara Vermeulen (Onroerend Erfgoed) en Gert Potoms (Het Facilitair bedrijf) lichtten toe hoe ze dit project hebben aangepakt en hoe het tot een oplossing gekomen is. Hiervoor werd ook samengewerkt met de Vlaamse Erfgoedkluis.

  • De Vlaamse Erfgoedkluis - Philip Borremans, PMV
   De Vlaamse Erfgoedkluis is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en de erfgoedorganisatie Herita. Het is een rollend investeringsfonds voor erfgoed en biedt alternatieve financieringsformules – zoals kapitaalparticipaties, leningen of projectfinanciering – voor het aanschaffen, beheren en openstellen van onroerend erfgoed. De projecten worden opgestart  met het oog op een economisch rendabele herbestemming en exploitatie. Philip Borremans van PMV besprak een aantal lopende  projecten en hun uitdagingen. 

  • Krijtlijnen grond- en pandenbeleid - Griet Lievois, Ruimte Vlaanderen 
   In een nota aan de Vlaamse Regering wordt gesteld dat geïntegreerd grond- en pandenbeleid een essentiële schakel vormt bij de realisatie op het terrein van diverse strategische investeringsprojecten bij betrokken beleidsdomeinen en –niveaus. Griet Lievois van Ruimte Vlaanderen lichtte de krijtlijnen van het nieuwe grond- en pandenbeleid toe. Deze zijn vertaald in 3 thema’s en 9 beleidsvoorstellen.  Hierbij werden ook de linken met het vastgoedbeleid aangegeven. De beleidsvoorstellen worden momenteel meer concreet uitgewerkt. Het doel is om tot een partnerschap te komen, zowel binnen de overheid als naar de buitenwereld toe. 

  • Het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet - Els Hofkens, Onroerend Erfgoed 
   De grote verscheidenheid aan erfgoed leidde in het verleden tot een al even grote verscheidenheid aan regelgevingen. Voor elk van deze erfgoedsoorten was er een ander decreet. Die tijd is nu voorbij. Vanaf 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en archeologie: het Onroerend Erfgoed Decreet, dat verder wordt uitgewerkt in het besluit van de Vlaamse Regering het Onroerend Erfgoed Besluit. 

  • Onroerend Erfgoed op gronden Vlaamse overheid - Marc Deleu, Departement Bestuurszaken 
   Vanuit de  vastgoeddatabank is er een nieuwe webkaart gemaakt waarop het onroerend erfgoed op gronden van de Vlaamse overheid te zien is. Het gaat om erfgoed zoals beschermde monumenten, beschermde dorps- en stadsgezichten, WO I-relicten, enz. Naast de webkaart is er ook een monumentzoeker en een maatrapport beschikbaar.