chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II

  Het DHMV II wordt gerealiseerd door een LiDAR-data-inwinningscampagne en het simultaan registreren van hoogwaardige luchtopnames gespreid over een periode van drie jaar (2013-2015).

  Het volledige Vlaamse Gewest wordt zo gekarteerd, daarbij komt nog een buffer van 5km, en ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt meegenomen. Omwille van de praktische uitvoering is de data-inwinning opgedeeld in 43 kleinere opdrachtzones (zie figuur).

  Opdrachtzones DHM-Vlaanderen

  De data-inwinning gebeurt tijdens het wintervliegseizoen (15 november tot 15 april) om minimale hinder te ondervinden van het bladerdek in gebieden met een dichte vegetatie. De inwinning wordt tijdelijk onderbroken in opdrachtzones waar overstromingen voorkomen. Omdat gelijktijdig hoogwaardige luchtopnames worden ingewonnen, worden de vluchten overdag uitgevoerd bij minimale bewolking.

  Tijdens de LiDAR data-inwinning streven we naar een gelijkmatige puntendichtheid van acht punten per m² per vliegstrook, onafhankelijk van de bodembedekking (zowel landelijk als stedelijk, zowel open landschap als dichte vegetatie). Wegens een 50% langsoverlap tussen de vliegstroken resulteert dit in een puntendichtheid van gemiddeld zestien punten voor iedere m² onbedekt terrein in Vlaanderen.

  Er worden bovendien hoge eisen gesteld aan de geometrie van de puntenwolk en dit zowel voor de positie (RMSExy = 0.10m) als de hoogte (RMSEz = 0.05m). Op die manier worden hoogwaardige brongegevens gegarandeerd die gebruikt kunnen worden voor de aanmaak van diverse afgeleide producten, geschikt voor een veelvoud aan toepassingen.

  Van de luchtopnames worden grootschalige orthofotomozaïeken afgeleid. 

  Het DHMV II is de verzamelnaam voor een gamma producten die allen gedetailleerde hoogtegegevens bevatten. Meer informatie hierover is op onderstaande pagina’s terug te vinden.