chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening en raamcontracten Agentschap Overheidspersoneel

  Verfijn je zoekresultaten

  1 tot 10 van 30 resultaten. Verfijn uw zoekresultaat met de filters.

  Personeel, Diversiteit & gelijke kansen

  • Vlaamse overheidsentiteiten kunnen deze opleiding inzetten om de communicatiecompetenties van hun medewerkers binnen complexe overheidscontexten te versterken. De opleiding geeft de deelnemers meer impact op situaties die van hen vragen om te onderhandelen, te overtuigen en om te gaan met weerstand. Specifiek gaat het om situaties zoals overleg met externen, doelgroepen en belanghebbenden waarbij de betrokken Vlaamse ambtenaar verschillende belangen moet afstemmen, tot en met maatregelen afdwingen tegen weerstand in.

   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   Contact: 

   Erna Avonts

   AgO

   Erna.avonts@kb.vlaanderen.be

   0490 58 71 52

  • Dit raamcontract biedt een entiteit de mogelijkheid om te werken aan een open feedbackcultuur via de methode van verbindende communicatie. Feedback wordt gezien als een hefboom voor het beter functioneren met elkaar (o.a. door waardering te geven voor het werk van anderen).

   Er wordt gewerkt aan de volgende vaardigheden:

   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   Contact: 

   Veerle.depauw@bz.vlaanderen.be
   Adviseur leren en ontwikkelen, AgO, Dienstencentrum Talent

  • Met dit raamcontract kan een entiteit de nodige bagage voorzien voor nieuwe leidinggevenden die pas starten en hen concrete tools aanreiken.

   Hieronder vind je een overzicht van doelen en onderwerpen die in een maatgericht traject aan bod (zouden kunnen) komen:

   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   Contact: 

   Veerle.depauw@bz.vlaanderen.be
   Adviseur leren en ontwikkelen, AgO, Dienstencentrum Talent

  Personeel

  • Bij ontwikkelinitiatieven op entiteitsniveau of in house opleidingen wordt een opleiding uit het bestaande open aanbod voor één entiteit georganiseerd. De inhoud en aanpak van de opleiding moeten binnen scope van het contract van de aanbieder met AgO vallen, beperkte aanpassingen ten aanzien van de open aanbod opleidingen zijn mogelijk.

   Thema: 
   Personeel
   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Personeel, Welzijn op het werk

  • Wat?

   Raamcontract met het medisch controleorgaan Certimed voor geneeskundige controle op afwezigheden wegens ziekte, ongeval, arbeidsongeval en beroepsziekte van het personeel van de Vlaamse overheid.

   Thema: 
   Personeel
   Welzijn op het werk
   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   Contact: 

   Agentschap Overheidspersoneel
   Havenlaan 88, bus 50
   1000 Brussel
   E-mail: ziektecontrole@vlaanderen.be (enkel voor vragen over het raamcontract)

   Medisch Controleorgaan (Certimed)
   Taxandria Center
   Gouverneur Roppesingel 25
   3500 Hasselt
   Tel: 011 30 12 52

   Contactpersoon voor de Vlaamse overheid bij Certimed
   Caroline Godefroid
   E-mail: vlaamseoverheid@certimed.be(link stuurt een e-mail) 
   Tel: 0800 16 780

  Organisatie, Organisatiebeheersing, Strategische planning, Personeel, AgO

  Personeel, AgO, Rekrutering en selectie

  • Dit raamcontract biedt een dienstverlening aan met betrekking tot het opzetten en realiseren van trajecten rond interne loopbaanbegeleiding en actieve loopbaanbemiddeling enerzijds, maar bevat anderzijds ook een coachende component.

   Thema: 
   Personeel
   AgO
   Rekrutering en selectie
   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   Contact: 

   Team Re-integratie en Personeelsmobiliteit
   Agentschap Overheidspersoneel
   personeelsmobiliteit@vlaanderen.be

  Personeel, Verloning en voordelen

  • Met de vakantieopvang van de Vlaamse overheid heeft Agentschap Overheidspersoneel als doel om een kwaliteitsvolle vakantieopvang te organiseren voor personeelsleden van de Vlaamse overheid die geen beroep doen op andere opvangalternatieven. Zo kan een evenwichtige balans werk/privé gewaarborgd worden én blijft de continuïteit van de werking tijdens de schoolvakanties verzekerd. Hiermee komen we zowel aan de noden van personeelsleden als het management tegemoet.

   Thema: 
   Personeel
   Verloning en voordelen
   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   Contact: 

   Voor alle inhoudelijke vragen (verandertraject, begrenzing, ...)

   Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO)
   Havenlaan 88
   1000 Brussel
   Tel: 02 553 60 42
   E-mail: vakantieopvang@vlaanderen.be 

   Voor alle praktische informatie (inschrijven, annuleren, vervoer, locatie, monitoren, maaltijden, facturatie, ...)

   Top Vakantie vzw
   Vleurgatsesteenweg 113
   1000 Brussel
   Tel: 02 648 98 23
   E-mail: info@topvakantie.be  
   Website: www.topvakantie.be/vlaamseoverheid

  Organisatie, Veranderingsmanagement, Personeel, AgO

  • Entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen via dit raamcontract (perceel 1) beroep doen op een externe partner die hen begeleidt in hun verandertraject en dit met het oog op het realiseren van een duurzame verandering.

   Elk project beoogt een verandering, gaande van een kleine procesoptimalisatie tot een complexe fusie van verschillende entiteiten. Om deze verandering werkelijk te realiseren is het van belang om in de aanloop van, tijdens en nà het verandertraject een projectmatige, inhoudelijk sterke veranderaanpak te volgen.

   Thema: 
   Organisatie
   Veranderingsmanagement
   Personeel
   AgO
   Type: 
   Raamcontract
   Doelgroep / Beschikbaar voor: 
   Vlaamse overheid
   Bevoegde overheidsdienst: 
   Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Startpagina's