chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstmededeling BZ/VO 2011/1

  Datum:

  26 mei 2011

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

   

  Het gezondheidsindexcijfer voor de maand april 2011 bedraagt 115,57 punten.

  Het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer van de laatste vier maanden bedraagt 115,10 punten. Dit heeft voor gevolg dat de spilindex van 114,97 punten werd overschreden.

  1. Salaris, vergoedingen en toelagen

  1.1.

  De salarissen, de vergoedingen en de toelagen die voor indexatie in aanmerking komen, worden vanaf 1 juni 2011 (tweede maand volgend op de overschrijding)(1), aangepast aan de index. Dit betekent dat de bedragen tegen 100% worden vermenigvuldigd met 1,5460.

  1.2. Maaltijdvergoeding bij binnenlandse dienstreizen

  1.2.1. Bedrag maaltijdvergoeding

  Ingevolge de invoering van de maaltijdchequeregeling vanaf 1 juli 2007 en de decumul van de maaltijdvergoeding en een maaltijdcheque, dient het geïndexeerd bedrag van de maaltijdvergoeding te worden verminderd met 3,91 euro(2).

  Dit geeft vanaf 1 juni 2011 volgend resultaat:

  9,50 euro (basisbedrag aan 100%) x 1,5460 = 14,69 euro – 3,91 euro = 10,78 euro
  Geïndexeerd bedrag
  1 oktober 2010 1 februari 2011 1 juni 2011
  11,90 euro 10,49 euro 10,78 euro

   

  1.2.2. Forfaitair bedrag van de maaltijdvergoeding per maand

  Als bijlage gaat de tabel met de geïndexeerde maandelijkse forfaits.

  naar boven

  2. Sociale uitkeringen

  De sociale uitkeringen (bv. kinderbijslag, kraamgeld, pensioenen...) worden bij overschrijding van de spilindex geïndexeerd vanaf de 1ste maand volgend op de overschrijding(3).

  Concreet betekent dit dat het bedrag van de kinderbijslag, uitbetaald per 31 mei 2011, aangepast is aan de nieuwe index.

   

   

  Luc LATHOUWERS
  secretaris-generaal

  Bijlage

  naar boven


  (1) Wet van 1 maart 1977.
  (2)
  Artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 (B.S. 23 november 2010 - 3de editie), voert een decumul in tussen de toekenning van een maaltijdcheque en een maaltijdvergoeding. Hierdoor wordt het geïndexeerd bedrag van de maaltijdvergoeding vanaf 1 februari 2011 verminderd met de werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque (3,91 euro).
  (3)
  Wet van 2 augustus 1971.