chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen

  Wat?

  Digitaal Archief Vlaanderen biedt de platformen aan om afgesloten overheidsinformatie (op lange termijn) te beheren, te bewaren en te ontsluiten. Meer informatie over de op dit ogenblik aangeboden platformen:

  Voor elk platform worden volgende zaken voorzien:

  • Helpdesk;
  • Ondersteuning;
  • Opleidingen;
  • Innovatie en doorontwikkeling.

  Indien koppelingen gelegd moeten worden tussen applicaties en de platformen van Digitaal Archief Vlaanderen, zullen er testomgevingen voorzien worden.

  Voor wie?

  De dienstverlening van Digitaal Archief Vlaanderen is door de Beslissing van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 opengesteld voor:

  • Instanties van de Vlaamse overheid
  • Instanties van de lokale overheden

  Voor de definitie van dit toepassingsgebied, zie artikel I.3 - 1° en 5° van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Tegen welke prijs?

  Een instantie is een instantie zoals bedoeld in artikel I.3 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Gemeente en OCMW betalen elk de eenmalige aansluitingskost, maar benutten een gezamenlijk abonnement. Dit betekent concreet dat bij aansluiting zowel de gemeente al het OCMW een aansluitingskost dient te betalen, maar dat er slechts 1 abonnementsgeld verschuldigd is voor beide instanties.

  Eenmalige aansluitingskost: 5000 euro per instantie

  Elke afnemende instantie betaalt een eenmalige bijdrage voor de aansluiting op de platformen van Digitaal Archief Vlaanderen. Dit bedrag behelst de kosten voor de technische aansluiting van een overheidsinstantie op het door Digitaal Archief Vlaanderen aangeboden platform en de kost aan de kant van het agentschap Facilitair Bedrijf voor ondersteuning. De ondersteuning omvat:

  • een toelichting met betrekking tot het in kaart brengen van series;
  • het hanteren van het metadatamodel;
  • ondersteuning bij de technische aansluiting op de platformen
  • opleiding m.b.t. de werking van de platformen.

  Digitaal Archief Vlaanderen zal daarnaast ook de nodige technische en functionele informatie ter beschikking stellen.

  Jaarlijks abonnement: 10 000 euro per instantie

  Het abonnementsgeld is jaarlijks te betalen vanaf de start van het kalenderjaar dat volgt op het jaar van de aansluiting.

  In dit abonnement zijn de volgende zaken inbegrepen:

  • functionele ondersteuning bij het gebruik van de platformen;
  • het eigenlijke gebruik van de platformen;
  • 5 TB aan opslag;
  • helpdeskondersteuning.

  Opslagkosten

  In het abonnementsgeld is 5 TB aan storage inbegrepen. Indien een instantie meer dan 5 TB aan opslag verbruikt, zal dit aangerekend worden aan de op dat ogenblik geldende prijs per GB. De opslagkosten worden maandelijks gefactureerd.

  De op dat ogenblik geldende prijs per GB is dezelfde prijs als degene die Digitaal Archief Vlaanderen op dat ogenblik dient te betalen aan zijn opslagleverancier.