chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening draait om mensen

  Hieronder enkele van de engagementen die de Vlaamse Regering nog deze regeerperiode neemt.

  We gaan voor een open overheid waar www.vlaanderen.be een echt portaal is voor Vlaamse publieke dienstverlening met een overzicht van de klacht- en meldpunten en de procedures voor openbaarheid en hergebruik van overheidsinformatie. Dit portaal zal ook doorverwijzen naar meldpunten, klachtenprocedures en loketten van andere overheden. We voorzien bijkomend in bemiddelingstrajecten op maat.

  We investeren in een digitale overheid met een digitaal burgerloket en een digitaal ondernemersloket. Burgers en ondernemingen krijgen een overzicht van de gegevens waarover de overheid beschikt en kunnen lopende dossiers digitaal opvolgen.

  We zetten volop in op inclusie. We zorgen ervoor dat onze dienstverlening nog eenvoudiger wordt door onze websites toegankelijker te maken, ons taalgebruik helder te formuleren, en gebruik te maken van gebruikersfeedback. We zetten verdere stappen op weg naar een doorgedreven automatische toekenning van rechten, zodat elke belanghebbende krijgt waar men recht op heeft.

  We engageren ons om verdere stappen te zetten richting een informatiegedreven overheid. Daarbij gaan we voor een doorgedreven gebruik van authentieke gegevensbronnen.

  We bouwen aan excellente dienstverlening met ambitieuze en gemeenschappelijke kwaliteitseisen. We volgen deze kwaliteit nauwgezet op en koppelen hierover systematisch terug.

  We experimenteren met vernieuwende vormen van samenwerking met niet-overheidsspelers, zoals coproductie en het recht om bepaalde taken van de overheid over te nemen. We voorzien hiervoor het nodige kader.

  Lees alle engagementen, zowel op korte als op lange termijn, in het witboek 'open en wendbare overheid'.

  Bekijk alle concrete projecten met verwachte output en aanspreekpunten in het implementatieplan ‘open en wendbare overheid’.

  Lees het uitvoeringsrapport witboek 'Open en wendbare overheid' van 22 februari 2019.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Adres
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  E-mail