chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening mobiliteit en herplaatsing

  Herplaatsing

  Het Team Re-integratie en Personeelsmobiliteit (Loopbaancentrum - Dienstencentrum Talent) begeleidt de herplaatsing van statutaire personeelsleden  en contractuele personeelsleden met een contract van onbepaalde duur die niet zijn geworven in het kader van een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte of in het kader van een vervangingsopdracht van de Diensten van de Vlaamse overheid.

  De trajectbegeleiders van de dienst bepalen door middel van een ontvankelijkheidstoets of de kans realistisch genoeg is dat voor het aangemelde personeelslid via trajectbegeleiding (met gebruik van courante HR-instrumenten) een nieuwe, passende functie binnen de diensten van de Vlaamse overheid gevonden kan worden. Is dat het geval, dan wordt het personeelslid individueel begeleid door een trajectbegeleider, volgt het personeelslid sollicitatietraining, en kan het personeelslid via een voorrangsrecht solliciteren. De dienst doet dit in eigen beheer en coördineert alle stappen.

  De begeleiding van personeelsleden via een herplaatsingstraject wordt niet gefactureerd.

  Meer informatie

  Personeelsmobiliteit

  Het Loopbaancentrum wil interne mobiliteit binnen de Diensten van de Vlaamse overheid maximaal stimuleren. Er wordt daarom gewerkt aan een gecoördineerde aanpak waarin talent en flexibiliteit centraal staan. Zo kunnen talenten maximaal ingezet worden binnen de Vlaamse overheid en andere overheden. Dat kan via klassieke selectieprocedures (externe mobiliteit, beleidsdomeinoverschrijdende mobiliteit, enz.), maar ook door een trajectaanbod om mobiliteitsvraagstukken op maat aan te pakken, het invullen van tijdelijke personeelsbehoeften, het opvangen van pieken in de werklast door middel van ervaringsstages, en het bemiddelen tussen vraag en aanbod van vacatures. Een trajectaanbod op maat om mobiliteitsvraagstukken op te lossen wordt niet gefactureerd.

  Lees meer over het aanbod aan instrumenten en dienstverlening.

  Lees meer over het raamcontract over personeelsinzet en -mobiliteit.