chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening open data

  Wat en voor wie?

  Informatie Vlaanderen wil alle overheden in Vlaanderen ondersteunen om succesvol op te starten met open data en biedt daarrond advies en praktische ondersteuning aan. Elke entiteit van de Vlaamse overheid of lokaal bestuur die nood heeft aan concreet advies bij de opstart of de uitbouw van een open data programma kan gebruik maken van de dienstverlening rond open data.

  Elke aanvraag voor advies of praktische ondersteuning moet vertrekken vanuit een open data project of programma bij een entiteit of lokaal bestuur en als doelstelling hebben datasets op het open data portaal van de Vlaamse overheid ter beschikking te stellen. Daarbij is van geen belang in welk stadium het project of programma zich ook bevindt of welke maturiteit de entiteit of het lokaal bestuur heeft m.b.t. open data.

  Algemeen advies

  De open data handleiding van de Vlaamse overheid vormt een introductie tot open data en wil overheden in Vlaanderen helpen bij het publiceren van open data in het algemeen en op het Open Data Portaal in het bijzonder. Aan de hand van een concreet stappenplan (van de selectie van datasets, het ontsluiten van brongegevens en de keuze van een licentie tot het publiceren, documenteren en vindbaar maken van deze datasets) worden open data verantwoordelijken bij de overheden in Vlaanderen begeleid in proces voor de vrijgave van open data.

  Gespecialiseerd advies en praktische ondersteuning

  Advies en praktische ondersteuning m.b.t. de platformkeuze:

  • Welke functionaliteiten biedt het Open Data Portaal van de Vlaamse overheid?
  • Welke andere mogelijkheden bestaan er en waarmee dient u rekening te houden wanneer u wenst een eigen open data platform wenst uit te bouwen?

  Advies en praktische ondersteuning m.b.t. het toevoegen van metadata:

  • Hoe kunt u uw gegevens verrijken met de juiste metadata?
  • Hoe past u de richtlijnen toe in de praktijk?

   Advies m.b.t. het wetgevend kader voor open data:

   • Welke rol spelen de bepalingen in het bestuursdecreet met betrekking tot openbaarheid van bestuur, hergebruik van overheidsinformatie en elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer bij het ter beschikking stellen van open data?
   • Hoe is de Europese PSI-richtlijn omgezet naar Vlaamse regelgeving en wat is de impact voor de overheden in Vlaanderen?