Dienstverlening open data

Wat en voor wie?

Het Departement Informatie Vlaanderen wil alle overheden in Vlaanderen ondersteunen om succesvol op te starten met open data en biedt daarrond advies en praktische ondersteuning ondersteuning aan. Elke entiteit van de Vlaamse overheid of lokaal bestuur die nood heeft aan concreet advies bij de opstart of de uitbouw van een open data programma kan gebruik maken van de dienstverlening rond open data.

De dienstverlening wordt voor elke entiteit van de Vlaamse overheid of lokaal bestuur beperkt tot 1/2 dag voor advies en maximum 2 dagen voor praktische ondersteuning. Beide zaken kunnen eventueel gespreid worden in de tijd, bij voorkeur in Brussel of Gent, maar op aanvraag ook bij lokale besturen.

Elke aanvraag voor advies of praktische ondersteuning moet vertrekken vanuit een open data project of programma bij een entiteit of lokaal bestuur en als doelstelling hebben datasets op het open data portaal van de Vlaamse overheid ter beschikking te stellen. Daarbij is van geen belang in welk stadium het project of programma zich ook bevindt of welke maturiteit de entiteit of het lokaal bestuur heeft m.b.t. open data.

Algemeen advies

De open data handleiding van de Vlaamse overheid vormt een introductie tot open data en wil overheden in Vlaanderen helpen bij het publiceren van open data in het algemeen en op het Open Data Portaal in het bijzonder. Aan de hand van een concreet stappenplan (van de selectie van datasets, het ontsluiten van brongegevens en de keuze van een licentie tot het publiceren, documenteren en vindbaar maken van deze datasets) worden open data verantwoordelijken bij de overheden in Vlaanderen begeleid in proces voor de vrijgave van open data.

Gespecialiseerd advies en praktische ondersteuning

Advies en praktische ondersteuning m.b.t. ETL-technieken:

  • Hoe kunt u uw brongegevens efficiënt ontsluiten?
  • Hoe realiseert u een consistente en kwaliteitsvolle open data stroom?

Advies en praktische ondersteuning m.b.t. de platformkeuze:

  • Welke functionaliteiten biedt het Open Data Portaal van de Vlaamse overheid?
  • Welke andere mogelijkheden bestaan er en waarmee dient u rekening te houden wanneer u wenst een eigen open data platform wenst uit te bouwen?

Advies en praktische ondersteuning m.b.t. het toevoegen van metadata:

  • Hoe kunt u uw gegevens verrijken met de juiste metadata?
  • Hoe past u de richtlijnen concreet toe in de praktijk?

Advies m.b.t. het wetgevend kader voor open data:

Contact

Noël Van Herreweghe
Programmamanager open data
Afdeling relatiebeheer
Departement Informatie Vlaanderen

T 0473 88 18 72
noel.vanherreweghe@bz.vlaanderen.be