chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverleningsregister

  Inleiding

  Door verschillende staatshervormingen en een ingewikkelde staatsstructuur is het inzicht en het overzicht van de publieke dienstverleningen in Vlaanderen vandaag eerder gebrekkig en complex. We zien in de Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen verschillende bronnen en lijstjes naast elkaar bestaan zonder enige afstemming. Dit zorgt voor problemen van actualisatie en kwaliteitsgarantie.

  Het Dienstverleningsregister wil de unieke bron zijn voor de identificatie van publieke dienstverlening in Vlaanderen. Zo dient er slechts éénmaal geïnvesteerd te worden in bijhouding en beheersprocessen en kunnen verschillende entiteiten en toepassingen afnemen van een centrale bron. De focus van het dienstverleningsregister ligt op gestructureerde en gestandaardiseerde, contextneutrale data die machineleesbaar en herbruikbaar zijn, in lijn met de Europese informatiestandaarden.

  Dit kadert ook binnen het Vlaams Bestuursdecreet. Hierin wordt immers bepaald dat de Vlaamse overheid een of meerdere bronnen uitbouwt met basisinformatie van de Vlaamse overheid, de lokale overheden en publieke instellingen. Onder basisinformatie wordt onder meer informatie over dienstverlening verstaan.

  dienstverleningsregister

  Doelstelling

  Met het Dienstverleningsregister willen we dus de veelheid en diversiteit aan dienstverleningen die vandaag bestaan in Vlaanderen, uniek gaan capteren in een kwaliteitsvol register dat herbruikbaar is en als basis kan dienen voor diverse digitale toepassingen die op hun beurt meerwaarde bieden aan de maatschappij. Het dienstverleningsregister zal als authentieke bron betreffende dienstverlening de ruggengraat kunnen vormen voor vele gekoppelde digitale toepassingen.

  Een basisregister wordt gedefinieerd als "een betrouwbare authentieke bron van informatie die onder de controle staat van een hiervoor aangestelde publieke administratie of organisatie door de overheid". Om een basisregister maximaal te kunnen inzetten worden er een aantal eisen vooropgesteld, zoals het voldoen aan de OSLO-standaarden, de levenscyclus en de historiek.

  Dienstverleningsregister past binnen een stelsel van onderling verbonden basisregisters. Dit stelsel  vormt het fundament voor een vlotte gegevensuitwisseling- en integratie binnen en buiten de overheid die hergebruik van data stimuleren en dubbele opvraging en registratie vermijden. Zes referentieobjecten treden hierbij steeds op de voorgrond: personen, ondernemingen, percelen, gebouwen, adressen en de kaart.

  Scope

  De scope van het Dienstverleningsregister wordt bewust breed opgevat. Dit moet eventuele schaduwbronnen die op hun beurt eigen lijstjes gaan bijhouden tegengaan. De definitie van dienstverlening is geënt op de Europese definitie die ook binnen het Core Public Service Vocabulary is afgestemd. Binnen Vlaanderen is een OSLO-standaard publieke dienstverlening uitgewerkt.

  Een publieke dienstverlening is een geheel van verplichte of optioneel uitgevoerde of uitvoerbare acties door of in naam van een publieke organisatie. De dienstverlening is ten bate van een inidivu, een bedrijf, een andere publieke organisatie of groepen hiervan.