chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstvrijstellingen

  Wil je bloed geven? Word je opgeroepen als vrijwilliger bij de brandweer of het Rode Kruis? Voor bepaalde gelegenheden kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid enkele uren tot dagen dienstvrijstelling krijgen.

  Voor wie?

  Soorten dienstvrijstellingen

  Er zijn 2 categorieën van dienstvrijstellingen:

  • Generieke dienstvrijstellingen: voor alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid. Deze worden gemeenschappelijk opgenomen in het Vlaams personeelsstatuut (VPS).
  • Niet-generieke dienstvrijstellingen: voor personeelsleden van sommige departementen en agentschappen. Deze worden opgenomen in het arbeidsreglement.

  Afhankelijk van je departement of agentschap kun je dus recht hebben op bijkomende dienstvrijstellingen. Deze webpagina omschrijft enkel de generieke dienstvrijstellingen.

  Duur

  De duur van de dienstvrijstelling hangt af van de gelegenheid waarvoor je het neemt (zie tabel). 

  gelegenheid

  maximumduur

  vakbondsoverleg

  de duur van het overleg

  als vrijwilliger van brandweerkorps of korps voor burgerlijke bescherming, voor dringende hulpverlening

  5 werkdagen per werkjaar

  als actieve vrijwilliger van het Rode Kruis-Vlaanderen

   

  5 werkdagen per jaar

  als voorzitter, bijzitter of (adjunct-)secretaris van een stembureau of stemopnemingsbureau bij de verkiezingen:

  • je werkt tot na middernacht 
  • je ziet af van het presentiegeld

  1 werkdag, namelijk de eerstvolgende werkdag na de verkiezingen

  als voorzitter, bijzitter of (adjunct-)secretaris van een stembureau of stemopnemingsbureau bij de verkiezingen

  1 werkdag, de dag van de verkiezingen, als je dan moest werken

  als onbezoldigd topsporter of begeleider ervan

  90 werkdagen per jaar

  internationaal jurylid (topsport)

  20 werkdagen per jaar

  afstaan van beenmerg

  4 werkdagen per afname

  afstaan van organen of weefsels

  de benodigde duur van de onderzoeken, de ziekenhuisopname en het herstel

  voor het begeleiden en bijstaan van gehandicapten en zieken tijdens de voor hen georganiseerde vakantiereizen en verblijven in het binnen- of buitenland

  5 werkdagen per jaar

  afstaan van bloed, plasma of bloedplaatjes

  de nodige tijd en maximale verplaatsingstijd van 2 uur

  prenataal onderzoek tijdens de diensturen

  de nodige duur van het onderzoek, te staven met een medisch attest

  borstvoeding op het werk (is een recht zolang je borstvoeding geeft, op basis van afspraken met je leidinggevende)

  de nodige tijd voor het afkolven in een afkolflokaal op het werk

  vorming: alle interne of externe opleidingsactiviteiten

  de nodige duur van de opleiding (lees meer op de webpagina afwezigheden vorming)

  politiek verlof voor volgende mandaten:

  -         gemeenteraadslid (exclusief burgemeester of schepen)

  -         OCMW-raadslid (exclusief de voorzitter)

  -         provincieraadslid (exclusief lid van de deputatie)

  -         lid van de districtsraad (exclusief de voorzitter)

  2 dagen dienstvrijstelling per maand (lees meer op de webpagina politiek verlof)

  vrijstelling van arbeid als je zwanger of borstvoeding geeft

  voor de duur van het risico

  transgenderzorg

  20 werkdagen gedurende de volledige loopbaan

  sportdag

  de nodige duur van het sportmoment

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Aanvangsdatum: dienstvrijstelling start altijd op het moment de gelegenheid.
  • Wijzigen en verlengen: dit is niet van toepassing.
  • Opzeggen: dit is niet van toepassing.

  Gevolgen van opname

  Uitzondering: voor sommige dienstvrijstellingen ontvang je wél een maaltijdcheque: dienstvrijstelling voor arbeidsgeneeskundig onderzoek bij de arbeidsarts, dienstvrijstelling voor sportdag, dienstvrijstelling voor vakbondsactiviteiten, dienstvrijstelling voor het volgen van vorming/opleiding.

  Cumulatie

  Niet van toepassing: het is niet de bedoeling om tijdens een dienstvrijstelling iets anders te doen dan wat waarvoor het werd toegekend.

  Hoe aanvragen?

  Dienstvrijstelling aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet:

  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
  • Wil je dienstvrijstelling voor vorming of politiek verlof aanvragen? Lees meer over deze aanvraagprocedures op de webpagina afwezigheden vorming en de webpagina politiek verlof.
  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt de dienstvrijstelling aan in Vlimpers onder ‘Verlof en werktijd’ > 'Aanvraag'. Selecteer bij '‘naam afwezigheid’ de gewenste ‘dienstvrijstelling’ en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • 2

   Bezorg het attest (bewijs)

   Je bezorgt het nodige attest (bewijs) aan je leidinggevende. Je arbeidsreglement bepaalt welk attest (bewijs) je moet bezorgen.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).