Digitaal tekenen

Toepassing Digitale Handtekenmap beschikbaar!

Introductie

Met de dienst digitaal tekenen kunt u snel en efficiënt al uw digitale documenten handtekenen

Zowel documenten rechtstreeks aangeboden ter ondertekening als aangeboden via andere toepassingen komen in aanmerking.

 • Met de toepassing 'digitale handtekenmap' kunnen entiteiten en hun gebruikers hun documenten tekenklaar maken en vervolgens aanbieden voor digitale ondertekening door één of meerdere personen.

  Tot 30 juni 2017 beschikken gebruikers nog over de oude applicatie Digitaal Tekenplatform DTPv1, enkel voor het tekenklaar maken van documenten. Deze toepassing wordt uitgefaseerd.

 • Entiteiten zullen digitaal tekenen kunnen integreren in hun applicatie(s) via webservices, met het oog op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen (gepland).

Hoe werkt het?

Met de dienst digitaal tekenen zet u verschillende bestandsformaten om naar tekenklare pdf-documenten. Deze ondertekent u - of laat u ondertekenen - met uw elektronische identiteitskaart (eID).

Kenmerken digitale handtekening

 • Een digitale handtekening garandeert de integriteit van een document: de digitale handtekening bevestigt dat het document na ondertekening niet gewijzigd werd.
 • Een digitale handtekening met een Belgische elektronische identiteitskaart (eID) bevestigt de identiteit van de ondertekenaar.
 • De ondertekening is onweerlegbaar: de ondertekenaar kan niet ontkennen dat hij/ zij het document ondertekend heeft.

Meerwaarde voor de klant

Gratis

Het gebruik van de dienst digitaal tekenen is kosteloos.

Juridisch geldig

De dienst is conform de VERORDENING (EU) Nr. 910/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt. Deze verordening creëert o.a. een wettelijk kader voor de digitale handtekening op basis van de Belgische eID.

Ondersteuning van verschillende documentformaten

De digitale handtekenmap kan de gangbare documentformaten (MS Office, OpenOffice, PDF, RTF) gemakkelijk converteren naar een pdf-document dat ondertekend kan worden.

Open standaard

PDF/A2 is een open standaard die wordt ondersteund door verschillende platformen als Windows, Linux en Mac. Dit zorgt ervoor dat het uitwisselen tussen uw organisatie en andere partijen vlot verloopt. Daarenboven garandeert de PDF/A2 standaard ‘Long Term Validation’ van documenten, m.a.w. PDF/A2 garandeert dat documenten zelfs op lange termijn leesbaar zullen blijven.

Handtekenen door meerdere partijen gekoppeld aan een werkstroom

Wanneer u een document wil laten tekenen, is het mogelijk om aan het document een werkstroom te koppelen - samen met één of meerdere handtekenvelden. Zo kunt u een document gemakkelijk laten ondertekenen door verschillende partijen. Dit levert u een serieuze winst op in doorlooptijd, terwijl u als eigenaar van het document constant de toestand van het document kan controleren.

Delegeren

De ondertekenaar kan gedurende zijn afwezigheid zijn bevoegdheid delegeren. De documenten komen automatisch bij de door ondertekenaar aangeduide medewerker terecht.

Meerdere documenten tegelijkertijd ondertekenen

U kunt verschillende documenten tegelijkertijd ondertekenen met uw eID door slechts eenmaal uw pincode in te geven.

Gebundelde documenten ondertekenen

U zal verschillende documenten bij elkaar kunnen voegen in een dossier dat als een geheel behandeld kan worden (gepland).

Correct certificaat

De ondertekenaar ondertekent steeds met het juiste certificaat op zijn eID.

Gebruiksvriendelijk

Een groot voordeel van pdf is het 'what you see is what you sign'-principe (WYSIWYS). De pdf’s worden weergegeven zoals het oorspronkelijke document, aangevuld met de handtekening(en). Het WYSIWYS-principe werkt intuïtief en verhoogt de acceptiegraad van digitaal tekenen.

Groene ICT: minder papier

Digitaal tekenen zorgt voor een vermindering van de papierberg. Teksten dienen niet meer afgedrukt te worden, noch fysisch heen en weer gestuurd tussen verschillende ondertekenaars.

Contact

Contacteer ons

Adres
Facilipunt
Boudewijnlaan 30
1000 Brussel
België
E-mail
View in google maps

Scope en doel

Digitaal tekenen als eindgebruiker

De dienst digitaal tekenen fungeert als een digitale handtekenmap. In deze map kan u documenten toevoegen, tekenklaar maken en vervolgens aanbieden voor digitale ondertekening door één of meerdere personen.

Digitaal tekenen integreren in uw applicatie

Via webservices kan uw applicatie rechtstreeks de dienst digitaal tekenen aanspreken. Deze integratie laat toe om uw businessprocessen verder te automatiseren.

Doelgroep

Alle medewerkers van de Vlaamse overheid, provincies en lokale besturen kunnen een beroep doen op de dienst digitaal tekenen.

Kostprijs

Gratis gebruik

Het gebruik van de dienst digitaal tekenen is gratis.

Investering per koppeling applicatie

Wenst een entiteit digitaal tekenen te integreren in een eigen applicatie, dan dient er een koppeling te gebeuren. De investering hiervoor wordt door de klant gedragen. De kostprijs wordt bepaald per specifiek koppelingsproject.

Er worden daarna geen bijkomende financiële inspanningen gevraagd.

Praktisch

Entiteiten

Uw organisatie wenst de toepassing ‘Digitale Handtekenmap’ te gebruiken

Tijdens een intake-gesprek maken we de nodige afspraken. Neem hiervoor contact op met Het Facilitair Bedrijf.

Lokale besturen uit Vlaams-Brabant kunnen hiervoor ook contact opnemen met VERA.

Na het intake-gesprek en het maken van de nodige settings in de toepassing, kan de lokale beheerder rechten toekennen aan personen binnen zijn organisatie voor het gebruik van de Digitale Handtekenmap.

Uw organisatie wenst een applicatie te integreren met de dienst digitaal tekenen

Vanuit uw applicaties kunnen de verschillende functies van de dienst digitaal tekenen aangesproken worden via webservices. Deze webservices zijn beschreven in de cookbookwebservices (beschikbaar op aanvraag via mail naar digitaaltekenen@vlaanderen.be (link stuurt een e-mail))

Deze dienst wordt binnenkort ter beschikking gesteld.

 

Eindgebruikers

Toegang krijgen tot de ‘digitale handtekenmap’

 • Voorwaarde: uw organisatie maakt gebruik van de toepassing ‘digitale handtekenmap’.
 • Popups toelaten
  Bent u geregistreerd en lukt het toch niet om aan te melden met uw eID? Eén van de redenen kan zijn dat 'popups' niet toegelaten zijn in uw browser. Laat 'popups' toe en probeer opnieuw.

Documenten ondertekenen

Indien u documenten digitaal wenst te ondertekenen, dient u te beschikken over:

 • een eID-kaartlezer
 • eID-Smartware
 • een courante webbrowser

  Alle courante browsers worden ondersteund:

  • Internet Explorer (IE) 9+ 
  • Firefox 25+
  • Opera 25+
  • Chrome 30+
  • Safari 5.1+

Documenten ter ondertekening aanbieden

Documenten ter ondertekening aanbieden met de digitale handtekenmap

Indien u documenten uitsluitend ter ondertekening wenst aan te bieden en dus niet zelf wenst te ondertekenen, dient u alleen te beschikken over een courante internetbrowser.

Om ondertekende documenten te raadplegen en handtekeningen te verifiëren, raden we echter wel aan om een recente gratis versie van Acrobat Reader te installeren. 

Documenten tekenklaar maken met het digitaal tekenplatform

Tot 30 juni 2017 is de oude applicatie Digitaal Tekenplatform DTPv1 nog beschikbaar voor eindgebruikers. Deze applicatie laat enkel toe om documenten tekenklaar te maken.
Als eindgebruiker kan u deze applicatie aanspreken via e-mail.

Alle praktische details kan u vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/dtp-praktisch

Meer info

Extra uitleg over de digitale handtekenmap vindt u in deze handleiding

 

Veel gestelde vragen

Toegang digitale handtekenmap

Ik wens toegang tot de Digitale Handtekenmap. Wat moet ik doen?

Contacteer de lokale beheerder van uw organisatie. De lijst met lokale beheerders van de Vlaamse overheid is beschikbaar in Lokale beheerders Vlaamse overheid (enkel toegankelijk voor personeel Vo) (externe link).

Ik ben geregistreerd in de Digitale Handtekenmap en kan niet inloggen met mijn eID.

Eén van de redenen kan zijn dat 'popups' niet toegelaten zijn in uw browser. Laat 'popups' toe en probeer opnieuw.

Welke browsers worden ondersteund?

Alle courante browsers worden ondersteund: 

 • Internet Explorer (IE) 9+ 
 • Firefox 25+
 • Opera 25+
 • Chrome 30+
 • Safari 5.1+

Document handtekenklaar maken

Hoe maak ik een document handtekenklaar?

Het klaarmaken van een document bestaat voornamelijk uit het plaatsen van een vak voor de digitale handtekening op het document voor elke ondertekenaar opgenomen in de werkstroom. U leest er meer over in de handleiding.

Document handtekenen

Wat is het verschil tussen de eID smartware en de eID middleware van fedict?

De eID smartware is noodzakelijk indien u digitaal wenst te tekenen via de applicatie Digitale Handtekenmap.
De fedict middleware is noodzakelijk voor authenticatie en toegang tot bepaalde applicaties.
Indien je een document digitaal ondertekent via Adobe Reader, wordt er eveneens gebruik gemaakt van de fedict middleware.
De eID smartware als de fedict middleware zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen beide geïnstalleerd worden op je computer. 

Ik kan niet tekenen in de Digitale Handtekenmap

Vooreerst, enkel gebruikers geregistreerd in de Digitale Handtekenmap kunnen tekenen in de Digitale Handtekenmap toepassing.
Verezeker je er van dat de eID smartware aanwezig is op je computer. 
Verzeker je er van dat je kaartlezer verbonden is met je computer en dat je eID kaart is ingestoken in de kaartlezer. 
Indien je rechts onderaan op je scherm een groen 'paddestoeltje' ziet, zijn beide voorwaarden vervuld.
Je vindt ook heelwat nuttige tips op:  http://www.dioss.com/nl/smart-solutions/eid-integration/dioss-smartware.