Exploitatiegebonden ICT diensten en ontwikkelingsprojecten

Dit aanbod bevat een breed gamma van ICT diensten op verschillende domeinen: service-integratie, werkplek, cloud- en datacenter, netwerk, applicaties en mainframe. Voor elk van deze worden diensten met betrekking tot exploitatie, (ontwikkel)projecten en ondersteuning in-regie aangeboden.

ICT-dienstverleners en looptijd

Voor dit aanbod werden raamovereenkomsten gesloten met verschillende ICT-Dienstverleners, voor een periode van 7 jaar, vanaf 1 februari 2022 tot 31 januari 2029.

De ICT-Dienstverleners voor dit aanbod zijn:

  • Service-Integratiediensten: Atos
  • Werkplekdiensten: Cegeka
  • Cloud- en datacenterdiensten: Atos
  • Netwerkdiensten: Proximus
  • Applicatiediensten: Atos, Cronos, DXC-Cegeka
  • Mainframediensten: DXC

Bestellen

De aanvraag van projecten kan uiterlijk vanaf 1 september 2021. Ten laatste vanaf 1 februari 2022 kunnen alle diensten worden besteld.

Contractuele documenten

  • Het opdrachtdocument dat de algemene voorwaarden beschrijft volgens welke de ICT-Dienstverleners de Diensten zullen leveren en welke van toepassing zijn op alle Diensten uit alle percelen Glossarium ICT Contracten 2022 dit is het contractuele document waarin een definitie gegeven wordt voor alle termen die in de contractuele documenten gebruikt worden met een specifieke betekenis. Deze termen worden met een hoofdletter geschreven.

Gunningsprocedure

Meer informatie over het verloop van de gunningsprocedure