chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘Diensten van de Vlaamse overheid’

  Waar werken de 29.002 personeelsleden van de Vlaamse overheid? Wat zijn de 'diensten van de Vlaamse overheid' (DVO)? Welke organisaties vallen onder deze groep? Op deze webpagina vind je een overzicht.

  Wat?

  Alle organisaties die behoren tot het Vlaams personeelsstatuut (VPS) vallen onder het toepassingsgebied.

  In het VPS vind je een opsomming van de verschillende organisaties:

  • departementen
  • intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid 
  • intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid
  • publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen
  • strategische adviesraden
  • administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

  Goed om weten: sinds 1 januari 2015 zijn personeelsleden door de Staatshervorming overgeheveld naar de Vlaamse overheid.

  Welke organisaties vallen niet onder het VPS (uitzonderingen)?
  • De Lijn
  • De Watergroep
  • Inspectie van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
  • Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA)
  • Sociaal-Economische raad van Vlaanderen (SERV)
  • Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG)
  • Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT)

  Meer informatie