chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  COVID-19 adviezen Vlaamse Toezichtcommissie

  VTC/A/W/2022/044
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/044 van 9 mei 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
  de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars en strekkende tot wijziging van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

  VTC/A/W/2022/036
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/036 van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de Covid-19 - pandemie.

  VTC/A/W/2022/021
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/021 van 15 februari 2022 over het 
  ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  VTC/A/W/2022/020
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/020 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en tot wijziging van het opschrift en artikel 2 van het decreet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  VTC/A/W/2022/008
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/008 van 18 januari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft het vrijwillig gebruik van het COVID Safe Ticket in voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector en de sportcentra en de verhoging van de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden naar 12 jaar en 3 maanden.

  VTC/A/W/2021/106
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/106 van 10 december 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

  VTC/A/W/2021/101
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/101 van 1 december 2021 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  VTC/A/W/2021/100
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/100 van 1 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en tot wijziging van het opschrift en artikel 2 van het decreet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  VTC/A/W/2021/91
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/91 van 26 oktober 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement over het Covid Safe Ticket.

  VTC/A/W/2021/84
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/84 van 16 september 2021 over het 
  ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  VTC/A/W/2021/83
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/83 van 16 september 2021 over het 
  voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

  VTC/A/W/2021/78
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/78 van 28 juli 2021 over het 
  ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, wat betreft activiteiten door lokale besturen.

  VTC/A/W/2021/65
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/65 van 20 juli 2021 over het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels voor de toekenning van bijkomende steun aan jeugdorganisaties door het coronavirus COVID-19.

  VTC/A/W/2021/52
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/52 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet 
  tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

  VTC/A/W/2021/49
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/49 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

  VTC/A/W/2021/33
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/33 van 11 mei 2021 over het 
  voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen.

  VTC/A/W/2021/29
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/29 van 29 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

  VTC/A/W/2021/28
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/28 van 6 april 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport en media naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

  VTC/A/W/2021/25
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/25 van 19 maart 2021 over het 
  voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

  VTC/A/W/2021/24
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/24 van 6 april 2021 over het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan jeugdorganisaties in het kader van het noodfonds.

  VTC/A/W/2021/17
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/17 van 6 augustus 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  VTC/A/W/2021/13
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/13 van 17 februari 2021 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van  gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

  VTC/A/W/2021/08
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/08 van 6 januari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

  VTC/A/W/2020/49
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/49 van 17 november 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  VTC/A/W/2020/23
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/23 van 16 juli 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

  VTC/A/W/2020/13
  Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/13 van 18 mei 2020 over het voorstel van decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19.

  Naar beginpagina VTC