chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veel gestelde vragen over het gebruikersbeheer lokale besturen

  U vindt hier zowel informatie over het gebruikersbeheer als over de vereisten om te kunnen aanmelden met uw elektronische identiteitskaart. U kan ook steeds de helpdesk contacteren op gebruikersbeheer.lokalebesturen@vlaanderen.be.

  Gebruikersbeheer

  Toegang

  Hoe krijg ik toegang tot het gebruikersbeheer?
  De stads- of gemeentesecretaris of de griffier van de provincie kan toegang tot het gebruikersbeheer lokale besturen aanvragen. Binnen de toepassing neemt hij de rol van lokale beheerder voor zijn  lokaal bestuur op. Dit betekent dat hij binnen zijn bestuur rechten voor toepassingen kan beheren. Hij kan die bevoegdheid evenwel delegeren aan andere medewerkers binnen zijn lokaal bestuur.
  De documenten om het lokaal bestuur te registreren zijn terug te vinden op de website van het gebruikersbeheer. De documenten moeten slechts eenmalig ingevuld worden, tenzij er een nieuwe stads- of gemeentesecretaris of griffier van de provincie aangesteld wordt.
  Met het registratieformulier moeten ook de gebruikersvoorwaarden eenmalig ondertekend worden. Het gebruik valt onder de juridische verantwoordelijkheid van het betrokken lokaal bestuur.

  Eens geregistreerd is de webapplicatie toegankelijk via de link https://lb-idbeheer.vlaanderen.be waar u kan inloggen met de elektronische identiteitskaart of federaal token.

  Er is een nieuwe secretaris aangesteld in de gemeente / stad. Moeten de registratieformulieren dan opnieuw bezorgd worden?
  Ja. Als er een nieuwe secretaris wordt aangesteld in de gemeente of stad, of als er een nieuwe griffier van de provincie wordt aangesteld, moet deze het registratieformulier en gebruikersvoorwaarden opnieuw ondertekenen en opsturen. De rechten van lokale beheerder mogen ook al door een andere lokale beheerder van de gemeente toegekend worden. Indien dit niet gebeurt, zal CORVE de rechten toekennen op basis van de documenten.
  Gaat het om een waarnemend secretaris, dan moeten bij het registratieformulier en gebruikersvoorwaarden ook de notulen van de gemeenteraad die de aanstelling bevestigen bijgevoegd worden.
  Ik was aangemeld in de webapplicatie gebruikersbeheer maar na verloop van tijd werd ik automatisch afgemeld. Als ik opnieuw wil aanmelden, lukt dit niet meer.
  Uit veiligheidsoverwegingen wordt uw sessie in het gebruikersbeheer automatisch afgesloten. Om opnieuw te kunnen aanmelden moet u uw browser volledig sluiten en opnieuw starten.

  Gebruikersrechten beheren

  Hoe geef ik een medewerker een gebruikersrecht?
  Stap 1:
  Is de gebruiker al gekend in het systeem? Indien u dit niet weet, kunt u dit nagaan via gebruiker>zoek. U kan dan meteen ook nagaan of het recht al toegekend is.

  Is de gebruiker al gekend, ga dan meteen naar stap 2. Is de gebruiker nog niet gekend, voeg de gebruiker dan toe via gebruiker>voeg toe. In een eerste scherm voegt u het rijksregister van de persoon in (eventueel BIS-nr voor niet-Belgen). Vervolgens bereikt u een scherm waarin de naam, voornaam, geboortedatum, geslacht automatisch ingevuld worden. Indien gewenst kunt u in het veld reden ook een notitie invoegen (vb. tijdelijke werknemer).  Deze notitie is enkel achter de schermen te zien. U bevestigt; de medewerker is toegevoegd.

  Stap 2: Voeg de relatie tot lokaal bestuur toe. U kan dit doen vanuit het scherm waarin u na het creëren van de gebruiker terecht komt.
  U kan dit ook doen via relatie tot lokaal bestuur>voeg toe. In dat laatste geval moet u eerst nog de gebruiker opzoeken. U klikt door naar de details van de gebruiker, en voegt van hieruit de relatie tot uw bestuur toe.
  Om de relatie tot het lokaal bestuur toe te voegen selecteert u eerst de naam van uw lokaal bestuur. U duidt het type gebruiker aan, hiervoor kan u kiezen uit werknemer of externe medewerker (vb. een ict-ontwikkelaar), u kan ook kiezen of het een standaard gebruiker is of de secretaris. U bevestigt. U voegt in een volgend scherm ook een aantal details toe, zoals telefoonnummer en e-mail, zodat wij uw medewerker indien nodig kunnen contacteren.

  Stap 3:  In de laatste stap voegt u het gebruikersrecht toe. U komt na het creëren van een relatie tot bestuur meteen in het juiste scherm terecht, waar u kunt kiezen om een gebruikersrecht toe te voegen.
  U kan dit ook doen via gebruikersrechten>ken een recht toe. In dit laatste geval zoekt u eerst de gebruiker op.
  U voegt het gebruiksrecht toe en bepaalt de periode waarin het geldig is. Per gebruikersrecht is een maximale looptijd vastgelegd, vandaar dat de einddatum automatisch wordt ingevuld. Indien nodig kan u de looptijd van het gebruiksrecht inkorten. Indien gewenst kunt u een reden toevoegen.
  Noot: wanneer u in de toekomst nog rechten moet toekennen aan deze gebruiker, hoeft u enkel stap 3 uit te voeren.

  Hoe wijzig ik de gebruikersrechten van een medewerker?
  1. U gaat naar gebruiksrechten>wijzig. Via het zoekscherm zoekt u de gebruiker op. U komt meteen op de detailpagina van de gebruiker of kunt doorklikken via detail indien uw zoekopdracht meerdere resultaten weergeeft. Op de pagina detail gebruiker kan u de gebruikersrechten wijzigen of herroepen.
  2. Verandert de medewerker ook in de relatie tot uw lokaal bestuur (tijdelijk uit dienst, ander telefoonnummer, ander e-mailadres, …) dan wijzigt u meteen ook de relatie tot uw lokaal bestuur. Dat doet u via relatie tot lokaal bestuur>wijzig. U kunt deze pagina ook rechtstreeks bereiken vanop de resultaatpagina van de vorige bewerking.
  3. Is de gebruiker tijdelijk niet langer actief, dan verwijdert u alle gebruikersrechten en verwijdert u ook de relatie van de gebruiker tot uw bestuur.
  Hoe verleng ik een gebruikersrecht?
  Via de knop wijzig naast het gebruikersrecht in het detailscherm gebruiker kan u gebruikersrechten wijzigen. U kan gebruikersrechten ook wijzigen via gebruikersrecht>wijzig. Wilt u het recht verlengen dan geeft u een nieuwe begin- en einddatum in.

  Opgelet: bij het verlengen van gebruikersrechten:
  • Moet u ook de begindatum van een gebruikersrecht aanpassen, anders zal u de wijzigingen niet kunnen opslaan omdat de maximale duurtijd van een recht overschreden is.
  • Moet u ervoor zorgen dat de begindatum niet in de toekomst ligt want het recht wordt pas terug actief vanaf deze begindatum.  
  Hoe zoek ik gegevens over de toegekende gebruikersrechten op?
  U kan via de verschillende zoekschermen informatie over de gebruikersrechten, over de relatie tot lokaal bestuur en over gebruiker opzoeken. Bij het zoekscherm Zoek gebruikersrecht kunt u ook zoeken op een referentiedatum. Dan krijgt u een overzicht van alle toegekende, herroepen rechten en van de rechten die in afwachting toegekend zijn. Via de status kan u een status kiezen waaraan de rechten moeten voldoen: toegekend, herroepen, in afwachting.
  Hoe verwijder ik de gebruikersrechten van een medewerker?
  Rechten verwijderen
  U gaat naar gebruiksrechten>wijzig. Via een zoekscherm bereikt u een pagina waar u de gebruikersrechten kan stopzetten.
  Indien de medewerker niet langer voor uw bestuur werkt, zet u eveneens de relatie tot lokaal bestuur stop via relatie tot lokaal bestuur>wijzig of via het resultaatscherm van de vorige stap.
  Heeft de gebruiker na het toekennen van de gebruikersrechten dadelijk toegang tot de toepassing?
  De achterliggende procedure duurt hooguit enkele minuten. De gebruiker heeft dus quasi onmiddellijk toegang tot de gevraagde toepassing.

  Gegevens gebruikers beheren

  Hoe maak ik een gebruiker aan?
  Ga eerst na of de gebruiker al gekend is in het systeem. Dat kan via gebruiker>zoek. Is de gebruiker nog niet gekend, voeg de gebruiker dan toe via gebruiker>voeg toe. In een eerste scherm voegt u het rijksregisternummer van de persoon in (eventueel BIS-nr voor niet-Belgen). Vervolgens bereikt u een scherm waarin u de verdere gegevens over deze persoon invoert. Indien gewenst kunt u in het veld ‘reden’ ook een notitie invoegen (vb. tijdelijke werknemer). Deze reden is enkel achter de schermen te zien. U bevestigt; de medewerker is toegevoegd.

  Opgelet: vooraleer de gebruiker effectief toegang heeft tot de toepassing die hij nodig heeft, moet u :
  1. nog de relatie tot lokaal bestuur registreren en
  2. de effectieve gebruikersrechten toekennen.
  Hoe wijzig ik een gebruiker?
  Vanuit het detailscherm gebruiker (gebruiker>zoek) kunt u de gegevens van een gebruiker beheren. De gegevens van een gebruiker worden automatisch ingevuld op basis van het rijksregisternummer dat werd ingevoerd bij de registratie van de gebruiker. Mocht het nodig zijn kan u via de knop wijzig gebruiker deze gegevens aanpassen. U heeft er ook de mogelijkheid om de gegevens te aligneren met het rijksregister (aligneer met rijksregister). Hierdoor worden de gegevens opnieuw uit het rijksregister opgevraagd en indien nodig aangepast.
  Hoe verwijder ik een gebruiker?
  Het is niet mogelijk om een gebruiker te verwijderen. Werkt een gebruiker niet meer voor uw bestuur, dan verwijder u eerst al zijn gebruikersrechten. Daarna verwijdert u de relatie met het lokale bestuur.
  Hoe maak ik een relatie tot lokaal bestuur aan?
  De relatie tot lokaal bestuur geeft weer voor welk bestuur de gebruiker werkt, en wat er zijn contactgegevens zijn.
  U kan vanuit het detailscherm gebruiker een relatie tot een lokaal bestuur definiëren via de knop Voeg relatie tot lokaal bestuur toe. U komt hierbij in een scherm waarbij u de naam van uw lokaal bestuur selecteert. U duidt het type gebruiker aan. U kiest er tussen werknemer of externe medewerker (vb. een ict-ontwikkelaar) en tussen standaard of secretaris. U bevestigt in een volgend scherm en u voegt in een volgend scherm ook een aantal details toe, zoals telefoonnummer en e-mail, zodat wij uw medewerker indien nodig kunnen contacteren.
  Deze functionaliteit bereikt u ook via Relatie tot lokaal bestuur>voeg toe

  Werkt een gebruiker voor meerdere lokale besturen, dan kan die ook een relatie tot meerdere besturen krijgen. Deze relatie kan enkel door de lokale beheerder van het lokale bestuur waarvoor hij werkt toegevoegd worden. Dus werkt een medewerker voor de gemeenten Merelbeke en De Pinte, dan moet hij door de lokale beheerder van Merelbeke toegevoegd worden en rechten krijgen binnen de gemeente Merelbeke. Voor de gemeente De Pinte doet de lokale beheerder van De Pinte dit.

  Hoe wijzig ik een relatie tot lokaal bestuur?
  Dat gebeurt via relatie tot lokaal bestuur>wijzig. Via een zoekscherm vindt u de relevante gebruiker. U kunt doorklikken om zijn relatie tot lokaal bestuur te wijzigen.
  Hoe ken ik een bijkomend gebruikersrecht toe?
  U kan vanuit het detailscherm gebruiker nog gebruikersrechten toekennen aan de gebruiker via de knop Voeg gebruikersrecht toe. U bereikt deze functionaliteit ook via gebruikersrechten>ken een recht toe.

  U selecteert een gebruikersrecht uit de lijst. In een volgende stap vult u de periode in waarin dit gebruikersrecht geldig is. Indien gewenst voegt u daarbij ook een reden toe. In een volgend scherm moet u de toekenning van gebruikersrechten nog eens bevestigen.
  Ik moet veel medewerkers toegang geven. Bestaat er een aangepaste procedure?
  Via gebruikersrechten>Ken een recht toe aan meerdere gebruikers kan u een gebruikersrecht toekennen aan meerdere gebruikers tegelijk. Via het zoekscherm selecteert u het lokaal bestuur, de categorie gebruiker (externe medewerker of werknemer) het type gebruiker (standaard of secretaris) en het gebruikersrecht (deze zoekoptie verschijnt nadat u het lokaal bestuur, categorie en type werknemer ingevuld heeft). U krijgt een detail van het gebruikersrecht dat u wilt toevoegen. Indien gewenst kan u hier begin- en einddatum aanpassen en een reden toevoegen.
  U krijgt een lijst met gebruikers die aan uw zoekopdracht voldoen en kan de gebruikers selecteren aan wie u het gebruikersrecht wil toekennen. U bevestigt in een volgend scherm. Op het einde ziet u de melding “succesvol ontvangen”.

  Gaat het om zeer veel gebruikers die nog niet geregistreerd zijn in het gebruikersbeheer, kunnen we u helpen met een bulk upload. In de meeste gevallen is dit niet nodig omdat deze medewerkers in de praktijk vaak stap voor stap toegevoegd worden, vanaf het moment dat men deze gebruikersrechten nodig heeft. Heeft u nood aan een bulkupload, bespreekt u dit vooraf met Wim Martens.

  Hernieuwen gebruikersrechten

  Waarom is een gebruikersrecht beperkt in de tijd?
  Mensen zijn vergeetachtig, dat is normaal. Toch is het bijzonder vervelend als een medewerker wanneer hij daar geen recht meer toe heeft (vb. omdat hij niet meer in uw lokaal bestuur werkt, of omdat hij een andere jobinhoud heeft)  nog altijd gegevens consulteert of zelfs wijzigt die hij/zij niet behoort te zien. Om te vermijden dat dergelijke situaties lang duren, zijn rechten sowieso tijdelijk.
  Opgelet! Niettemin is het de juridische (!) verantwoordelijkheid voor uw bestuur er voor te zorgen dat uw medewerkers geen enkele dag langer dan gerechtvaardigd toegang krijgen. Daarom bevelen we aan dat u, zodra u op de hoogte bent van de wijzigende situatie een aangepaste einddatum voor het recht definieert.
  Hoe lang wordt een gebruikersrecht maximaal toegekend?
  De maximale geldigheidsduur wordt vastgelegd door de eigenaars van de toepassing. Hierdoor kan de maximale geldigheidsduur per gebruikersrecht variëren. Indien u dat wenst kan u de einddatum minder ver in de toekomst instellen.
  Krijg ik een verwittiging als een gebruikersrecht vervalt?
  De gebruiker krijgt een melding, twee weken voordat een recht vervalt. Indien de gebruiker dit recht verlengd wil hebben, contacteert hij zijn lokale beheerder.
  Ik krijg een foutmelding als ik de gebruikersrechten verleng, wat loopt er fout?
  Bij het verlengen van gebruikersrechten past u de begindatum van een gebruikersrecht aan, anders zal u de wijzigingen niet kunnen opslaan omdat de maximale duurtijd van een recht overschreden is.

  Let op dat de begindatum niet in de toekomst ligt want het recht wordt pas terug actief vanaf deze begindatum.

  Ik heb geen toegang tot een bepaalde applicatie en krijg een foutboodschap. Wat is hiervan de oorzaak?
  Indien u een foutboodschap krijgt, kan u eerst en vooral volgende zaken nagaan:
  • Heeft u de correcte url gebruikt om de toepassing te bereiken?
  • Zijn uw rechten (nog) actief voor de bepaalde toepassing. Uw lokale beheerder kan uw rechten nakijken en indien nodig aanmaken.
  • Heeft u in dezelfde sessie van uw browser een toepassing gebruikt waarbij u onder een andere hoedanigheid was aangemeld? Bijvoorbeeld, heeft u u als burger aangemeld in bijvoorbeeld taks on web en probeert u nu als ambtenaar toegang te krijgen tot een bepaalde toepassing? In dat geval werkt uw computer met het “single sign on” principe en kan u tijdens een zelfde sessie maar onder één hoedanigheid aanmelden. U moet uw browser volledig afsluiten en opnieuw starten.

  Indien uw rechten nog actief zijn, maar u toch geen toegang tot de toepassing krijgt, kan u volgende oplossingen achtereenvolgens proberen:

  • Kunnen andere gebruikers van de toepassing evenmin inloggen? Contacteer dan de helpdesk van de toepassing.
  • Probeer aan te melden op een andere computer om uit te sluiten dat het probleem aan uw computer ligt. Indien het probleem aan uw computer ligt, kan u proberen de cookies te verwijderen in uw browser. Indien dat niet helpt, contacteer dan de ICT-verantwoordelijke van uw bestuur.
  • Probeer aan te melden met een ander toegangsmiddel. Indien aanmelden met uw EIK niet lukte, kan u het federaal token proberen en vice versa. Bekijk ook de veelgestelde vragen rond het gebruik van EIK en federaal token.
  • Probeer aan te melden in een andere browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox,…). Als u Mozilla Firefox wil gebruiken met uw EIK zal u hiervoor bijkomende software moeten installeren.
  • Vraag uw lokale beheerder het recht te verwijderen en opnieuw aan te maken

  Als het probleem aanhoudt, kan u de helpdesk contacteren. U geeft hierbij het rijksregisternummer door van de gebruiker bij wie het probleem zich voordoet, alsook het tijdstip waarop u niet kon aanmelden. Indien mogelijk geeft u ook door wanneer u de toepassing voor het laatst probleemloos gebruikt heeft.

  Mijn gebruikersrechten als lokale beheerder zijn vervallen. Wat moet ik doen?
  U krijgt tijdig (twee weken voor de vervaldatum) een verwittiging dat uw gebruikersrechten zullen vervallen en dat u die moet verlengen. Bent u dit vergeten, dan kan u aan een andere lokale beheerder in uw bestuur vragen uw rechten opnieuw aan te maken. Is er geen lokale beheerder meer in uw bestuur, dan moet de secretaris opnieuw de registratiedocumenten en gebruikersvoorwaarden ondertekend bezorgen zodat CORVE zelf voor de aanmaak van de rechten kan zorgen

  Zoeken

  Hoe zoek ik een gebruiker ?
  Dit doet u via gebruiker>zoek
  Hoe zoek ik een relatie tot lokaal bestuur?
  Dit doet u via relatie tot lokaal bestuur>zoek
  Hoe zoek ik een gebruikersrecht?
  Dit doet u via gebruikersrecht>zoek. U kunt ook zoeken op een referentiedatum. Dan krijgt u een overzicht van alle actieve of niet-actieve gebruikersrechten die op die dag geldig zijn. Het al dan niet zoeken op actieve of niet-actieve rechten bepaalt u via status.

  Verwijderen

  Hoe verwijder ik een gebruikersrecht?
  Via de knop herroep naast het gebruikersrecht in het detailscherm gebruiker kan u gebruikersrechten verwijderen. U bereikt deze functionaliteit ook via gebruikersrecht>wijzig.
  In een volgend scherm kan u het gebruikersrecht herroepen en indien gewenst een reden opgeven.

  Indien de medewerker niet langer voor uw bestuur werkt, zet u eveneens de relatie tot lokaal bestuur stop.

  Hoe verwijder ik een relatie tot lokaal bestuur?
  U verwijdert eerst alle gebruiksrechten van de gebruiker. Zolang er gebruiksrechten op een relatie tot lokaal bestuur geregistreerd zijn, kunt u deze relatie niet verwijderen.
  U verwijdert de relatie tot lokaal bestuur, indien de medewerker (al dan niet tijdelijk) niet langer voor uw bestuur werkt, via de knop Verwijder relatie tot lokaal bestuur in het detailscherm gebruiker. Deze knop is enkel zichtbaar als alle gebruikersrechten verwijderd zijn. U bereikt deze functionaliteit rechtstreeks vanuit het detailscherm gebruiker of via Relatie tot lokaal bestuur>wijzig.

  Gekende problemen

  Ik krijg een foutmelding als ik terug aanmeld, nochtans heb ik de juiste rechten.
  Krijgt u een foutmelding die verwijst naar een interne fout of die aangeeft dat u aanmeldt met de verkeerde hoedanigheid, dan sluit u best uw browser af en probeert u het daarna opnieuw.

  Vragen over ondersteunende vereisten

  Elektronische identiteitskaart

  Hoe gebruik ik de elektronische identiteitskaart (EIK)?
  U steekt uw EIK in de kaartlezer (apart toestel of geïntegreerd in uw pc). Via een pop-up vraagt men uw PIN-code. U typt deze in, en kunt van start gaan.

  Opgelet: om uw EIK te gebruiken moet er software geïnstalleerd zijn en moet er certificaten op uw EIK staan en moet uw certificaat geregistreerd zijn op uw pc.

  Ik ken de PIN-code van mijn elektronische identiteitskaart (EIK) niet meer. Wat kan ik doen?
  Bij het afhalen van de EIK bij de burgerlijke stand van uw thuisgemeente ontving u een blad met een PIN- en PUK-code. Heeft u uw PIN-code niet gewijzigd dan kunt u de vermelde PIN-code meteen gebruiken. Via de vermelde PUK-code kunt u ook een nieuwe PIN-code laten aanmaken.
  U bent het blad kwijt, en kent zowel uw PIN- als PUK-code niet meer? Er zijn twee mogelijkheden:
  - u vraagt uw PIN/PUK-code opnieuw aan bij het gemeentebestuur waar u gedomicilieerd bent.
  - u gebruikt een federaal token.
  Waar vind ik de software om met de elektronische identiteitskaart te werken? Hoe installeer ik die?
  Zonder EIK-software kunt u uw EIK niet uitlezen. Voor het installeren ervan moet u uiteraard gebruiksrechten op uw PC hebben. Indien nodig consulteert u dus de IT-verantwoordelijke van uw bestuur.
  De EIK-software vindt u op eid.belgium.be. U vindt er ook de installatiehandleiding. Na installatie sluit u uw browser, mocht deze nog zou openstaan.

  Opgelet!
  Als u met Internet Explorer werkt, volstaat dit. Voor andere browsers zoals Firefox is een extra  beveiligingsmodule nodig. Raadpleeg hiervoor de pagina veelgestelde vragen via http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm.

  Ik heb problemen bij het aanmelden met mijn elektronische identiteitskaart (EIK). Wat kan de oorzaak zijn? En wat kan ik doen?
  U kan eerst en vooral proberen uw browser opnieuw op te starten, een andere browser te proberen of uw computer te herstarten. Indien dit niet helpt, kan u testen of er een probleem is met uw EIK.
  U kunt uw EIK testen via de link http://test.eid.belgium.be. U ziet meteen of de test geslaagd is, en of uw EIK nog werkt.

  Veel voorkomende oorzaken:

  Software?
  Kijk na of de nodige software geïnstalleerd is. Verschijnt uw pasfoto eventjes als uw identiteitskaart ingevoerd wordt?
  Indien de software niet geïnstalleerd is (of verouderd is), vindt u de  EIK-software op eid.belgium.be. U vindt er ook de installatiehandleiding. Na installatie sluit u uw browser, mocht deze nog zou openstaan. Opgelet! Als u met Internet Explorer werkt, is dit alles, voor andere browsers zoals Firefox is een extra beveiligingsmodule nodig. Raadpleeg hiervoor de pagina veelgestelde vragen via http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm.

  Certificaat?
  Om uw EIK online te gebruiken moet u een certificaat installeren. De software vindt u op http://eid.belgium.be.

  Nieuwe identiteitskaart?

  Heeft u recent een nieuwe identiteitskaart gekregen, dan moet u nieuwe software installeren. Meer info vindt u op de pagina veelgestelde vragen via http://eid.belgium.be.

  Werken de toepassingen?
  Start even een andere webtoepassing die de EIK gebruikt (vb. tax on web), of doe de test op http://test.eid.belgium.be. Op die manier merkt u snel of het probleem zich bij het lezen van de EIK te situeren is of bij de toepassing voor het gebruikersbeheer voor lokale besturen.
  Bij problemen met de EIK: contacteer de servicedesk van fedict.

  Bij problemen met het gebruikersbeheer voor lokale besturen: contacteer Gebruikersbeheer lokale besturen

  Federaal token

  Wat is een federaal token?
  Het federaal token is een alternatief voor de elektronische identiteitskaart. Voor het gebruik van het token kiest u een gebruiksnaam en een paswoord. Bij het aanmelden gebruikt u deze gebruikersnaam en paswoord, en typt u de gevraagde lettercombinaties van het token over. Een token is strikt persoonlijk, mag niet doorgegeven worden! Het bewijst dat u echt bent wie u beweert te zijn!
  Hoe vraag ik een federaal token aan?
  Het federaal token kunt u aanvragen via volgende pagina Vraag een federaal token aan. Niet-Belgen wenden zich tot een lokaal registratiekantoor, of het registratiekantoor van Fedict. De federale overheid stuurt u uw token op.
  Kan ik mijn federaal ambtenarentoken gebruiken?
  Neen, u heeft een burgertoken nodig. Vraag een federaal token aan.
  Ik heb problemen bij het aanmelden met een federaal token. Wat kan de oorzaak zijn? En wat kan ik doen?
  Sluit uw browser (internet explorer, firefox, …) af, start die opnieuw en probeer nogmaals. Lukt het nog niet, start dan voor alle zekerheid uw pc opnieuw op.
  Blijven de problemen, start dan even een andere webtoepassing die het federaal token gebruikt (vb. tax on web). Op die manier merkt u snel of het probleem zich bij het lezen van het token te situeren is of bij de toepassing voor het gebruikersbeheer voor lokale besturen.

  Bij problemen met het token: contacteer de servicedesk van fedict

  Systeemvereisten

  Welke systeemvereisten zijn er voor het werken met het gebruikersbeheer voor lokale besturen?

  1. Besturingssysteem en software:

  Windows:
  -  Internet Explorer 6.0 en recenter
  -  Firefox 2.0 en recenter

  Mac:
  -  Safari 3
  -  Firefox 3

  Het aantal ondersteunde platformen en browsers wordt in de toekomst wellicht verder uitgebreid.

  2. Federaal token of EIK beschikbaar voor lokale beheerders en gebruikers.