chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bevolkingsregister

  Vaak worden lokale besturen geconfronteerd met vragen van burgers, organisaties, … om bepaalde gegevens uit het bevolkingsregister te ontvangen, bv. een uittreksel, een personenlijst, gegevens voor genealogie of historisch onderzoek, … Hoe moet het bestuur reageren op dergelijke vragen?

  Hieronder een overzicht van informatiebronnen:

  - Aanbeveling GBA nr 06/2012 van 2 mei 2012 m.b.t. het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters in toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister: bevat praktische richtlijnen

  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/publications/aanbeveling-nr.-06-2012.pdf

  - FAQ van de FOD Binnenlandse Zaken:

  http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/bevolking/faq/de-bevolkingsregisters/

  https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/bev/onderrichtingen/onderrichtingen-bevolking-31032019.pdf

  - achtergrondinformatie, regelgevende teksten en FAQ van de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/toegang-bevolkingsregister