chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat zijn persoonsgegevens

  Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de “betrokkene” genoemd in de AVG).


  Een persoon kan geïdentificeerd worden via  de naam, een foto, een telefoonnummer, zelfs een telefoonnummer op het werk, een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, een vingerafdruk, een IP-adres … of het combineren van deze of andere gegevens. Deze gegevens, identificatoren genoemd, zijn op zich ook al persoonsgegevens.

  Er wordt alleen rekening gehouden met de gegevens over een natuurlijk (fysiek) persoon en niet met de gegevens die enkel betrekking hebben op een rechtspersoon of een vereniging (civiele of commerciële vennootschap of een v.z.w.). Verwijst de naam van de rechtspersoon naar identificeerbare natuurlijke personen, bv. Gebroeders Vermeulen bvba, dan kunnen de gegevens van de firma toch persoonsgevens zijn.

  Het gaat niet alleen over gegevens die te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer (privacy) van personen, maar ook over gegevens die te maken hebben met het professionele of openbare leven van een persoon.

  Encryptie is een goede beveiligingsmaatregel, maar geëncrypteerde persoonsgegevens blijven persoonsgegevens. Anonimisering waardoor men achteraf de betrokkene definitief (zo goed als) onmogelijk kan terugvinden maakt dat de gegevens geen persoonsgegevens meer zijn (te onderscheiden van pseudonimisering zoals door codering).