chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Procedure

  De voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie beantwoordt ieder verzoek om inlichtingen of om een zienswijze dat gericht is aan de toezichtcommissie. Het antwoord wordt gegeven op basis van de inlichtingen en de gegevens waarover het secretariaat voor de behandeling van het verzoek beschikt, onverminderd de bevoegdheid van de toezichtcommissie om daarover als collegiaal orgaan een uitspraak te doen. De verzoeker wordt daarvan in het antwoord op de hoogte gebracht.

  De voorzitter kan op elk moment de behandeling op zijn niveau afbreken en het dossier formeel op de zitting brengen. Hij brengt de verzoeker daarvan op de hoogte. Als het antwoord wordt gegeven na een beraadslaging van de toezichtcommissie op de zitting, wordt dat uitdrukkelijk vermeld.

  Praktische informatie

  Verzoeken tot informatie en inlichtingen worden elektronisch ingediend naar contact@toezichtcommissie.be (of per brief naar Koning Albert II laan 15 bus 149, 1210 Brussel).