chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De bevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens zijn bepaald in de artikelen 10/4 t.e.m. 10/7 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet). 
  Dit decreet werd gewijzigd op 30 mei 2018 door het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG-decreet genoemd.

  De VTC is als gegevensbeschermingsautoriteit bevoegd voor Vlaamse overheden/instanties. Bent u niet zeker of uw organisatie een Vlaamse instantie is? Hier vindt u een handig overzicht.