chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De VTC als toezichthoudende autoriteit

  (Update 03/03/2023)

  De Vlaamse Toezichtcommissie is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid.

  De Vlaamse Toezichtcommissie werd aangeduid als toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) door de Vlaamse (bestuurs)instanties en oefent haar taken uit sinds 29 maart 2019.

  Zij heeft daarvoor onderzoeksbevoegdheden gekregen en kan corrigerende maatregelen opleggen zoals bepaald in artikel 58, lid 2, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  De Vlaamse Toezichtcommissie verstrekt, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen omtrent elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens.

  De Vlaamse Toezichtcommissie verleent een facultatief advies over ontwerpprotocollen inzake de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een instantie naar een andere instantie of naar een externe overheid. Deze bevoegdheid werd haar gegeven door het e-govdecreet.

  Ze heeft ook alle taken die door de AVG worden toegewezen aan een toezichthoudende autoriteit, waaronder:

  - de registratie van de meldingen van de contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming van de Vlaamse bestuursinstanties

  - klachtenbehandeling over Vlaamse bestuursinstanties

  - meldingen van inbreuken (gegevenslekken) door Vlaamse bestuursinstanties registreren

  Heeft u nog vragen? Contacteer het secretariaat