chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  VTC/A/W/2022/023
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/023 van 15 maart 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, wat betreft diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

  VTC/A/W/2022/018
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/018 van 15 februari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van boek 6, deel 9, titel 2, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat het gebruik van hernieuwbare energie door sociale huurders betreft, en tot wijziging van artikel 6.16, 6.17 en 6.19 van dezelfde Codex.

  VTC/A/W/2022/001
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/001 van 18 januari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de toegang tot en het gebruik van EAN-codes door de syndicus betreft.

  VTC/A/W/2021/93
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/9
  3 van 16 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een openbaredienstverplichting voor de elektriciteitsdistributienetbeheerders.

  VTC/A/W/2021/92
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/92 van 16 november 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de sociale openbaredienstverplichtingen en REG - openbaredienstverplichtingen.

  VTC/A/W/2021/64
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/64 van 20 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

  VTC/A/W/2021/48
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/48 van 24 juni 2021 over het 
  voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft.

  VTC/A/W/2021/47
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/47 van 15 juni 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft.

  VTC/A/W/2021/40
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/40 van 15 juni 2021 over het 
  voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft toewijzingen aan het energiefonds, wijzigingen betreffende flexibiliteit en energiedelen, de uitbouw van het energiedataplatform en de databank premies en de herziening van de administratieve geldboetes aangaande installatie-eisen.

  VTC/A/W/2021/37
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/33 van 11 mei 2021 over het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen.

  VTC/A/W/2021/36
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/36 van 15 juni 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere decentrale productie-installaties dan fotovoltaïsche zonnepanelen waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt en wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor de plaatsing van een warmtepomp in dienst genomen voor 1 januari 2021 in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen.

  VTC/A/W/2021/19
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/19 van 2 maart 2021 over het 
  ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2019 betreffende de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van artikel 25, 2° en artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie.

  VTC/A/W/2021/18
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/18 van 2 maart 2021 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

  VTC/A/W/2021/14
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/14 van 23 februari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars waarvoor de virtuele terugdraaiende teller wegvalt.

  VTC/A/W/2021/11
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/11 van 2 maart 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft.

  VTC/A/W/2021/01
  Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/01 van 26 januari 2021 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het Energiebesluit van 19 november 2010.

  VTC/A/W/2020/51
  Advies wetgeving 
  Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/51 van 17 november 2020 over een voorontwerp van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU.

  VTC/A/W/2020/15
  Advies wetgeving 
  Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/15 van 30 juni 2020 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie.

  VTC/A/W/2020/11
  Advies wetgeving van de 
  Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/11 van 28 april 2020 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het energiedecreet van 8 mei 2009.

  Terug naar beginpagina.