chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Formulieren en regelgeving

  (Modellen van) formulieren worden bij voorkeur niet in de regelgeving vastgelegd. De opname van een formulier in regelgeving bemoeilijkt immers de kwaliteitsverbetering van het formulier en blijvende aandacht voor de kwaliteitsverbetering van formulieren is noodzakelijk.

  Om het formulier te wijzigen, moet immers ook de regelgeving aangepast worden en dat is een tijdrovend proces. Het volstaat een duidelijke omschrijving van de informatievraag en de doelgroep op te nemen in de regelgeving.

  Nieuwe regelgeving

  Een duidelijke omschrijving van de informatievraag en de doelgroep dient wel opgenomen worden in de regelgeving.

  Bestaande regelgeving

  Het is niet nodig om elk besluit afzonderlijk aan te passen om zo elk formulier apart uit de regelgeving te halen.

  Formulieren die vandaag vastgelegd zijn in regelgeving kunnen in één beweging ‘losgeknipt’ worden. Een goed voorbeeld daarvan wordt geleverd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat heeft met 1 Besluit van de Vlaamse Regering alle formulieren uit hun regelgeving gehaald. (besluit van de Vlaamse Regering houdende de loskoppeling van formulieren uit de sectorregelgeving van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos)

   De basis daarvoor vindt u in

  • Artikel 13 van het decreet van 18 juni 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer met het oog op de toepassing van de regeling in kwestie  

  ART. 13.

  De Vlaamse Regering kan decretale bepalingen aanpassen om de erin opgelegde verplichting om een

  bepaald formulier te gebruiken af te schaffen of om het model van een formulier af te schaffen en te

  vervangen door een opsomming van de gegevens die aan de bevoegde overheid moeten worden bezorgd


  Terug naar het overzicht