chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het leven draait niet rond de overheid.

  Het is echter pas door bepaalde gebeurtenissen in ons leven dat we in contact komen met de overheid. Dienstverlening start bij die levensgebeurtenissen (life events) en niet bij de administratie of de organisatie. Als overheid vergeten we dat soms.

  Hoewel overheidsdienstverlening vanuit de beste bedoelingen ontwikkeld wordt, lijken we het burgers soms eerder moeilijk te maken, in plaats van hen te begeleiden doorheen belangrijke levensfases. Procedures en regels zouden ervoor moeten zorgen dat iedere burger op elk moment weet wat hij kan verwachten van de overheid en van zijn medeburgers.

  Maar in plaats daarvan worden procedures en regels te vaak ontworpen vanuit wantrouwen en de eigen organisatielogica. Door dat wantrouwen wordt vaak overbodige informatie van de burger gevraagd, die de overheid, mits goede informatieuitwisseling, zelf al in handen heeft.  De focus op de eigen organisatielogica veroorzaakt onsamenhangende administratieve lasten die burgers, bedrijven en organisaties van het kastje naar de muur sturen, waarbij de klant zelf de schakel moet vormen tussen de verschillende overheidsniveaus. Hierdoor raakt de klant het overzicht kwijt, en komt hij in een situatie waarin onduidelijk is of voor zijn situatie aan alle rechten en plichten voldaan is.

  Door deze knopen systematisch te ontwarren en te vereenvoudigen, reduceren we tijdsverlies, extra kosten en irritatie bij burgers, bedrijven en organisaties. We verwachten een positieve impact op de klantentevredenheid en het vertrouwen in de overheid. We evolueren van een controlerende naar een dienstverlenende overheid.

  Wanneer we ons huis willen verbouwen, onze bevalling willen voorbereiden, een bedrijf willen opstarten, financiële ondersteuning zoeken voor onze vereniging, worden we geconfronteerd met soms een heel aantal administratieve handelingen waarvan we vaak denken dat dit wel eenvoudiger kan. Deze interacties zijn niet met één overheid maar meestal zijn er meerdere overheidsinstanties en zelfs ook meerdere bestuurslagen bij betrokken.

  Een life event scan bekijkt deze interacties met de overheid maximaal vanuit het perspectief van de eindgebruiker in een bepaalde levensfase en dit los van bestuursniveau of entiteit.