chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Methodieken

  Ga zelf aan de slag. Op deze pagina vind je een aantal instrumenten en interessante links die je verder op weg helpen bij het vereenvoudigen van je dienstverlening.

  Gebruikersonderzoeken

   Of het nu gaat om een dienstverlening, een product, of een proces,…. echte, voelbare vereenvoudiging kan pas gerealiseerd worden door de beleving en het perspectief van de gebruiker als uitgangspunt te nemen. Dit principe zal in alle vereenvoudigingsprojecten centraal staan.

  Er bestaat een veelheid aan instrumenten en methodieken om deze gebruikerservaringen te testen. Hieronder lijsten we er een aantal op zowel uit binnen- als uit buitenland, met telkens wat meer informatie. Veel informatie werd overgenomen van de website van de VS www.usability.gov. Ook de collega’s van de UK hebben al heel wat interessante informatie online staan: https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/user-research/index.html

  Bij Informatie Vlaanderen zijn we volop met onderstaande methodieken aan het experimenteren. Op deze site worden deze eigen ervaringen en projecten gaandeweg aangevuld.

  Usability test

  Hoe wordt het product/de website/de dienstverlening door de gebruiker gebruikt. Deze gebruikerstesten geven inzicht in de efficiëntie en effectiviteit van je product, maar ook over de omgeving en de noden van je doelgroep. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen en is bruikbaar voor specifieke doeleinden. Om een geschikte methode te kiezen is het van belang dat je bepaalt wat het doel is van de test en op welke manier je wil gaan testen.

  Task-Analysis

  “Taak-analyse”: leren van de gewone gebruiker door hen te observeren terwijl ze bezig zijn met de applicatie. Op die manier wordt in detail duidelijk hoe ze hun taken uitvoeren en hun doelstellingen bereiken.

  Hierdoor wordt duidelijk welke opdrachten je website/applicatie moet ondersteunen, hoe de navigatie best ineen steekt en hoe de inhoudelijke scope het meest logisch opgebouwd wordt.

  Meer info:

  http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/task-analysis.html

  Kliktesten

  Een kliktest onderzoekt waar een gebruiker het eerste op klikt om een bepaalde opdracht uit te voeren. Dit kan uitgevoerd worden op een bestaande website of een prototype en geeft je een goede evaluatie over de linken en structuur van de je website.

  http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/first-click-testing.html

  SUS: System Usability Scale

  De SUS (systeem usability schaal) geeft je een gemakkelijke tool om de usability te testen. Aan de hand van 10 vragen met telkens vijf antwoordmogelijkheden wordt een scoring opgemaakt. Er bestaat ook een (Engelstalige) template: (http://www.usabilitynet.org/trump/documents/Suschapt.doc

  Meer info: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html

  Contextueel interview

  Contextuele interviews vinden plaats in de effectieve omgeving waar de gebruiker de tool/website/… gebruikt. Je ziet en hoort dus hoe de gebruiker te werk gaat en kunt op die manier veel gerichtere vragen stellen dan in een andere omgeving. De resultaten zullen eerder kwalitatief dan kwantitatief van aard zijn.

  Meer info: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/contextual-interview.html

  Focusgroepen

  Een gemodereerde discussie met een kleine groep (5 tot 10) deelnemers waarop je kan leren over de gebruikers hun ervaringen, houdingen, overtuigingen en reacties. Het verschil met een typische usability test of contextueel interview ligt er in dat in een focusgroep voornamelijk gesproken wordt over het gebruik, ipv dat het ook effectief wordt uitgevoerd.
  Meer info: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/focus-groups.html

  Individueel interview

  In een individueel interview wordt in de diepte met een gebruiker de ervaring van de applicatie/dienstverlening besproken. Je kan door diepgaande navraag over overtuigingen en wensen, de gebruiker beter leren begrijpen.

  Meer info: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/individual-interviews.html

  Persona's

  Persona’s zijn bepaalde types van klanten waar je dienstverlening/ product mee te maken krijgt. Door het werken met persona’s kom je tot een realistische vertegenwoordiging van je doelpubliek. Het geeft je doelgroep een gezicht waardoor het makkelijker is om te bepalen hoe je die specifieke doelgroep gaat benaderen. Het is van groot belang dat deze persona’s gebaseerd zijn op gebruikers-onderzoek en niet enkel op eigen aannames.

  Meer info: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/personas.html

  Online Survey

  Een online vragenlijst is een gestructureerde vragenlijst die het doelpubliek meestal via het internet invult. Ze kunnen sterk variëren in lengte en vorm. Het grote voordeel va neen online survey is dat het een relatief goedkope manier is om informatie van een breed publiek te vergaren.

  Meer info: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/online-surveys.html

  Scenario's

  Scenario’s beschrijven het verhaal en de context waarin een specifieke gebruiker of groep gebruikers zich bevindt die je dienstverlening/ website/ product gebruikt.

  Ze geven op die manier inzicht in de vragen en verwachtingen van de gebruikers. Scenario’s zijn noodzakelijk zowel bij het ontwikkelen van een product als bij het testen.

  Meer info http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/scenarios.html

  A/B-test

  Een A/B-test wordt dikwijls gebruikt tijdens het ontwerpproces van bijvoorbeeld een website. Er worden 2 varianten van de site online gezet. De ene helft van de bezoekers krijgt een bestaande pagina van de site te zien en de andere helft een aangepaste pagina. Op die manier kan je de impact van specifieke aanpassingen heel concreet evalueren.

  Buy-a-feature-spel Met dit spel bepaal je samen met je gebruikers welke functionaliteiten aanwezig moeten zijn in je product/ website/ dienstverlening. Je hangt een prijskaartje aan de diverse functionaliteiten die bedacht zijn. Elk groepje van gebruikers krijgt een bepaald budget toegewezen waarmee ze ongeveer 60% van de functionaliteiten kunnen kopen. Bespreek met hen de keuzes die ze maken om te leren welke functionaliteiten voor welke doelgroep en om welke reden zinvol zijn.

  Instrumenten

  Subsidies De Gids slimme subsidies verzamelt verschillende aandachtspunten, goede praktijken en nuttige tips over slimme subsidies. Er wordt zowel aandacht besteed aan de keuze van beleidsinstrumenten, de evaluatie van subsidies, het opzetten van een eenvoudig proces, de mogelijkheden van digitalisering, het juridisch vertalen van slimme subsidies en het belang van een doelgroepgerichte communicatie.
  Formulieren

  De Formulierenleidraad is een leidraad voor ontwerpers van papieren en elektronische formulieren bij de Vlaamse overheid. De leidraad wil bijdragen tot een kwaliteitsverhoging van het formulierenbestand van de Vlaamse overheid en tot de administratieve lastenverlaging. Door de praktijkgerichte en instructieve aanpak kan de leidraad een inspiratiebron zijn voor al wie procedures wil vertalen naar gebruiksvriendelijke formulieren.

  De checklist formulieren is een aanvulling bij de formulierenleidraad. De lijst bevat de belangrijkste aandachtspunten voor administratieve lastenverlaging door goede formulieren.

  Het stappenplan helpt je bij het ontwerp van een formulier.

  Het evaluatie-instrument voor formulieren bevat een lijst met criteria waarmee je kunt toetsen of een formulier goed is voorbereid en opgesteld. De criteria met een gekleurde achtergrond zijn de criteria waarmee de diensten Taaladvies en Wetsmatiging toetsen of het formulier in aanmerking komt voor het kwaliteitslabel ‘Eenvoudig formulier’. Als aan die criteria voldaan is, krijgt het formulier het kwaliteitslabel.

  Maak gebruik van het formulierensjabloon , de handleiding bij sjabloon en het Voorbeeldformulier

  Nuttige links