chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opstellen van de vragen

  Doel van deze fase

  In deze fase formuleer je de vragen die gesteld zullen worden in het formulier. Je structureert deze vragen in logische rubrieken en tekent de opbouw van je formulier uit.

  Meer info over heerlijk heldere formulieren.

  Resultaat van deze fase

  Met de uitgetekende opbouw en geformuleerde vragen kan je je formulier voorleggen aan een aantal invullers. Als deze testpersonen alle vragen in je formulier begrijpen, kan je aan de technische ontwikkeling van je formulier beginnen.

  Hoe pak je het aan?

  Start een conversatie met de invuller
  • Spreek degene die het formulier moet invullen aan. Stel hem vragen en spreek de taal van de invuller. Je hoeft daarbij niet te overdrijven: wanneer vragen heel duidelijk zijn (bv. naam, rekeningnummer,…) mag je deze zo beknopt mogelijk houden. Wanneer de vragen moeilijker zijn en daardoor fout geïnterpreteerd kunnen worden, gebruik je best vragen in de spreektaal van de invuller om de vragen duidelijk genoeg te formuleren.
  • Probeer gespecialiseerde of juridische terminologie te vermijden. Denk na welke begrippen de invuller zal begrijpen.
  • Soms bevat je formulier vragen die voor verschillende diensten bedoeld zijn. Zorg ervoor dat de invuller hier niets van merkt en dat ze als logisch geheel gesteld worden.
  Organiseer je vragen in betekenisvolle rubrieken
  • Denk na over de volgorde van de vragen. 
  • Zorg voor betekenisvolle rubrieken en eventueel subrubrieken bv. identificatiegegevens, financiële gegevens, ...
  • Hou het aantal visuele elementen zo beperkt mogelijk om inhoudelijke blokken te onderscheiden. 
  • Rubrieken hebben een duidelijke titel.
  • Een metrolijn bovenaan geeft aan waar de invuller zich bevindt in het formulier (welke rubriek). Wanneer de invuller een volgende rubriek invult, verspringt het bolletje op de metrolijn automatisch. 
  Wijs de weg doorheen het formulier

  Zorg dat mensen steeds weten aan welk formulier ze aan het werken zijn en wat ze nog moeten doen om het formulier te vervolledigen:

  • Start met een duidelijke benaming en omschrijving van het formulier. Plaats je hierbij in de schoenen van de invuller: wat wil hij bereiken met het invullen van het formulier? Zo zijn mensen zeker dat ze aan een formulier beginnen waarmee ze hun doel zullen bereiken.
  • Zorg dat je doorheen het hele formulier toont aan de invuller waar de persoon zich bevindt en hoeveel hij nog zal moeten invullen. Je kan hiervoor gebruik maken van de progress bar die aangeboden wordt in de componentenbibliotheek. Lees hier meer.
  • Startpagina: begin met een pagina waarop je mensen de informatie geeft die ze nodig hebben om het formulier in te vullen.
   • Soms hebben mensen extra informatie of bewijsstukken nodig tijdens het invullen van het formulier die ze niet zomaar bij de hand hebben. Door hen bij het begin te waarschuwen dit bij de hand te nemen, worden ze tijdens het invullen niet ontmoedigd.
   • De startpagina kan ook gebruikt worden voor het geven van de juiste context: je vult dit formulier in omdat… (maar zorg er wel voor dat je deze context beknopt houdt)
   • Tenslotte kan je op dergelijke startpagina ook meegeven hoe lang het invullen van het formulier gaat duren, ….
   • Een dergelijke startpagina is niet nodig als de gestelde vragen zo duidelijk zijn dat er geen bijkomende informatie nodig is.
  Inhoudelijke richtlijnen
  • Maak geen samengestelde vragen en stel maar één vraag tegelijk. Vraag bv. niet 'Heeft u kinderen en zijn die ten laste bij u of uw partner?'
  • In een webformulier zijn de vragen niet genummerd. 
  • Vraag alleen verplichte gegevens op. Beperk u tot gegevens die nodig zijn voor de procedure. Alle vragen zijn verplicht. Zet dus geen asterisk bij verplichte vragen. 
  • Indien er toch een aantal optionele vragen zijn, kun je deze niet-verplichte vragen groeperen in een aparte rubriek achteraan in het webformulier. Er is meer kans dat je ingevulde antwoorden zal krijgen dan wanneer ze deel zijn van het verplichte luik.
  Hou rekening met het gedrag van mensen
  • Mensen screenen pagina's met hun ogen in de vorm van een F-patroon. Zorg er dus voor dat de belangrijkste informatie van je formulier op deze lijnen staat. 
  • Leg de focus op het formulier, dus voorzie geen reclame of extra's langs het formulier. 
  • Mensen gebruiken de tab-toets om van het ene veld naar het andere veld in het formulier te gaan. Hou hier rekening mee.