chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sinds 22 december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht.

  Deze richtlijn is bindend en bepaalt: 

  • dat de websites en mobiele apps van overheidsinstanties toegankelijk moeten zijn voor iedereen. De timings en deadlines hiervoor zijn:
   • Bestaande websites, gepubliceerd vóór :  
   • Nieuwe websites, gepubliceerd vanaf  : 
   • Mobiele apps: 
  • wat die toegankelijkheid concreet inhoudt
  • dat elke website en mobiele applicatie een toegankelijkheidsverklaring moet hebben
  • hoe er gemonitord en gerapporteerd moet worden.

  Juridische omzetting

  Alle lidstaten hebben de Europese richtlijn verplicht moeten opnemen in hun eigen beleid. Vlaanderen zette de richtlijn om in het Bestuursdecreet.

  Toepassingsgebied

  Alle websites en mobiele applicaties van overheidsdiensten moeten digitaal toegankelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor websites van het federaal, Vlaams en gemeentelijk niveau, maar ook voor organisaties die aan welbepaalde criteria voldoen. Welke organisaties moeten ook voldoen?

  • organisaties met als doel te voorzien in behoeften van algemeen belang;
  • organisaties met een rechtspersoonlijkheid;
  • organisaties die voor het merendeel door de overheden gefinancierd worden, een beheer hebben dat onder toezicht staat van die overheden of over een bestuursorgaan/toezichtsorgaan beschikken waarvan meer dan de helft van de leden bestaat uit vertegenwoordigers van overheden of andere publiekrechtelijke instanties.

  Uitzonderingen

  De onderstaande content op websites of in apps moet niet voldoen aan alle toegankelijkheidsvereisten:

  Formaat
  Voorbeelden

  Kantoorbestandsformaten (Word, Excel, pdf, ...) die oorspronkelijk niet bedoeld zijn voor online gebruik maar wel online beschikbaar worden gemaakt, op voorwaarde dat:

  • ze vóór 23 september 2018 op de website werden geplaatst
  • ze geen informatie bevatten die nodig is voor de actieve administratieve processen van de overheidsdienst of -organisatie
  Pdf-documenten die vóór 23 september 2018 op de website werden geplaatst, op voorwaarde dat ze geen informatie bevatten over de sollicitatieprocedure bij het lokale bestuur

  Media die live wordt uitgezonden of gebaseerd is op tijd

  Let op: tot 23 september 2020 wordt er nog een uitzondering gemaakt voor vooraf opgenomen media die is gebaseerd op tijd. Na 23 september vervalt deze uitzondering. 

  Live audio of een videoreportage, promotie- of campagnefilmpjes

  Inhoud van derden, op voorwaarde dat die niet gefinancierd, ontwikkeld of beheerd wordt door de lokale overheid

  Automatisch ingevoerde advertenties of blogs

  Archieven, op voorwaarde dat de inhoud niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen, en niet meer wordt bijgewerkt na 23 september 2019

  Gearchiveerde nieuwsberichten of blogartikels

  Online kaarten en –karteringsdiensten, op voorwaarde dat de kaarten die bestemd zijn voor navigatie, de essentiële informatie ook bieden op een toegankelijke manier 

  Een kaartje met de ligging van het gemeentebestuur - als de bereikbaarheid van het gemeentebestuur op kaart wordt aangeduid, moet er ook een alternatieve toegankelijke beschrijving worden voorzien

  Reproducties van erfgoedstukken die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt, in functie van de bewaring van het stuk, de authenticiteit van de reproductie, gebrek aan een geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossing om teksten om te zetten, … 

  Een scan van een oud manuscript

  Inhoud van websites die beschikbaar is voor een beperkt aantal personen, tot die inhoud ingrijpend wordt herzien of content die alleen mobiel beschikbaar is en werd ontwikkeld voor een gesloten gebruikersgroep

  Let op: deze uitzondering geldt niet meer na 23 september 2019.

  Het intranet van de administratieve gemeentedienst

  Een mobiele applicatie voor parkeerwachters

  Onevenredige last

  Naast de bovenstaande uitzonderingen kan een overheidsinstantie (lokaal bestuur of gesubsidieerde vzw) beslissen dat het een 'onevenredige last' is om bepaalde delen van een website of mobiele applicatie toegankelijk te maken. Deze beslissing is afhankelijk van de volgende criteria:

  • de omvang, de middelen en de aard van de overheidsdienst of -organisatie
  • de geraamde kosten en baten in verhouding tot de voordelen voor personen met een beperking
  • de frequentie en de duur van het gebruik van de specifieke website of mobiele applicatie

  Deze beslissing moet deel uitmaken van een toegankelijkheidsverklaring. Volgens de richtlijn webtoegankelijkheid is de overheidsdienst of -organisatie wel verplicht om zoveel mogelijk toegankelijke alternatieven te voorzien voor de ontoegankelijke delen. Een onevenredige last kan echter nooit te wijten zijn aan een gebrek aan prioriteit, tijd of kennis.

  Wat als je niet voldoet aan de voorschriften voor webtoegankelijkheid?

  Je organisatie of dienst is zelf verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van je digitale dienstverlening. Is je website niet toegankelijk? Beschrijf dan in de toegankelijkheidsverklaring aan welke criteria je niet voldoet. Geef ook aan welke maatregelen je gaat nemen. Als je digitale diensten niet toegankelijk zijn, heeft dat gevolgen voor de burgers maar ook voor je organisatie of dienst omdat je wettelijk niet in orde bent. 

  Gevolgen voor de burger

  Door een ontoegankelijke website kan niet elke burger je digitale informatie raadplegen. Om alle burgers te bedienen, is het belangrijk werk te maken van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.

  Hulp nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

  Wettelijk verplicht

  De bepalingen van de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties worden wettelijk verankerd in het Bestuursdecreet. Zodra het Bestuursdecreet in werking treedt, wordt het wettelijk verplicht zijn om toegankelijke digitale diensten aan te bieden.

  Er zal ook op regelmatige tijdstippen gemonitord worden. Deze monitoring is bovendien gekoppeld aan een verplichte rapportage naar Europa.

  Contact

  Dienst Diversiteitsbeleid, Agentschap Overheidspersoneel

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België
  E-mail
  Website