Diversiteit werkt

De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daar wil de dienst Diversiteitsbeleid werk van maken, samen met de minister van Bestuurszaken en de hele ambtelijke en politieke top. Lees meer over het Strategisch Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016-2020 en het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016 van de Vlaamse overheid.

Ontdek de dienst Diversiteitsbeleid ook op Facebook en Twitter.

Verslag Broodje Divers - Digitale toegankelijkheid

Het zijn twee drukke weken geweest op het vlak van Broodje Divers: we denken nog steeds terug aan Broodje Divers – MS en het volgende Broodje Divers heeft al plaatsgevonden. Deze keer hebben collega’s Katty, André en David ons heel wat bijgeleerd over digitale toegankelijkheid.

Vlaanderen gaat maximaal digitaal. Papier verdwijnt en steeds meer diensten moeten online beschikbaar zijn. Een goede reden om ervoor te zorgen dat alle websites gebruiksvriendelijk zijn, logisch opgebouwd, eenvoudig te raadplegen én toegankelijk voor mensen met een handicap. Onze drie collega’s legden ons met veel overgave uit waarom digitale toegankelijkheid voor hen zo belangrijk is.

Katty en David hebben beide een visuele handicap. Katty vertelde dat ze nog licht van donker kan onderscheiden en wat contrasten. Daarom gebruikt ze een uitleessoftware om met haar computer te werken en stelt ze alle handelingen met het toetsenbord. David kan nog iets meer zien en maakt gebruik van vergrotingssoftware. Hij kan zijn scherm lezen, mits het zo’n 28 keer vergroot is. André heeft een auditieve handicap. Hij getuigde dat hij in zijn job vooral via mail werkt, maar eens per week ook telefonisch, samen met een tolk.

Katty leerde ons in dit Broodje Divers dat het belangrijk is dat websites toetsenbordvriendelijk zijn. Van André weten we dat het belangrijk is dat filmpjes correct ondertiteld worden. Voor David is het tenslotte handig als er voldoende structuur is op een webpagina. Dit zijn een paar kleine handvaten die de drie getuigenissen ons hebben meegegeven, maar hetgeen ons het meeste bijblijft, zal vooral de noodzaak van digitale toegankelijkheid zijn.

Logo Broodje Divers

Verslag Broodje Divers - MS

Gisteren 14 juni organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid voor de 7e keer  (of was het de achtste? Wij zijn de tel alvast kwijt…) een ‘broodje divers’, een lunchontmoeting waarbij ervaringen van personen uit de kansengroepen centraal staan. Het thema van deze editie was multiple sclerose (ms). Luc De Jonghe, werkzaam in Antwerpen bij Financiën en Begroting, kwam getuigen over zijn ms, een ‘shitziekte’ zoals hij het verwoordde. Hij was echter niet alleen: zijn collega Sandy kwam mee en deelde haar ervaringen over hoe het is om met Luc samen te werken.

Luc is blij dat hij nog dagelijks kan gaan werken. Hij is positief en houdt de moed erin want anders, zo zegt hij, ga je te veel achteruit. Kiné en inspuitingen zijn een realiteit, maar hiertegenover staat wilskracht, een fijne werksfeer en het sterke thuisfront. Er kwamen ook heel wat boeiende reacties uit het publiek van lotgenoten en geïnteresseerde collega’s.

Gisteren was het trouwens een bijzondere editie van Broodje Divers, want voor de eerste keer volgde er iemand mee via teleconferencing (deze tel zijn we niet kwijt!). Dit was de ideale oplossing voor een minder mobiele collega die vanuit het Arenberggebouw werkt. Goed geluid, mooi beeld en een vlekkeloze verbinding: een waardig alternatief dus voor iedereen die zich minder goed kan verplaatsen en een optie die we in de toekomst zeker opnieuw zullen aanbieden.

Conclusie: een geslaagd Broodje Divers. Hopelijk mogen we jou een volgende keer ook verwelkomen!

Logo Broodje Divers

Interactieve reflectievoormiddagen "Onbeperkt aan de slag"

Op 3 juni 2016 trapte de dienst Diversiteitsbeleid met een 45-tal collega’s de nieuwe reeks interactieve reflectievoormiddagen “Onbeperkt aan de slag” in gang in het VAC Leuven. Het onderwerp van de dag  was het concept “redelijke aanpassingen”. Flexibele werkuren? Een ergonomische stoel voor thuiswerk? Met de taxi naar kantoor? Slapen op het werk? Werkgevers zijn verplicht om redelijke aanpassingen te bieden voor medewerkers met een handicap of chronische ziekte. Doen ze dat niet, is dat (indirecte) discriminatie. Maar wat is redelijk? Wat is onredelijk? En hoe passen we dit idee toe bij de Vlaamse overheid? Het verslag van de voormiddag kan je hier nalezen.

Beleidskader transgenderbeleid

De Vlaamse overheid pakt de tewerkstelling van transgenders aan en werkt aan een (trans)genderbeleid. Het Transgender Infopunt screende de Vlaamse overheid als werkgever op transgendervriendelijkheid en stelde een reeks actiepunten voor. Zij putten uit een brede expertise rond dit thema en goede voorbeelden uit het buitenland. Met deze samenwerking geeft de Vlaamse overheid een duidelijk signaal dat ze investeren in het thema genderidentiteit en -expressie.

De juridische en maatschappelijke positie van transgenders in België zit in de top 3 in een Europese vergelijking. Toch blijkt het vinden en behouden van werk voor transgender moeilijk te zijn in België. Op vlak van tewerkstelling zijn maatregelen dus gewenst. Het is onze verantwoordelijkheid om een gunstig klimaat te scheppen, zodat transgenders hun identiteit kunnen beleven zoals ze dat zelf wensen op de werkvloer.

“De Vlaamse overheid pakt hiermee een belangrijk probleem aan. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt immers dat de helft van alle transgenders in België discriminatie ervaart tijdens het zoeken naar werk, en een kwart wanneer ze aan het werk zijn. België scoort hiermee het slechtste in Europa. Het mogelijke pestgedrag of de ervaren  discriminatie kan een levenslange impact hebben op het zelfvertrouwen en de arbeidsdeelname van de persoon in kwestie. Deze maatregelen zijn dus geen overbodige luxe,” zegt Joz Motmans van het Transgender Infopunt

Tijdens de screening van het Transgender Infopunt bleken er al goede praktijken aanwezig te zijn binnen de organisatie. Het digitale netwerk Overuit zorgt voor een platform waarin het onderwerp bespreekbaar is en waar collega’s hun vragen of opmerkingen kunnen meegeven aan het management. Verder zijn er richtlijnen over hoe vacatureberichten genderneutraal moet opstellen en wat genderneutrale communicatie betekent. In een recente campagne rond arbeidsmarktcommunicatie getuigt ook een transgendercollega over haar ervaring bij de Vlaamse overheid. Vorig jaar schrapte de Vlaamse overheid ‘m/v’ uit haar vacatures. Geslacht, gender, genderidentiteit en genderexpressie mogen geen rol spelen bij werving en selectie. Geen reden dus om hier naar te verwijzen. Als vervolg op deze genderneutrale maatregel zet de Vlaamse overheid nu haar genderbeleid verder en ontwikkelt initiatieven om tewerkstelling van transgenders te ondersteunen.

Belangrijke actiepunten die het Transgender Infopunt naar voor schuift, zijn het voorzien van interne opleidingen over  het thema, het voorzien van psychologische begeleiding van medewerkers in transitie en het verhelderen van de polis van de hospitalisatieverzekering. Op administratief vlak moeten officiële geslachtsveranderingen duidelijk en discreet geïmplementeerd worden, zonder gevolgen voor de transgendermedewerker en met een maximaal respect voor privacy.

“The initiative of the Flemish government is an important contribution for creating trans-inclusive workplaces. We call upon the Flemish government to now show political leadership and implement the recommendations as soon as possible. It has every reason to do so, as Belgium came third to last in trans-related employment discrimination in an EU Fundamental Rights Agency LGBT survey.” – Transgender Europe

Het rapport "genderidentiteit en genderexpressie" vind je hier.

Iedereen met vragen over transgenderthema kan terecht op www.transgenderinfo.be of het gratis nummer 0800 96 316.

Reflectievoormiddag "Onbeperkt aan de slag"

Na de studiedag “Onbeperkt aan de slag” in 2015, nodigt de Dienst Diversiteitsbeleid je uit voor het vervolg: een reeks interactieve reflectievoormiddagen over de tewerkstelling van personen met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid. Elke voormiddag staat in het teken van een ander onderwerp en wordt ingeleid door een spreker. Aansluitend gaan we samen aan de slag.

Op vrijdag 3 juni gaat de reeks van start. Op het programma dan: redelijke aanpassingen. Flexibele werkuren? Een ergonomische stoel voor thuiswerk? Met de taxi naar kantoor? Slapen op het werk? Werkgevers zijn verplicht om redelijke aanpassingen te bieden voor medewerkers met een handicap of chronische ziekte. Doen ze dat niet, is dat (indirecte) discriminatie. Maar wat is redelijk? Wat is onredelijk? En hoe passen we dit idee toe bij de Vlaamse overheid?

Annelies D’Espallier, in 2015 gepromoveerd over dit onderwerp en nu ombudsvrouw gender bij de Vlaamse Ombudsdienst, licht het concept van “redelijke aanpassingen” toe. Aansluitend brengen we de praktijken binnen de Vlaamse overheid in kaart. Wat gaat goed en wat kan nog beter? Werk mee aan een Vlaamse overheid die gelijke kansen geeft aan iedereen!

Praktisch: vrijdag 3 juni, 9u30-12u30 met aansluitend een broodjeslunch. Locatie: VAC Leuven (lokaal volgt). Deelname is gratis, schrijf je in voor 27 mei.