Diversiteit werkt

De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daar wil de dienst Diversiteitsbeleid werk van maken, samen met de minister van Bestuurszaken en de hele ambtelijke en politieke top. Lees meer over het Strategisch Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016-2020 en het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016 van de Vlaamse overheid.

Ontdek de dienst Diversiteitsbeleid ook op Facebook en Twitter.

SAVE THE DATE - Dag van de Migrant 2016

Logo Dag van de Migrant

Dienst- en hulpverleners komen steeds vaker in contact met een anderstalig publiek. Nederlands vormt voor anderstaligen te vaak een drempel om deel te nemen aan het maatschappelijke leven en om gebruik te maken van dienstverlening.

Hoe zorgen we ervoor dat de Nederlandse taal niet langer een belemmering vormt? En hoe maken we van Nederlands een gemeenschappelijke, verbindende taal?

Op 15 december, naar aanleiding van Dag van de Migrant, proberen we op deze en andere vragen een antwoord te formuleren.

Welke rol speelt het Nederlands binnen een samenleving met steeds grotere talendiversiteit?

Hoe kan de overheid het Nederlands promoten?

Op welke manier kan de overheid taaldrempels wegwerken?

Hoe kan de Vlaamse overheid een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening voorzien aan alle burgers?

Met enkele workshops en praktijkvoorbeelden willen we inspiratie geven om met dit actuele en boeiende thema aan de slag te gaan.

Voor wie?

Iedereen die in zijn dagelijks werk in contact komt met een meertalig publiek. Maar ook beleidsmakers, stafmedewerkers en leidinggevenden of teamverantwoordelijken van een meertalig team.

Praktisch

De inspiratie dag vindt plaats op donderdag 15 december 2016 in het VAC in Leuven. Deze locatie bevindt zich op wandelafstand van het station en is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. 

Hou de hele dag vrij want in de namiddag laten we de grappen van Bert Gabriëls op je los!

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven volgt.

Deze dag wordt georganiseerd door de dienst Diversiteitsbeleid en het Departement Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid.

"Zie je wel? Hoe we kijken naar handicap en chronische ziekte op het werk". Uitnodiging 2de sessie reflectievoormiddagen "Onbeperkt aan de slag"

Na een sessie over redelijke aanpassingen op 3 juni in het VAC Leuven is het tijd voor het vervolg van de reeks reflectievoormiddagen “Onbeperkt aan de slag”. Deze keer onder de titel: Zie je wel? Kijken naar handicap en chronische ziekte op het werk.

“Ze zijn vaker ziek”, “ze hebben aangepast werk nodig”, “ze zijn juist extra gemotiveerd” – het zijn veelgehoorde percepties over personen met een handicap of chronische ziekte. Hoe denken leidinggevenden, HR-medewerkers en collega’s over personen met een handicap of chronische ziekte op de werkvloer? Hoe denken ze er zelf over? Hoe beïnvloedt de beeldvorming uit de media hoe we omgaan met handicap of chronische ziekte en werk? En moeten we daar iets aan doen?

Voer voor discussie op de tweede reflectievoormiddag “Onbeperkt aan de slag” op vrijdag 28 oktober 2016 in het VAC Gent. Dr. Tina Goethals (UGent) en Elisabeth Auer (UCBO) zullen een recent onderzoek over percepties van handicap en chronische ziekte binnen de Vlaamse overheid voorstellen. Aansluitend gaan we samen aan de slag met de resultaten van het onderzoek: hoe ervaren wij vastgeroeste percepties? Hoe kunnen we vooroordelen counteren zonder te beleren? Welke acties zijn nodig zodat iedereen in goede omstandigheden aan de slag kan blijven? 

Heb je zelf een handicap of chronische ziekte, werk je samen, ondersteun je of geef je leiding aan collega’s met een handicap of chronische ziekte bij de Vlaamse overheid? Wees welkom!

Praktisch: de reflectievoormiddag gaat door op vrijdag 28 oktober, 10u-12u30 met aansluitend een broodjeslunch. Locatie: VAC Gent, zaal Leo Baekelandt. Deelname gratis, inschrijven verplicht voor 21 oktober. Schrijf je hier in.

Graag tot dan!

SAVE THE DATE - Hou ook alvast vrijdag 2 december 2016 vrij in je agenda. Naar aanleiding van de Internationale dag van personen met een handicap staat de derde sessie van de reeks reflectievoormiddagen dan in het teken van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Locatie: Ellipsgebouw Brussel.

Beslissing Voorzitterscollege i.v.m. koppentelling personen met een handicap of chronische ziekte

Het Voorzitterscollege besliste tijdens de zitting van 8 september 2016 dat in geval van werving (ontstaan nieuwe arbeidsrelatie) van personen met een handicap of chronische ziekte deze niet langer meetellen bij het aantal koppen (verslag van de zitting). Ze worden niet uitgesloten van de budgettaire besparing. De beslissing van het Voorzitterscollege kwam er naar aanleiding van een aanbeveling van Unia die de negatieve effecten van de besparingsmaatregelen hekelde in het bijzonder voor deze doelgroep.

Deze bijkomende uitsluiting bij nieuwe aanwervingen van personen met een handicap of chronische ziekte is een extra stimulans om te opteren voor kandidaten uit deze doelgroep. Hieronder geven we enkele voorbeelden hoe u de beslissing van het Voorzitterscollege kunt gebruiken:

  • Instroom: heeft uw entiteit nog marge op loonkredieten maar niet meer op het aantal nieuwe personeelsleden voor aanwervingen? Dan kunt u dankzij deze nieuwe regeling alsnog een kandidaat met een handicap of chronische ziekte in dienst nemen. U kan dit ook combineren met de regeling inzake Voorbehouden betrekking.
  • Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO): tot nog toe kon een entiteit reeds gratis een persoon met een handicap of chronische ziekte in dienst nemen gedurende maximaal 52 weken. Na deze periode was u dan wel verplicht aan de betrokkene een contract van bepaalde duur aan te bieden, waardoor deze vanaf dat tijdstip als personeelslid werd meegeteld.
    Indien deze persoon echter onder de definitie van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte ressorteert, zal deze persoon door de beslissing van het Voorzitterscollege echter ook na aanwerving niet meegeteld worden in de opvolging van de besparingsdoelstellingen.

Voor meer informatie en advies op maat kunt u terecht bij dienst Diversiteitsbeleid.

Bonte Bende

Wedstrijd Bonte Bende

De dienst Diversiteitsbeleid gaat op zoek naar het meest diverse team van de Vlaamse overheid! Overtuig ons van de mix van interesses, geslacht, talenten, afkomst, leeftijden… binnen je dienst/team en maak zo kans op een mooie prijs. Inzenden kan tot 31 oktober 2016.

Schrijf je hier in

Vernissage geVOELige kunst

Van 29 september tot en met 28 oktober 2016 organiseren de kunstenaarsverenigingen Artificium vzw en Kunst Zonder Zien, in samenwerking met de dienst Diversiteitsbeleid, de kunsttentoonstelling ‘geVOELige kunst’. In het Boudewijngebouw zal je in deze periode zowel op de benedenverdieping als op de eerste verdieping objecten uit de tentoonstelling kunnen bewonderen. De tentoonstelling brengt ziende en slechtziende kunstenaars samen onder één dak, om zo het publiek en de kunstenaars onderling te laten aanvoelen hoe zij elkaars kunst ervaren. Kom gerust eens langs! De inkom is gratis.

Je bent van harte welkom op de vernissage op 29 september van 17.00 tot 19.00 uur aan de koffiebar in het Boudewijngebouw. Schrijf je hier in voor 22/9.

geVOELige kunst