Diversiteit werkt

De Vlaamse overheid wil voor alle burgers en organisaties een voorbeeld zijn op het gebied van gelijke kansen en diversiteit. Daar wil de dienst Diversiteitsbeleid werk van maken, samen met de minister van Bestuurszaken en de hele ambtelijke en politieke top. Lees meer over het Strategisch Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016-2020 en het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2016 van de Vlaamse overheid.

Ontdek de dienst Diversiteitsbeleid ook op Facebook en Twitter.

Beslissing Voorzitterscollege i.v.m. koppentelling personen met een handicap of chronische ziekte

Het Voorzitterscollege besliste tijdens de zitting van 8 september 2016 dat in geval van werving (ontstaan nieuwe arbeidsrelatie) van personen met een handicap of chronische ziekte deze niet langer meetellen bij het aantal koppen (verslag van de zitting). Ze worden niet uitgesloten van de budgettaire besparing. De beslissing van het Voorzitterscollege kwam er naar aanleiding van een aanbeveling van Unia die de negatieve effecten van de besparingsmaatregelen hekelde in het bijzonder voor deze doelgroep.

Deze bijkomende uitsluiting bij nieuwe aanwervingen van personen met een handicap of chronische ziekte is een extra stimulans om te opteren voor kandidaten uit deze doelgroep. Hieronder geven we enkele voorbeelden hoe u de beslissing van het Voorzitterscollege kunt gebruiken:

  • Instroom: heeft uw entiteit nog marge op loonkredieten maar niet meer op het aantal nieuwe personeelsleden voor aanwervingen? Dan kunt u dankzij deze nieuwe regeling alsnog een kandidaat met een handicap of chronische ziekte in dienst nemen. U kan dit ook combineren met de regeling inzake Voorbehouden betrekking.
  • Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO): tot nog toe kon een entiteit reeds gratis een persoon met een handicap of chronische ziekte in dienst nemen gedurende maximaal 52 weken. Na deze periode was u dan wel verplicht aan de betrokkene een contract van bepaalde duur aan te bieden, waardoor deze vanaf dat tijdstip als personeelslid werd meegeteld.
    Indien deze persoon echter onder de definitie van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte ressorteert, zal deze persoon door de beslissing van het Voorzitterscollege echter ook na aanwerving niet meegeteld worden in de opvolging van de besparingsdoelstellingen.

Voor meer informatie en advies op maat kunt u terecht bij dienst Diversiteitsbeleid.

Bonte Bende

Wedstrijd Bonte Bende

De dienst Diversiteitsbeleid gaat op zoek naar het meest diverse team van de Vlaamse overheid! Overtuig ons van de mix van interesses, geslacht, talenten, afkomst, leeftijden… binnen je dienst/team en maak zo kans op een mooie prijs. Inzenden kan tot 31 oktober 2016.

Schrijf je hier in

Vernissage geVOELige kunst

Van 29 september tot en met 28 oktober 2016 organiseren de kunstenaarsverenigingen Artificium vzw en Kunst Zonder Zien, in samenwerking met de dienst Diversiteitsbeleid, de kunsttentoonstelling ‘geVOELige kunst’. In het Boudewijngebouw zal je in deze periode zowel op de benedenverdieping als op de eerste verdieping objecten uit de tentoonstelling kunnen bewonderen. De tentoonstelling brengt ziende en slechtziende kunstenaars samen onder één dak, om zo het publiek en de kunstenaars onderling te laten aanvoelen hoe zij elkaars kunst ervaren. Kom gerust eens langs! De inkom is gratis.

Je bent van harte welkom op de vernissage op 29 september van 17.00 tot 19.00 uur aan de koffiebar in het Boudewijngebouw. Schrijf je hier in voor 22/9.

geVOELige kunst

Verslag Broodje Divers - Digitale toegankelijkheid

Het zijn twee drukke weken geweest op het vlak van Broodje Divers: we denken nog steeds terug aan Broodje Divers – MS en het volgende Broodje Divers heeft al plaatsgevonden. Deze keer hebben collega’s Katty, André en David ons heel wat bijgeleerd over digitale toegankelijkheid.

Vlaanderen gaat maximaal digitaal. Papier verdwijnt en steeds meer diensten moeten online beschikbaar zijn. Een goede reden om ervoor te zorgen dat alle websites gebruiksvriendelijk zijn, logisch opgebouwd, eenvoudig te raadplegen én toegankelijk voor mensen met een handicap. Onze drie collega’s legden ons met veel overgave uit waarom digitale toegankelijkheid voor hen zo belangrijk is.

Katty en David hebben beide een visuele handicap. Katty vertelde dat ze nog licht van donker kan onderscheiden en wat contrasten. Daarom gebruikt ze een uitleessoftware om met haar computer te werken en stelt ze alle handelingen met het toetsenbord. David kan nog iets meer zien en maakt gebruik van vergrotingssoftware. Hij kan zijn scherm lezen, mits het zo’n 28 keer vergroot is. André heeft een auditieve handicap. Hij getuigde dat hij in zijn job vooral via mail werkt, maar eens per week ook telefonisch, samen met een tolk.

Katty leerde ons in dit Broodje Divers dat het belangrijk is dat websites toetsenbordvriendelijk zijn. Van André weten we dat het belangrijk is dat filmpjes correct ondertiteld worden. Voor David is het tenslotte handig als er voldoende structuur is op een webpagina. Dit zijn een paar kleine handvaten die de drie getuigenissen ons hebben meegegeven, maar hetgeen ons het meeste bijblijft, zal vooral de noodzaak van digitale toegankelijkheid zijn.

Logo Broodje Divers

Verslag Broodje Divers - MS

Gisteren 14 juni organiseerde de dienst Diversiteitsbeleid voor de 7e keer  (of was het de achtste? Wij zijn de tel alvast kwijt…) een ‘broodje divers’, een lunchontmoeting waarbij ervaringen van personen uit de kansengroepen centraal staan. Het thema van deze editie was multiple sclerose (ms). Luc De Jonghe, werkzaam in Antwerpen bij Financiën en Begroting, kwam getuigen over zijn ms, een ‘shitziekte’ zoals hij het verwoordde. Hij was echter niet alleen: zijn collega Sandy kwam mee en deelde haar ervaringen over hoe het is om met Luc samen te werken.

Luc is blij dat hij nog dagelijks kan gaan werken. Hij is positief en houdt de moed erin want anders, zo zegt hij, ga je te veel achteruit. Kiné en inspuitingen zijn een realiteit, maar hiertegenover staat wilskracht, een fijne werksfeer en het sterke thuisfront. Er kwamen ook heel wat boeiende reacties uit het publiek van lotgenoten en geïnteresseerde collega’s.

Gisteren was het trouwens een bijzondere editie van Broodje Divers, want voor de eerste keer volgde er iemand mee via teleconferencing (deze tel zijn we niet kwijt!). Dit was de ideale oplossing voor een minder mobiele collega die vanuit het Arenberggebouw werkt. Goed geluid, mooi beeld en een vlekkeloze verbinding: een waardig alternatief dus voor iedereen die zich minder goed kan verplaatsen en een optie die we in de toekomst zeker opnieuw zullen aanbieden.

Conclusie: een geslaagd Broodje Divers. Hopelijk mogen we jou een volgende keer ook verwelkomen!

Logo Broodje Divers