chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veelgestelde vragen Dosis

  Wat is DOSIS?

  DOSIS staat voor Dossier Status Informatie Systeem en is de naam van de nieuwe bouwsteen die de minimum-informatie m.b.t. de aanwezigheid en de status van een dossier bij een Vlaamse of lokale overheidsdienst zal verzamelen en ontsluiten.

  DOSIS zal raadpleegbaar zijn via een API die door verschillende loketten of (mobile) devices kan worden aangesproken. Het e-loket voor ondernemers (VLAIO) vormt de eerste belangrijke businesscase die DOSIS zal oproepen en dus de DOSIS informatie zal ontsluiten voor het grote publiek.

  Voor wie is DOSIS bedoeld?

  DOSIS als toepassing heeft een meervoudig doelpubliek:

  • Elektronische loketten van overheden, …. die hun klanten (ondernemers) graag een centraal en actueel overzicht willen geven van lopende dossiers. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht.
  • Aanleverende agentschappen die dossierstatusinformatie willen ontsluiten via een centraal medium als DOSIS.
  Hoe werkt DOSIS?

  DOSIS wordt gebouwd volgens het push model, wat betekent dat alle deelnemende entiteiten de dossierstatus informatie centraal aanleveren. Dit model biedt de meeste garantie op een robuuste, performante en schaalbare oplossing. Het heeft een aantal belangrijke extra troeven, nl. de mogelijkheid om business logica te voorzien (validatie en verrijking), de mogelijkheid tot het analyseren van bedrijfsinformatie, alsook de verplichte synchronisatie met KBO-TAP.

  DOSIS kan gevoed worden via:

  • Integratie met de API waarmee één enkele dossier status of een CSV-bestand met een lijst van dossier statussen kan opgeladen worden.
  • Opladen van een CSV-bestand via de DOSIS website, bv. ingeval de infrastructuur van de toeleverancier (nog) niet toelaat om real-time berichten door te sturen of voor het initieel opladen van dossier statussen.
  Hoe actueel is DOSIS ?

  In de samenwerking met aanleverende agentschappen wordt gestreefd naar een zo accuraat mogelijke status van de dossiers. Dit betekent dat er wordt ingezet op real-time updates van dossiers, waar de back-office systemen van deze agentschappen dit toelaten. Waar dit niet mogelijk is wordt gewerkt met een nachtelijke update van statussen in bulk.

  Wat is de link met IPDC (of deVlaamse DienstverleningsCataloog)?

  Dossierstatussen zijn in DOSIS gekoppeld aan maatregelen. Een dossier is in deze redenering een manifestatie van een specifieke dienstverleningsvorm (ook wel ‘product’ genoemd). Voor het catalogeren van mogelijke producten wordt de centrale bron of indeling gebruikt van IPDC.

  Hoe werkt Single Sign On?

  Onder Single Sign On op DOSIS verstaan we het doorklikken (met behoud van identiteit en rechten) naar de details van het dossier in de toepassing van het betrokken agentschap. Aangezien de details van dossiers steeds in de bronsystemen blijven is dit noodzakelijk.

  Status-codes ? Mijn interne applicatie-status is verschillend van wat DOSIS toont

  Om een generieke statusindicatie te kunnen geven over alle dossiers heen wordt in DOSIS met een aantal meta statussen gewerkt, Vlaamse Fases genaamd. Daarnaast worden een aantal detailstatusvelden voorzien

  Wie is al aangesloten op DOSIS?

  Momenteel zijn 6 Vlaamse agentschappen aangesloten op DOSIS: Agentschap Innoveren en Ondernemen, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Departement Werk en Sociale Economie, de Vlaamse Belastingdienst en Flanders Investment and Trade.

  Wordt er in DOSIS privacygevoelige informatie bewaard?

  DOSIS slaat enkel de ‘meta-informatie’ op over de aanwezigheid van een dossier en de status van het dossier. Voor de effectieve inhoud van het dossier wordt met een doorverwijzing gewerkt naar het bronsysteem.

  Inzage in DOSIS als dossier-overzicht wordt geregeld door de bronsystemen die bij de aanlevering van de dossierstatusgegevens bepalen welke gebruikers met welke specifieke rollen de dossierstatussen kunnen zien en van daaruit kunnen doorklikken naar de detailgegevens van het dossier in het bronsysteem. Er kan hierbij met Single Sign On of met een aparte authenticatie/autorisatie gewerkt worden.

  Voor de opslag en de centralisatie van de dossierstatusgegevens heeft DOSIS een machtiging ontvangen van VTC, voor ondernemingsdossiers.  Voor burgerdossiers wordt er ook aan een oplossing gewerkt om hetzelfde overzicht te kunnen genereren.  In dit laatste geval zal er minder met centrale opslag worden gewerkt en dus meer met ophalen van de informatie in-real-time.

  Is dossierinformatie, opgeladen in DOSIS, beveiligd?

  Dossierinformatie opgeladen is DOSIS is beveiligd door encryptie, zowel in rust als in transport van en naar de DOSIS databank. Daarnaast is de toegang tot de database gelimiteerd en ook streng beveiligd. Door deze veiligheidsmaatregelen zijn de gegevens met betrekking tot dossierstatus veilig. Het raadplegen van de informatie aan ontsluitingskant is ook enkel mogelijk mits de juiste rechten.

  Is DOSIS interessant voor mij als (lokale) overheid?

  De DOSIS API is een ideale component om op een snelle, kost efficiënte en veilige manier dossier statussen met doorverwijzingen aan te bieden via eigen toepassingen zoals elektronische loketten, portalen en websites. DOSIS kan worden ‘ingeplugged’ in deze toepassingen en garandeert zo meteen ook dat de dossierstatusinformatie die op die manier wordt ontsloten synchroon is met de status van het dossier in het bronsysteem waarin het wordt beheerd.

  Kan enkel de betrokken onderneming DOSIS inkijken ?

  De toegang tot dossier statussen en doorverwijzingen naar details van dossiers in de bronsystemen worden geregeld via rechten en rollen. Deze rechten en rollen worden bepaald door de aanleverende agentschappen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zullen dossiers niet-publiek zijn en bijgevolg enkel toegankelijk zijn door de betrokken ondernemingen.

  Hoe kan ik aansluiten op DOSIS?

  Heb je onze DOSIS-informatiepagina’s gelezen en wil je aansluiten op DOSIS? Neem contact op met de Helpdesk Informatie Vlaanderen: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be of tel. 09 276 15 00, elke werkdag van 8u tot 19u.  Zij brengen je vervolgens in contact met het DOSIS-team om je te begeleiden in je aansluiting op DOSIS.

  Wie contacteer ik in geval van vragen of problemen met DOSIS?

  Voor alle vragen in verband met DOSIS of het melden van eventuele problemen bij het gebruik van DOSIS neem je contact op met de Helpdesk Informatie Vlaanderen: digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be of tel. 09 276 15 00, elke werkdag van 8u tot 19u.