chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Drukwerk

  De productgroep drukwerk omvat zowat alle drukwerk dat u als overheid kan aankopen, ongeacht het bedrukte materiaal. Folders, affiches en jaarverslagen –die wellicht de grootste aankopen van drukwerk vertegenwoordigen- vallen onder het toepassingsgebied, maar ook minder voor de hand liggend drukwerk zoals bedrukte balpennen, cd-roms en textiel maken deel uit van deze productgroep.

  Door het opnemen van de passende duurzaamheidscriteria in het bestek, kan u vrijwel alle overheidsopdrachten voor drukwerk, mits een beperkte inspanning, op een juridisch correcte manier verduurzamen. Rekening houdende met de grote verschillen die er kunnen bestaan tussen de soorten drukwerk, de te bedrukken materialen en de drukprocedés, zijn de meeste criteria die voor deze productgroep voorhanden zijn niet volledig kant en klaar. U zal de criteria dus nog concreet moeten afstemmen op maat van uw opdracht voor drukwerk. De informatie en de criteria die u hieronder worden aangeboden, maken het echter mogelijk om op een eenvoudige wijze, en mits een beperkte tijdsinvestering, passende criteria te bepalen voor uw concrete opdracht.

  Indien de te bedrukken oppervlakte papier is, dient u de criteria voor de productgroep papierproducten in het bestek op te nemen.

  Indien de te bedrukken oppervlakte textiel is, dient u de criteria voor de productgroep textiel en kleding in het bestek op te nemen.

  Productfiche drukwerk

  De Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling stelde in samenwerking met de Vlaamse overheid een productfiche op voor het duurzaam aankopen van drukwerk. De ‘fiche Drukwerk’ bevat de nodige informatie en modelbepalingen om uw aankoop van drukwerk op een eenvoudige en juridisch correcte manier te verduurzamen. In principe kan u de productfiche toepassen op alle aankopen van drukwerk.

  Aandachtspunten bij de productfiche

  Afhankelijk van het drukwerk dat u wenst aan te kopen, dienen de duurzaamheidscriteria soms aangepast te worden en beschikt u over andere duurzame keuzes. Welk drukprocedé voor uw opdracht het meest duurzaam is, hangt bijvoorbeeld af van de oplage die u voor het drukwerk voorziet. Hoewel de criteria en de te kiezen opties niet volledig vaststaan, bevat de fiche wel de nodige informatie om duurzame keuzes te maken en passende criteria in het bestek op te nemen. De tijd en inspanning die u hiervoor nodig hebt, zijn vrij beperkt. Wel doet u er goed aan om de gehele fiche in zijn geheel door te nemen alvorens van start te gaan.

  Op basis van ervaring en expertise binnen de Vlaamse overheid raden wij aan om onderstaand criterium anders te omschrijven in geval u het opneemt in het bestek. Het criterium blijft in de geest wel hetzelfde.

  Verpakkingsmateriaal (criterium 5.8 onder technische specificaties)

  Betreffende de eventuele verpakking van het drukwerk gelden volgende vereisten:

  • De hoeveelheid verpakking wordt zoveel mogelijk beperkt
  • Verpakkingen zijn ofwel herbruikbaar, of bestaan (gedeeltelijk of volledig indien papier en karton) uit gerecycleerd materiaal en/of materialen afkomstig uit hernieuwbare bronnen
  • Alle verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig met de hand te scheiden in recycleerbare delen van één materiaal (bijv. karton, papier, kunststof, textiel)

   Aanvullende info: marktinformatie, tips, valkuilen

   Alvorens over te gaan tot het uitschrijven van een opdracht gaat u best na of gedrukte communicatiedragers wel de meest efficiënte wijze zijn om uw boodschap te verspreiden. In heel wat gevallen bereikt u een sterker effect door bv. digitaal te communiceren, of een beknopte gedrukte boodschap met digitaal beschikbare informatie te combineren. Durf uw behoefte dus zeker in vraag te stellen.

   Breng vooraf goed de nodige aantallen van uw drukwerk in kaart. Vermijd overschotten. Dit kan bv. door het drukwerk op voorhand te laten bestellen.

   Door zoveel mogelijk te opteren voor standaard papierformaten, kunnen ‘snijverliezen’ tot een minimum worden beperkt. Hou hier ook rekening mee bij het maken van het ontwerp. Indien u werkt met een externe ontwerper, kunt u hem via het bestek van de ontwerpopdracht opleggen om een ontwerp te maken op de afmetingen van één van de standaardformaten. Indien uw ontwerpopdracht reeds gesloten is (of u bijvoorbeeld gebruik maakt van een raamcontract voor ontwerpen) kunt u de ontwerpfirma vragen om gebruik te maken van een standaard papierformaat.

   Verdere informatie en inspiratie voor het verduurzamen van uw opdrachten voor reproductieapparatuur kan u ook vinden in de in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde duurzaamheidscriteria voor drukwerk.

   Vragen - ondersteuning

   Voor vrijblijvend advies of bijkomende vragen kan u terecht bij het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten

   Monitoring

   De Vlaamse overheid heeft zichzelf in het kader van de Vlaamse actieplannen duurzame overheidsopdrachten en het meerjarenprogramma ‘Slagkrachtige overheid’ de doelstelling gesteld om 100% duurzaam aan te kopen tegen 2020. Opdrachten voor drukwerk ressorteren dikwijls tegelijkertijd ook onder het toepassingsgebied van een andere productgroep (het te bedrukken materiaal is bv. dikwijls papier of textiel). De Vlaamse overheid merkt die opdrachten voor drukwerk pas als duurzaam aan wanneer een aantal essentiële criteria m.b.t. het te bedrukken materiaal in het bestek zijn opgenomen (voor zover het te bedrukken materiaal papier of textiel is). Indien de opname van een bepaald criterium echter niet nuttig of mogelijk is in het kader van de concrete opdracht, hoeft u dit niet in het bestek op te nemen. In dat geval zal het niet opnemen van het criterium uiteraard niet leiden tot het aanmerken van de opdracht als niet-duurzaam. In het kader van de monitoring duurzame overheidsopdrachten die nagaat in welke mate de Vlaamse overheid reeds duurzaam aankoopt, zal gevraagd worden of uw overheidsopdrachten voor drukwerk die tegelijkertijd deel uitmaken van een andere productgroep (papier of textiel) de essentiële duurzaamheidscriteria bevatten. Als aankoper van de Vlaamse overheid doet u er daarom goed aan om te registreren of een opdracht voor drukwerk al dan niet de essentiële duurzaamheidscriteria bevat voor het te bedrukken materiaal (cf. beslissing van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 VR PV 2011/19).

   Essentiële duurzaamheidscriteria voor de productgroep papierproducten waarop wordt gemonitord.

   Essentiële duurzaamheidscriteria voor de productgroep textiel waarop wordt gemonitord.