chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Duurzame huisvesting

  Waardering van kantoorgebouwen

  Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid

  Rationeel ruimtegebruik, zuinig energie- en waterverbruik, aanwending van milieuvriendelijke materialen… in het streven naar duurzaamheid wil de Vlaamse overheid het goede voorbeeld geven. Vanuit deze ambitie zag in februari 2008 de handleiding Waardering van kantoorgebouwen – op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid het levenslicht. Een kleine drie jaar later verscheen eind 2010 de eerste herwerkte uitgave.

  De handleiding is oorspronkelijk vooral bedoeld voor intern gebruik bij de Vlaamse overheid. Het Facilitair Bedrijf hanteert ze bij de selectie van grote kantoorgebouwen. Ze maakt deel uit van elk bestek voor de bouw, renovatie of huur en is mee doorslaggevend bij de gunning. Daardoor is de handleiding ook een referentiedocument voor de bouwsector geworden.

  Maar in deze branche wijzigen wet- en regelgeving regelmatig en zijn de inzichten voortdurend in ontwikkeling. Het handboek wordt niet alleen dagelijks gebruikt en geëvalueerd, maar is ook getoetst aan verschillende binnen- en buitenlandse gebouwen die uitmunten in duurzaamheid. De resultaten van die toetsing zijn mee opgenomen in deze eerste actualisatie.

  De manier van werken is gelijk gebleven. Voor elk van de drie groepen van prestaties (leefbaarheid en welzijn; milieu en duurzaamheid; energie) kan een kantoorgebouw een score van 0 tot 4 verdienen. De individuele score per prestatiegroep resulteert in een finale score die we vertalen in een aantal sterren: van 0 voor kantoorgebouwen die enkel voldoen aan de minimale vereisten, tot 4 voor kantoorgebouwen die in hoge mate innovatieve, duurzame technolo­gieën integreren.

  Met de tweede uitgave van Waardering van kantoorgebouwen - op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse over­heid eindigt dit verhaal niet. De Vlaamse overheid houdt voortdurend de vinger op de pols en zal het document regelmatig herwerken. Ondertussen hoopt ze dat het op een zinvolle manier wordt ingeschakeld in de bouwsector en dat het zo bijdraagt aan een meer duurzame kantorenmarkt in Vlaanderen.

  Meer informatie

  Neem contact op via www.facilipunt.be.

  Wens je een gedrukte brochure te bestellen? Neem via mail contact op met het team Communicatie van Het Facilitair Bedrijf.