De Vlaamse overheid zet in op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten

Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht. Bij innovatieve overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid nieuwe innovatie ontwikkelen of neemt ze slimme eisen op in het bestek die het aanbieden van bestaande innovatieve oplossingen stimuleert.

Binnen het departement Economie, Wetenschap en Innovatie loopt het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Projectvoorstellen met een voldoende relevantie en potentiële innovatie impact kunnen rekenen op begeleiding en cofinanciering vanuit dit programma.

Cover PIO brochure