De Vlaamse overheid zet in op duurzame en innovatieve overheidsopdrachten

Duurzame overheidsopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht. Bij innovatieve overheidsopdrachten laat de aanbestedende overheid nieuwe innovatie ontwikkelen of neemt ze slimme eisen op in het bestek die het aanbieden van bestaande innovatieve oplossingen stimuleert.

Nieuws

Publicatie fiches duurzaam aankopen van materialen voor de herinrichting van gebouwen

Overheidsgebouwen zijn lange tijd in gebruik, maar worden binnenin voortdurend aangepast. O.a. omdat de functie van de ruimte wijzigt (bv. van bureauruimte naar vergaderruimte), omdat de werkregelingen wijzigen (bv. naar open landschapsbureaus in het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken) of omdat de samenstelling van de organisatie wijzigt (bv. meer personeelsleden door fusie). Overheden gebruiken dan ook heel wat materialen voor de herinrichting van gebouwen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse overheid fiches met informatie, aanbevelingen en voorbeeldclausules die u op weg helpen om uw aankopen van materialen voor de herinrichting voor gebouwen op een juridisch correcte manier te verduurzamen

Update ethische clausule overheidsopdrachten – MVO risico checker – oproep projectpartners

Overheden lopen het risico dat ze goederen aankopen die geproduceerd zijn in slechte sociale omstandigheden. Om dit risico in te perken, biedt het centraal aanspreekpunt duurzame overheidsopdrachten van het Facilitair Bedrijf reeds enige tijd een ethische clausule aan die aanbestedende overheden kunnen opnemen in de uitvoeringsvoorwaarden van hun overheidsopdrachten.
De ethische clausule werd recent uitgebreid met een aantal bijkomende fundamentele arbeidsnormen die een quasi-universele gelding kennen.

Vlaamse Regering keurt plan Overheidsopdrachten 2016-2020 goed met als klemtonen professionalisering, innovatie, duurzaamheid & toegang KMO’s

Op 29 januari keurde de Vlaamse Regering het Vlaams plan overheidsopdrachten goed voor de periode 2016-2020. Het doel is een strategisch en gecoördineerd beleid voor overheidsopdrachten tot stand te brengen bij de Vlaamse overheid. Het plan biedt de Vlaamse overheid een kader om professioneler aan te kopen. Een nog betere prijs-kwaliteitverhouding, lagere levenscycluskosten, innovatieve oplossingen en flexibele overheidsopdrachten die toelaten om een beroep te doen op het beste talent in de markt zijn slechts enkele van de beoogde resultaten.

Productgroepen Duurzame Overheidsopdrachten - Toevoeging ‘Compostvaten en vuilniszakken’

De productfiches voor het duurzaam aankopen van compostvaten en vuilniszakken kan u sinds kort raadplegen op de website duurzame overheidsopdrachten.
De productfiches zijn een realisering van het departement Kanselarij en Bestuur en bevatten alle nodige (markt-)informatie en modelbepalingen om uw opdrachten voor compostvaten en vuilniszakken op een eenvoudige en juridisch correcte manier te verduurzamen.

Handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten - actualisering

De handleiding duurzaamheidsoverwegingen bij overheidsopdrachten biedt een volledig en toegankelijk overzicht van het thema ‘duurzame overheidsopdrachten’. Zowel de ecologische, sociale als ethische aspecten komen daarbij uitgebreid aan bod. Indien u een opdracht wil verduurzamen, maar niet weet waar te beginnen, of indien u vragen hebt i.v.m. het thema, zal de handleiding in veel gevallen een antwoord bieden.