chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Disclaimer e-Contracting

  Identificatie van het e-Contracting team

  Het e-Contracting team maakt deel uit van het departement MOW

  Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
  e-Contracting@vlaanderen.be
  Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel
  mow.vlaanderen.be

  e-Contracting informatie

  Het e-Contracting team besteedt veel aandacht en zorg aan de informatie op haar webpagina’s en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als de op deze webpagina verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen we de nodige inspanning leveren om die zo snel mogelijk te corrigeren.

  Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met het e-Contracting team (e-Contracting@vlaanderen.be).

  Technisch falen

  Het e-Contracting team spant zich in om de applicatie met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische problemen van de applicatie zoveel als mogelijk te beperken.

  Het e-Contracting team kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er problematische, niet toegestane of verkeerde technische manoeuvres of interventies plaatsvinden.

  Om deze redenen kan het e-Contracting team niet garanderen dat de toegang tot de applicatie niet tijdelijk onderbroken wordt of de gebruiker geen hinder ondervindt. Het e-Contracting team zal zich inspannen om eventuele fouten in de software op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld. Het e-Contracting team heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van het e-Contracting team in deze is uitgesloten.

  Het gebruik van de applicatie gebeurt uitsluitend op eigen risico.

  Elk technisch probleem dat u ondervindt, moet gedocumenteerd worden (welke acties voerde u uit, printscreens en/of video, exacte foutboodschappen, …) en binnen de 24 uur gemeld worden aan het e-Contracting team op het volgende e-mail adres: e-Contracting@vlaanderen.be.

  Voor een goed gebruik van onze sites dient u op regelmatige basis uw software te actualiseren, onder meer:

  • De besturingssoftware van uw computer
  • De browser
  • De Java versie
  • De eID software indien u aanmeldt met eID
  • De software waarmee u pdf-bestanden leest.

  Beschikbaarheid e-Contracting

  Het e-Contracting team heeft te allen tijde het recht om de applicatie en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren.

  Het e-Contracting team kan de toegang naar de applicatie tijdelijk verhinderen om onderhoudswerken op de applicatie uit te voeren. Eventuele onderbrekingen voor onderhoudswerken gebeuren sporadisch tijdens de kantooruren (7u30 tot 19u).

  Geplande en ongeplande onderbrekingen worden door het e-Contracting team via een mail gecommuniceerd aan de gebruikers die te kennen hebben gegeven dat ze hierover geïnformeerd willen worden en zullen daarnaast getoond worden op https://overheid.vlaanderen.be/e-Contracting.

  Het e-Contracting team heeft geen enkele verplichting tot nakoming noch enige verplichting tot schadevergoeding in dergelijke gevallen. Elke aansprakelijkheid van het e-Contracting team in deze is uitgesloten.

  Gebruikersbeheer

  De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor

  • het toekennen en intrekken van de nodige gebruikersrechten voor e-Contracting aan de betrokken medewerkers via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (dit betreft de algemene toegang tot e-Contracting; je kan aanmelden of je kan niet aanmelden voor een bepaalde onderneming)
  • de fijnmazige inregeling van de rechten voor de e-Contracting gebruikers binnen e-Contracting (dit betreft de toegang in e-Contracting tot de individuele opdrachten voor de onderneming waarvoor je aangemeld bent)
  • de praktische organisatie.

  Het e-Contracting team voert geen controles uit en is niet verantwoordelijk voor de toekenning en intrekking van gebruikersrechten en het gebruik van de groepen en de rollen binnen de e-Contracting applicatie.

  Inhoud e-Contracting

  Het e-Contracting team is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de stukken die door de overheid werden verzonden. Bij onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden dient u zich (via e-Contracting) tot de overheid te wenden.

  Het e-Contracting team is niet aansprakelijk voor de door gebruikers opgeladen bestanden, noch voor het verkeerd gebruik van de invulgegevens van dossierstukken.

  Schade

  Het e-Contracting team kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze applicatie of van de daarop ter beschikking gestelde informatie.

  Hoewel het e-Contracting team zich engageert de voorgelegde vragen of ervaren problemen van gebruikers binnen een redelijke termijn te onderzoeken en ernaar te streven om een adequate oplossing aan te reiken, garandeert het e-Contracting team niet om voor elk gesteld probleem een oplossing te kunnen aanbieden.

  Deze Disclaimer werd het laatst gewijzigd en herzien op 10 september 2019.