chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Gebruiksvoorwaarden e-Contracting

  De toegang tot en het gebruik van e-Contracting zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden").

  U (de gebruiker van e-Contracting) wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze applicatie.

  Door een verder gebruik te maken van deze applicatie, op welke wijze dan ook, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

  Identificatie van het e-Contracting team

  Het e-Contracting team maakt deel uit van het departement MOW
  Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
  e-Contracting@vlaanderen.be
  Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel
  mow.vlaanderen.be 

  Doel van e-Contracting

  e-Contracting wordt u aangeboden door het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid (“MOW”).

  e-Contracting is de webapplicatie die toelaat dat de opdrachtnemer en overheid in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht dossierstukken en berichten over deze dossierstukken elektronisch uitwisselen.

  De elektronische communicatie via e-Contracting biedt een hoge graad van informatieveiligheid en onweerlegbaarheid.

  Het e-Contracting team behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

  Keuze voor e-Contracting

  Het bestek of de bijakte bepaalt welke dossierstukken er via e-Contracting moeten uitgewisseld worden.

  U bent er zich van bewust dat de elektronische uitwisseling van deze berichten via e-Contracting dezelfde rechtsgevolgen tot stand brengt als de uitwisseling op analoge dragers.

  Aanmelden

  Om gebruik te maken van de e-Contracting applicatie zal u zich moeten aanmelden via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid met één van de digitale sleutels die daar voorzien zijn.

  Het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid gebruikt uw rijksregisternummer om u correct te identificeren en toegang te verlenen tot de applicaties.

  Abnormaal gebruik

  Het is niet toegestaan e-Contracting te gebruiken op een manier die deze applicatie zou kunnen uitschakelen, overbelasten of benadelen of de gebruikservaring van een andere gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

  Gebruik van generieke bouwstenen

  e-Contracting maakt gebruik van generieke bouwstenen van de Vlaamse overheid. Deze bouwstenen beschikken over eigen webpagina’s.

  Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

  Alle partijen verbinden zich ertoe de persoonsgegevens en andere vertrouwelijke informatie die in e-Contracting worden ingevoerd, steeds veilig en vertrouwelijk te behandelen. De van kracht zijnde regelgeving betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens wordt geëerbiedigd.

  Het beleid op het vlak van gegevensbescherming van het e-Contracting team vindt u op https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/privacyverklaring.

  Intellectuele eigendomsrechten

  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de applicatie berusten bij de Vlaamse overheid, tenzij anders is aangegeven.

  Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

  Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze applicatie gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

  Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 10 september 2019.