E-government vereenvoudigt uw dienstverlening aan de burger, ondernemingen en andere overheden. U krijgt toegang tot actuele, accurate gegevens. En wisselt ze gemakkelijk uit met anderen. De Vlaamse overheid promoot en stimuleert e-government.

Vlaanderen Radicaal Digitaal

Tegen 2020 moeten alle interacties met de Vlaamse overheid digitaal kunnen. Ook een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid staat op de agenda. Vlaanderen Radicaal Digitaal moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven een stuk efficiënter en klantvriendelijker maken.

Lees meer

Regelgeving

Regelgeving is van groot belang bij e-government. De wetgeving geeft enerzijds garanties (bijvoorbeeld voor de beveiliging van persoonsgegevens); anderzijds geeft ze een juridisch kader voor een aantal technologische oplossingen (identificatie, autorisatie,…).

Lees meer

Contact